Konkurransebetingelser og kvalifikasjonskrav

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål om kvalifikasjonskrav og konkurransegrunnlag for anbudskonkurranser.

Hva er et konkurransegrunnlag?

Et konkurransegrunnlag er en utdypning av kunngjøringen som supplerer og utdyper de opplysningene som oppdragsgiver har angitt i kunngjøringen. Konkurransegrunnlaget gir anledning for oppdragsgiver til å fastsette mer detaljerte krav til anbudskonkurransen, anskaffelsen eller kontraktbetingelsene.

Kunngjøringen sammen med konkurransegrunnlaget skal gi leverandørene nødvendige opplysninger for å kunne utarbeide tilbud som har mulighet til å nå opp i konkurransen. Det er imidlertid innenfor visse rammer anledning til å endre, rette og supplere konkurransegrunnlaget, jf. §§8-2 og 17-2.

Må man alltid ha eget konkurransegrunnlag?

Man trenger eget konkurransegrunnlag ved:

 • Anskaffelser som følger reglene i del III av forskriften må det utarbeides et konkurransegrunnlag som utfyller kunngjøringen.
 • Anskaffelser som følger reglene i del II av forskriften, trenger ikke oppdragsgiver å utarbeide et eget konkurransegrunnlag hvis kunngjøringen beskriver vilkårene for konkurransen på en tilstrekkelig utfyllende måte.

Hvilke opplysninger skal konkurransegrunnlaget inneholde?

Konkurransegrunnlaget i en anbudskonkurranse skal gi følgende opplysninger:

 • Hvilken ytelse som skal anskaffes (behovsspesifikasjon, funksjonskrav, tekniske spesifikasjoner etc.)
 • Hvordan konkurransen skal gjennomføres
 • Opplysninger om valgt prosedyre og hvordan den skal gjennomføres
 • Hvilke krav som stilles til leverandøren (kvalifikasjonskrav)
 • Hvordan oppfyllelse av kvalifikasjonskravene skal dokumenteres
 • Hvordan utvelgelse av leverandører i konkurranser der det er satt en grense for antall deltagere skal foregå
 • Frist for mottak av tilbud
 • Hvor og hvordan tilbudet skal leveres
 • Vedståelsesfrist
 • Eventuelle krav som stilles til utfylling, utforming og merking
 • Det skal også oppgis hvilke tildelingskriterier som legges til grunn for konkurransen og den relative vektingen av disse
 • Konkurransegrunnlaget skal utformes på en klar, tydelig og nøyaktig måte

Hva er et kvalifikasjonskrav?

Et kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere den aktuelle anskaffelsen.

Hvilket formål har det med å stille kvalifikasjonskrav?

Å sikre at leverandørene teknisk, organisatorisk, økonomisk og finansielt har det nødvendige grunnlaget for å gjennomføre kontrakten.

Kan manglende oppfyllelse av slike minimumskrav føre til avvisning av leverandøren?

Ja.

Når er utvelgelse av leverandører aktuelt? Dvs. med grense på antall deltagere.

Dette kan være aktuelt dersom:

 • Begrenset anbudskonkurranse
 • Konkurransepreget dialog
 • Konkurranse med forhandling

Dvs. gjelder kun der anskaffelsen gjennomføres i to trinn med prekvalifisering før innlevering av tilbud.

Hva er vedståelsesfrist?

Ved vedståelsesfrist skal oppdragsgiver fastsette en dato og et klokkeslett som angir hvor lenge tilbudet er bindende.

Hvis det vedståelsesfristen ikke fremgår av konkurransegrunnlaget, hva gjelder da?

Da bestemmer forskriften av vedståelsesfristen utløper kl. 24:00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp.

Anbudsblogg

22.08.2018

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00