NRK-MA3253 - CMS for spesialproduksjon

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
22.04.2020 15.16 (GMT+02:00)
09.12.2019 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Norsk rikskringkasting AS Norsk rikskringkasting AS
Nils Arne Øygarden Gitte Østhus
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
Post: RC12, Boks 8500 Majorstuen, N-0340 Oslo, Norway

0340 OSLO
Norge
976390512

Konkurransen er kansellert

Kort beskrivelse

Norsk rikskringkasting AS, NRK, inviterer til deltagelse i en konkurranse med forhandlinger for en anskaffelse av et headless content management system (heretter referert til som CMS). 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00