Elektronisk signering

Tilbud levert uten elektronisk signatur

Jeg har levert tilbud, men ble ikke spurt om elektronisk signatur ved levering. Det sto i konkurransegrunnlaget at det ville være elektronisk signering. Er tilbudet mitt i orden eller kan jeg bli avvist?

Det hender at innkjøper glemmer å huke av for elektronisk signering, slik at det ikke er samsvar mellom det som står i konkurransegrunnlaget og hva som møter deg i portalen.

Dersom du ikke er blitt spurt om signatur, så gjelder dette også for alle andre leverandører som har levert tilbud. Du risikerer ikke at tilbudet ditt blir avvist, og alt skal være i orden så sant du har fått bekreftelse på e-post om at tilbudet er levert. Men husk på at tilbudsbrevet ditt da må være signert manuelt av en person som har fullmakt til å forplikte selskapet (signeringsmyndig).

Elektronisk signatur for signering av tilbud

Hvilke typer elektronisk signatur kan man benytte for signering av tilbud?

Ved bruk av modulen for elektronisk signering, kan du enkelt, sikkert og effektivt signere virksomhetens avtaler elektronisk.

I Mercell har du følgende alternativer for å signere:

  • BankID på mobil
  • Buypass mobil
  • Java-fri signering med Commfides Ansatt ID.
Bank ID med kodebrikke
  • Virksomhetssertifikat fra Commfides.

>> Les mer om virksomhetssertifikat fra Commfides her

I vår nye løsning er sdo-filen (signaturfil) erstattet med en pdf som inneholder informasjon om hvilken signeringsmetode som er benyttet, navn på den som har signert, samt hvilke dokumenter som er signert. Filen er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering. Dette betyr at man umiddelbart kan validere om signaturen er gyldig. Dersom man ønsker å kontrollere sertifikatets detaljer, kan man gjøre dette ved å åpne filen i Acrobat Reader.

Den nye løsningen er selvfølgelig tilgjengelig både for signering av tilbud og avtaler. >> Les mer om løsningen her

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00