Viešųjų pirkimų sąvokos | Raidė T

T

Tarptautinė koncesija - koncesija, kurios vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija Direktyvos 2014/23/ES 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą koncesijos vertės ribą, kuri kas 2 metus peržiūrima, tikslinama ir skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
 

Tarptautiniai pirkimai - ta pirkimai, kai pirkimo vertė (prekių ir paslaugų) viršija 221 000 Eur be PVM (Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausančioms po – 144 000 Eur be PVM, o jei perkamos VPĮ 2 priede nurodytos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos – 750 000 Eur be PVM).

 

Tarptautinio pirkimo vertės ribos - 144 000 EUR - kai: 1) prekes ar paslaugas perka ar projekto konkursą vykdo perkančiosios organizacijos, įrašytos į LR Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą.

 

Tarptautinių pirkimų vertė - 221 000 EUR - kai: 1) prekes ar paslaugas perka ar projekto konkursą vykdo perkančiosios organizacijos, neįrašytos į LR Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą.

 

Techninė specifikacija - kai perkant prekes ar paslaugas viešojo pirkimo dokumentuose nustatyti produktui ar paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys: kokybės lygis; poveikio aplinkai ir klimatui rodikliai.

 

Techninis pamatinis dokumentas - Europos standartizacijos organizacijos pagal kintantiems rinkos poreikiams pritaikytas procedūras priimtas ir paskelbtas, techninei specifikacijai apibrėžti naudojamas, dokumentas, išskyrus Europos standartus.

 

Teisinė viešojo pirkimo sistema - apibrėžta sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir ES viešojo pirkimo direktyvų nuostatomis, kaip jas išaiškina Europos Teisingumo Teismas.

 

Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) - kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.

 

To paties tipo paslaugos - paslaugos, kurios priklauso tai pačiai paslaugų grupei pagal BVPŽ skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis.

 

Tarptautinis standartas – tarptautinės standartizacijos organizacijos priimtas visuomenei skirtas standartas.

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva