Konkurranseformer

På denne siden får du svar på ofte stilte spørsmål om konkurranseformer.

Hva er de forskjellige anskaffelsesprosedyrene?

Anskaffelser etter forskriftens del I (under terskelverdi). Her finnes det ingen spesefikke krav til prosedyrer.

Etter forskriftens del II har vi åpen og begrenset tilbudskonkurranse. I en tilbudskonkurranse kan oppdragsgiver velge å ha en dialog og forhandling med tilbyderne etter at tilbudsfristen er ute.

Forskriftens del III:

  • Konkurransepreget dialog.
  • Konkurranse med forhandlinger etter forutgående kunngjøring.
  • Konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring.
  • Hasteprosedyre (gjelder begrenset og konkurranse med forhandling).

Hva er en åpen anbudskonkurranse?

En åpen anbudskonkurranse tillater alle interesserte leverandører å levere tilbud. Oppdragsgiver er pliktet til å behandle alle tilbudene som kommer inn. Det skjer ingen prekvalifisering, og leverandøren må innlevere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert, samtidig som de innleverer tilbudet. Forhandling med leverandørene er ikke tillatt.

Hva er en begrenset anbudskonkurranse

En begrenset anbudskonkurranse tillater kun inviterte leverandører til å gi tilbud. Først foretas en prekvalifisering der alle interesserte leverandører kan levere inn forespørsel om å delta i konkurransen. Sammen med forespøselen leveres dokumentasjon på at de er kvalifisert. Deretter tar oppdragsgiver en vurdering av leverandørene og inviterer kvalifiserte leverandører til å levere inn tilbud. Oppdragsgiver må minimum kunngjøre den nedre grensen for hvor mange leverandører som skal inviteres, og hovedtrekkene i utvelgelsesmetoden eller kriteriene som vil bli lagt til grunn for valget.

Antall leverandører som plukkes ut må være tilstrekkelig til å sikre reel konkurranse.

Det er ikke tillatt å forhandle med leverandørene.

Hva er en konkurransepreget dialog?

En konkurransepreget dialog benyttes normalt i komplekse anskaffelser, der det er umulig for oppdragsgiver å beskrive hva som skal anskaffes. Dette er spesielt normalt å benytte i komplekse IT-kontrakter og OPS-kontrakter. I kunngjøringen til anbudet beskriver oppdragsgiver hvilket behov anskaffelsen skal dekke, og hvilke kvalifikasjonskrav som stilles til leverandørene. Deretter gjennomføres en prekvalifisering, og det innledes en dialog mellom oppdragsgiver og kvalifiserte leverandørene om mulige løsninger. Under dialogfasen kan alle aspekter ved kontrakten drøftes med leverandørene (inkl. pris). Når dialogfasen er over, og leverandørene har innlevert tilbud, er det imidlertid ikke tillatt å forhandle.

Hva er en konkurranse med forhandling?

En konkurranse med forhandling er valgfritt å benytte i forskriftenes del II, og kan unntaksvis benyttes i del III. Anskaffelsesprosedyren gir oppdragsgiver adgang til å forhandle med leverandørene om alle sider ved tilbudene, noe som ikke er tillatt ved de øvrige konkurranseformene.

Etter forskriftens del II kan oppdragsgiver velge om alle interesserte leverandører får levere inn tilbud, eller om det skal foretas en utvelgelse av hvilke leverandører som skal gis mulighet til å levere tilbud (prekvalifisering).

Ved anskaffelser etter forskriftens del III, må det foretas en utvelgelse av hvilke leverandører som skal få delta i konkurransen.

Anbudsblogg

22.08.2018

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00