Viešųjų pirkimų sąvokos | Raidė A

A

Agreguoti pirkimai - mažesnės išlaidų ir laiko sąnaudos, geresnės kainos, efektyvesnis dalijimasis praktine patirtimi.

 

Alternatyvūs pasiūlymai - skelbime apie pirkimą perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiama ar neleidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

 

Apklausa (NPO) - pirkimo būdas, kai projekto vykdytojas ir (arba) partneris apklausia keletą pasirinktų tiekėjų dėl prekių pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo ir (ar) darbų atlikimo pagal projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytas pirkimo sąlygas.

 

Atnaujintas varžymasis - tiekėjų varžymasis užsakymo metu, vykdomas pagal preliminariosios sutarties 1 priede „Elektroninio katalogo aprašymas“ nurodytą procedūrą. 

 

Atviras konkursas - tai pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.

 

Atviro konkurso vykdymas - dalyvių skaičius atvirame konkurse neribojamas. Perkančioji organizacija vertina visų tiekėjų, atitinkančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus, pasiūlymus, kurie yra pateikti pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

 

Atitikties vertinimo įstaiga - akredituota įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, testavimą, sertifikavimą ir patikrą.

 

Atviro konkurso vykdymas - perkančioji organizacija, turi inicijuoti produkto ar paslaugos pirkimą ir atlikti tam privalomus veiksmus.

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva