Avvisning

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål om avvisning i en anbudskonkurranse.

Er avvisningsregler like i forskriftens del II og III?

Ja, avvisningsreglene er like for forskriftenes del II og del III

Hvilke avvisningsbestemmelser er det viktig å skille mellom?

Det er viktig å skille mellom avvisningsbestemmelser der:

Oppdragsgiver plikter å avvise og der oppdragsgiver får en rett til å avvise.

I hvilke tilfeller er oppdragsgiver pliktet til å avvise på grunn av forhold hos leverandøren?

 • Leverandøren ikke oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for deltakelse i konkurransen
 • Leverandøren ikke levert skatteattest eller HMS-erklæring
 • Leverandøren ikke levert forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger innen fristen eller i samsvar med reglene om kommunikasjon
 • Leverandøren er rettskraftig dømt for visse former for økonomisk kriminalitet
 • Leverandøren har blitt abenyttet som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjonene

I hvilke tilfeller har oppdragsgiver rett til å avvise på grunn av forhold hos leverandøren?

 • Konkurs
 • Kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel
 • Alvorlig forsømmelser mot faglige og etiske krav
 • Ikke betalt skatter, avgifter og trygdeavgift
 • Grovt misvisende eller feilaktige opplysninger, eller unnlatelse av å gi opplysninger

Hvilke tilfeller har oppdragsgiver plikt til å avvise på grunn av forhold ved tilbudet?

 • Ikke levert innen tilbudsfristen
 • Ikke tilfredsstiller formkravene
 • Alternative tilbud (som ikke oppfyller de spesielle kravene som stilles til slike tilbud)
 • Vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene
 • Vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene
 • Avvik, forbehold, feil mv. i en anbudskonkurranse

I hvilke tilfeller har oppdragsgiver rett til å avvise på grunn av forhold ved tilbudet?

 • Dersom tilbudet inneholder avvik, ufullstendigheter, forbehold, uklarheter eller liknende som ikke må anses ubetydelige, har oppdragsgiver rett til å avvise. Jf.§§11-11 annet ledd bokstav a og 20-13 annet ledd bokstav a. Avvisningsretten etter disse bestemmelsene gjelder for anbudskonkurranser.
 • Avvik, forbehold, feil mv. i en konkurranse med forhandling
 • Unormalt lavt i forhold til ytelsen
 • Ikke signert eller av andre grunner ikke anses bindende

Hva er fremgangsmåten ved avvisning?

Oppdragsgiver er pliktet å snarest mulig ta stilling til avvisningsspørsmålet. Oppdragsgiver skal levere skriftlig melding med kort begrunnelse.

Anbudsblogg

22.08.2018

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00