Tarptautinio pirkimo vertė

Nuo 2018 m. sausio 01 d.

Perkančiosios organizacijos tarptautinio pirkimo vertės ribos

144 000 EUR - kai: 1) prekes ar paslaugas perka ar projekto konkursą vykdo perkančiosios organizacijos, įrašytos į LR Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą; 2) krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų prekių pirkimai yra susiję su LR viešųjų pirkimų įstatymo 6 priede nurodytais produktais.

221 000 EUR - kai: 1) prekes ar paslaugas perka ar projekto konkursą vykdo perkančiosios organizacijos, neįrašytos į LR Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą; 2) krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų prekių pirkimai nėra susiję su LR viešųjų pirkimų įstatymo 6 priede nurodytais produktais.

750 000 EUR - kai perkamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 priede nurodytos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos.

5 548 000 EUR - kai perkami darbai.

Perkančiosios organizacijos tarptautinio pirkimo vertės ribos

Perkančiųjų subjektų tarptautinio pirkimo vertės ribos

443 000 EUR - kai perkamos prekės ar paslaugos arba vykdomas projekto konkursas.

1 000 000 EUR - kai perkamos LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 4 priede numatytos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos.

5 548 000 EUR - kai perkami darbai.

Perkančiųjų subjektų tarptautinio pirkimo vertės ribos

Gaukite pasirinktos vertės viešųjų pirkimų informaciją

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva