Rammeavtaler og dynamisk innkjøpsordning

På denne siden får du svar på ofte stilte spørsmål om rammeavtaler og dynamisk innkjøpsordning.

Hva er en rammeavtale?

En rammeavtale er en kontraktstype. Dette er en avtale som er inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører.

Hva er formålet til en rammeavtale?

Formålet til en rammeavtale er å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en bestemt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.

Hvilke rammeavtaler kan benyttes?

Det er 3 rammeavtaler som kan benyttes:

  • En rammeavtale med en enkelt leverandør.
  • En rammeavtale med flere leverandører om den samme kontrakten, der alle vilkårene er fastlagt i rammeavtalen.
  • En rammeavtale med flere leverandører om den samme kontrakten, der ikke alle vilkår er fastlagt i rammeavtalen.

Hva er parallelle rammeavtaler?

Parallelle rammeavtaler er rammeavtaler med flere leverandører om den samme kontrakten. Avtalene må gjelde leveranser som kan være substitutt for hverandre.

Hvilken konkurranseform kan man bruke ved inngåelse av rammeavtaler?

Følgende konkurranseform kan benyttes:

  • Åpen anbudskonkurranse.
  • Begrenset anbudskonkurranse.
  • Anbudskonkurranse med forhandlinger.

Konkurransepreget dialog er mindre aktuelt å benytte i forbindelse med rammeavtaler.

Hva er hovedregelen for hvor lang tid en kan inngå en rammeavtale?

En hovedregel tilsier at en rammeavtale ikke kan inngås for mer enn 4 år. Men det finnes unntak.

Hvem kan benytte seg av rammeavtalen(e)?

Kontrakter innenfor en rammeavtale kan bare inngås mellom de opprinnelige partene i rammeavtalen. Rammeavtalene er med andre ord et lukket system, der verken nye oppdragsgivere eller nye leverandører kan slutte seg til rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dette er en viktig begrensning for å hindre at nye oppdragsgivere eller leverandører bruker en allerede inngått rammeavtale hvor det ellers skulle vært gjennomført ny konkurranse.

Hva gjelder mht. krav til antall leverandører i en rammeavtale?

Ved inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører under forskriftens del III, skal det inngås rammeavtale med minst tre leverandører, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud.

Hva betyr DPS?

DPS er en engelsk forkortelse for: Dynamic purchasing system, som oversettes til dynamisk innkjøpsordning.

Anbudsblogg

22.08.2018

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00