Tilbudet

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål knyttet til tilbudet.

Kan oppdragsgiver velge om tilbudsåpningen skal være åpen for leverandørene?

Åpen tilbudsåpning kan benyttes i anbudskonkurranser og konkurransepreget dialog.

Kan man endre tilbudet gjennom forhandlinger ved åpen og begrenset anbudskonkurranse?

Det er forbudt å endre eller å forsøke å endre tilbudet gjennom forhandlinger ved åpen og begrenset anbudskonkurranse. Forhandlingsforbudet skal sikre likebehandling av leverandørene.

Kan man forlenge kontrakten for eksempel gjennom en opsjon?

Ja. Hvis det er tatt høyde for at kontrakten kan endres underveis, for eksempel gjennom opsjon til å forlenge kontrakten, kan dette gjøres uten at det kreves ny prosedyre etter forskriften. Dersom dette ikke er gjort, og man likevel forlenger kontrakten, er dette å anse som inngåelse av ny kontrakt, og man må gjennomføre ny konkurranse.

Anbudsblogg

22.08.2018

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00