Techninė specifikacija

Kas yra techninė specifikacija?

Techninė specifikacija apibrėžiama, kaip - perkamų prekių bei paslaugų ypatybės, kurios apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Techninėje specifikacijoje gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios ir su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu bei metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei bei tikslams. Techninėje specifikacijoje, taip pat, gali būti nurodyta, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Techninės specifikacijos reikalavimai:

  • turi užtikrinti tiekėjams vienodas galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
  • techninės specifikacijos negali teikti pirmenybės kuriam nors konkrečiam tiekėjui;
  • techninės specifikacijos turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

Perkant prekes ar paslaugas, viešojo pirkimo dokumentuose nustatyti produktui ar paslaugai, apibūdinti reikalingi šie duomenys, kaip:

  • kokybės lygis;
  • poveikio aplinkai ir klimatui rodikliai;
  • tinkamumo visiems naudotojams reikalavimai (taip pat, galimybės naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimas;
  • eksploatacinės ypatybės;
  • produkto vartojimas (naudojimas);
  • saugumo reikalavimai arba duomenys;
  • apimantys produkto reikalavimus: pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas, terminija, simboliai, bandymai ir bandymų metodai, pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas, vartojimo (naudojimo) instrukcijos, gamybos procesai ir metodai bet kuriuo prekės ar paslaugos gyvavimo ciklo etapu, taip pat, atitikties įvertinimo tvarka.

Techninės specifikacijos pavyzdžiai:

Baldų techninė specifikacija

Portalo sukūrimo techninė specifikacija

 

DOMINA VIEŠIEJI PIRKIMAI?

Išnaudokite visas galimybes ir nepraleiskite jums svarbių konkursų su Mercell

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva