Entreprise 2201 - Betong og pelearbeider for kjeller

Информация о тендерe

02 - Contract notice
Open procedure
20.12.2019 16:37 (GMT+01:00)
30.01.2020 12:00 (GMT+01:00)
16.01.2020 12:00 (GMT+01:00)
Yes
Нет

Информация о покупателе

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Tore Bryhni Truls Bakken
Hoffsveien 10
0275 OSLO
Норвегия
814630722

Closing date has passed.

Информация о тендере

Arbeidene omfatter følgende hovedelementer:
Entreprise 2201 på Nytt Sykehus i Drammen omhandler etablering av kjellerkonstruksjoner med tilhørende fundamentering. Entreprisen overtar en ferdig utgravet spuntet byggegrop med ferdig støpt arbeidsdekke i betong. Pelefundamentering skal utføres med stålkjernepeler og HP-peler med opptil 70 meter dybde til fjell.  Øverste del av pelene skal forsterkes med et ekstra foringsrør.
Kjelleren skal utføres i plasstøpt betong i vanntett utførelse.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Entreprise 2201 - Betong og pelearbeider for kjeller

Закупочная документация

Название Объем
2201 - Betong og pelearbeider for kjeller.zip 163,69 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00