NRK-MA3253 - CMS for spesialproduksjon

Hange

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
22.04.2020 16:16 (GMT+03:00)
09.12.2019 13:00 (GMT+02:00)
Ei

Hankija

Norsk rikskringkasting AS Norsk rikskringkasting AS
Nils Arne Øygarden Gitte Østhus
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
Post: RC12, Boks 8500 Majorstuen, N-0340 Oslo, Norway

0340 OSLO
Norra
976390512

Tender is cancelled

Hanke lühikirjeldus

Norsk rikskringkasting AS, NRK, inviterer til deltagelse i en konkurranse med forhandlinger for en anskaffelse av et headless content management system (heretter referert til som CMS). 

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti