Del 1: Innføring i anbudskonkurranser

Synes du konkurransegrunnlag er kompliserte og anbudskonkurranser litt overveldende? Vi gir deg som leverandør innsikten du trenger for å levere gode tilbud.

Litt om kurset

Dette er et praktisk rettet kurs hvor du vil få innføring i det gjeldende regelverket for offentlig anskaffelser (inkludert nytt regelverk fra 1.1.2017). Vi tar for oss de viktigste begrepene og reglene du må kunne for å lykkes i anbuds- og tilbudsprosessen.

Mercell vil belyse utfordringene du kan møte og hvordan du best kan løse disse. Vi bruker praktiske eksempler, blant annet ved å vise hvordan du leverer et elektronisk tilbud og hvordan du skal fylle ut en ESPD (egenerklæringsskjema) som blir obligatorisk innført i Norge fra 1.1.2017 for alle konkurranser over EØS-terskelverdi.

 

Se datoer og meld deg på kurset nedenfor

Litt om kurset

Vi holder også følgende kurs:

«Innføringskurs i anbudskonkurranser var svært nyttig, også for når man har noen års erfaring med å skrive tilbud i anbudsrunder. Profesjonelt og godt levert».

Referanse fra kursdeltaker i innføring i anbudskonkurranser.

Kurs del 1: Innføring i anbudskonkurranser

OSLO, 22.08.2018

Vi gir deg innsikten du trenger for å levere gode tilbud.

Kurs del 1: Innføring i anbudskonkurranser

Stavanger, 19.09.2018

Vi gir deg innsikten du trenger for å levere gode tilbud.

Kurs del 1: Innføring i anbudskonkurranser

OSLO, 16.10.2018

Vi gir deg innsikten du trenger for å levere gode tilbud.

Kurs del 1: Innføring i anbudskonkurranser

Trondheim, 14.11.2018

Vi gir deg innsikten du trenger for å levere gode tilbud.

Kurs del 1: Innføring i anbudskonkurranser

OSLO, 05.12.2018

Vi gir deg innsikten du trenger for å levere gode tilbud.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norge