R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning

Hange

02 - Contract notice
Piiratud menetlus
13.01.2023 10:22 (GMT+02:00)
18.11.2025 0:55 (GMT+02:00)
Ei

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristin Svendsen Kristin Svendsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Hanke lühikirjeldus

Formålet med innkjøpsordningen er å dekke behovet for biofyringsolje, brukt til fyring, levert i bulk.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti