Frister

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål om frister i anbudskonkurranser.

Finnes det noen hovedregel for tidsberegning?

Alle kalenderdager beregnes, med unntak dersom helligdager og lørdager/søndager er unntatt i regelverket eller fristen angis i virkedager.

Virkedager inngås alle dager som ikke er helligdager, fridag, lørdag eller søndag.

Hva skjer dersom et tilbud leveres etter tilbudsfristen?

Etter utløp av tilbudsfrist skal skal tilbudet normalt avvises.

Hvilke tilbudsfrister gjelder for anskaffelser under EØS-terskelverdier (forskriftens del II)?

Ingen minimumsfrister er fastsatt i forskriftens del II, men den skal fastsettes slik at leverandøren får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger.

Hva er vedståelsesfrist?

Oppdragsgiver skal fastsette en dato og et klokkeslett som angir hvor lenge tilbudet er bindende.

Hvis vedståelsesfristen ikke fremgår av konkurransegrunnlaget, hva gjelder da?

Da bestemmer forskriften at vedståelsesfristen utløper kl. 24:00, 30 dager etter utløp av tilbudsfristen.

Anbudsblogg

22.08.2018

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00