R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning

Informasjon

02 - Kunngjøring
Begrenset prosedyre
13.01.2023 09.22 (GMT+01:00)
17.11.2025 23.55 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristin Svendsen Kristin Svendsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Kort beskrivelse

Formålet med innkjøpsordningen er å dekke behovet for biofyringsolje, brukt til fyring, levert i bulk.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00