Jan Børge Rian

Konkurranser

Overskrift Frist for innlevering
Anskaffelse av fjernstyrt beltegående beitepusser til Værnes 07.12.2021 12.00
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker
Anskaffelse av sakselift til Ørland flystasjon 10.11.2021 12.00
Rengjøring av nettstasjoner ved Ørland flystasjon 11.10.2021 12.00
Fjellrensk- og rassikringstiltak ved Verdalske befestninger 30.09.2021 12.00
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker 10.09.2021 12.00
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 10.08.2021 12.00
Rassikringstiltak ved Hammernesodden 15.06.2021 12.00
Merking i skyte- og øvingsfelt (SØF) ved Drevjamoen, Vefsn kommune 09.06.2021 12.00
Grøfterensk i Haltdalen skyte- og øvingsfelt 19.05.2021 12.00
Anskaffelse av magnetiske oppslagstavler i skap for utendørs bruk 01.03.2021 12.00
R01019 - Rammeavtale på kontroll av IKAR fallblokker ved Ørland flystasjon 13.01.2021 12.00
100754 - Oppsetting av plasthall ved Ørland flystasjon 06.11.2020 12.00
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Bjugn lager og Lerberen 23.09.2020 12.00
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Tromsdal lager 23.09.2020 12.00
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison
Anskaffelse av 2-søylet løftebukk til Ørland flystasjon 31.03.2020 12.00
R00887 - Avtale om drift og vedlikehold av forsyningsanlegg ved Holandsvik og Svenningdal 25.03.2020 12.00
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison 31.10.2019 12.00
Merking av flyoperative flater - Ørland flystasjon 10.09.2019 12.00
Anskaffelse av kloakkspylemaskin 20.05.2019 12.00
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 20.05.2019 12.00
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg- ny utlysning 20.06.2019 12.00
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg 20.05.2019 12.00
Utskifting av tak på idrettsbygg 27.05.2019 12.00
Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes 17.06.2019 23.59
Anskaffelse av tilhengerlift 15.05.2019 12.00
Utvendig rehabilitering av vernet bygg - Drevjamoen 15.05.2019 12.00
Leddporter for garasjebygg ved Ørland flystasjon 25.04.2019 12.00
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 20.05.2019 12.00
REMI - Brøyteavtaler flere lokasjoner 24.09.2018 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00