Virksomhetssertifikat for enkel signering

Forenkle signeringen av elektroniske tilbud med virksomhetssertifikat, den elektroniske signeringsmetoden for bedrifter.

Fordelene med virksomhetssertifikat:

Det er en juridisk bindende signatur på vegne av bedriften

Erstatter håndskrevne signaturer og mye papirarbeid

Det er enkelt å bruke – en PIN-kode er det eneste du trenger for å signere

Kan benyttes til signering av anbud i Mercell-portalen

Kan benyttes av flere ansatte i samme bedrift

Hva sier loven?

I henhold til de offisielle kravene skal anbudsprosesser som gjøres elektronisk, signeres med en godkjent elektronisk signatur.

Deltagelse i offentlige anbudskonkurranser krever at du signerer elektronisk innleverte tilbud med en elektronisk signatur som oppfyller kravene i forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillige selvdeklarasjonsordninger, § 3, § 4 eller § 5, samt være oppført på publisert liste i henhold til § 11 første ledd i nevnte forskrift.

Vi leverer også ansattsertifikat. Les mer om det her

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00