NUTS-koder

Nuts-koder

NUTS står for «Nomenclature of Territorial Units for Statistics», og er geografiske koder som benyttes i Europa. I Norge defineres NUTS-koder som fylkeskoder og disse brukes på anbud for å presisere hvor jobben skal utføres og leveres.

NUTS har følgende oppbygning:

  • NUTS 0: To bokstaver som identifiserer landet. Denne delen av koden tilsvarer ISO 3166-1, bortsett fra at Storbritannia bruker UK i stedet for GB.
  • NUTS 1: Ett siffer eller én bokstav som identifiserer understatlig enhet. Nummereringen går fra 1 til 9. Etter 9 fortsetter den med bokstaver. Den dekker samme enheter som ISO 3166-2, men nå med helt andre koder.
  • NUTS 2 / NUTS 3: Et nivå under dette angis med tall. Der det er for mange enheter til å bruke ett tall, lages det kunstige sammenslutninger av enheter.

 

I USA benytter de tilsvarende standard kalt FIPS.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00