Kriterier for valg av tilbud

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål om tildelingskriterier.

Noen eksempler på mulige tildelingskriterier*

 • Kvalitet
 • Pris
 • Teknisk verdi
 • Estetiske og funksjonsmessige egenskaper
 • Miljøegenskaper
 • Driftsomkostninger
 • Rentabilitet
 • Kundeservice
 • Teknisk bistand
 • Tid for levering
 • Ferdigstillelse

*Oppdragsgivere kan også benytte andre kriterier enn listet.

Hva sier de generelle reglene om tildelingskriterier?

Tildeling av kontrakten skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.

Tildeling av kontrakt skal baseres på objektive og saklige kriterier.

Tildelingskriteriene skal være i samsvar med de grunnleggende prinsippene.

Tildelingskriteriene skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget slik at det er foruberegnelig og gjennomsiktig for leverandørene hva oppdragsgiver vil vektlegge ved valg av tilbud.

Hvor kan man finne tildelingskriteriene for anbudskonkurransen?

Alle tildelingskriterier oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget.

Har innkjøper mulighet til å endre tildelingskriterier som er satt i konkurransegrunnlaget?

I utgangspunktet er det ikke mulig å endre tildelingskriterier etter at tilbudsfristen er utløpt.

Anbudsblogg

22.08.2018

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00