Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
20.03.2019 08.09 (GMT+01:00)
20.05.2019 12.00 (GMT+02:00)
13.05.2019 12.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jan Børge Rian Jan Børge Rian
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Konkurransen er kansellert

Kort beskrivelse

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning region Midt ønsker å invitere leverandører til å inngi tilbud på fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger.

Festningen ble bygget i 1908 og har verneklasse 1 etter kulturminneloven.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00