Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 2021-11-15
Rammeavtale byggautomasjon og sd anlegg i region midt, saksnummer 2020/4977 2021-10-07
Utskiftning av Heiser ved Perminalen, Øvre Slottsgate 2021-09-24
240558 - C01746 - NAWSARH Fuel-anlegg Florø 2021-10-18
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
Fjellrensk- og rassikringstiltak ved Verdalske befestninger 2021-09-30
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 2021-12-01
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01070 Kontroll av ledesystemer, og kjøp av etterlysende materiell 2021-10-11
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord (Skjold Garnison, Setermoen skytefelt og Njunis) 2021-10-01
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord (Hillesøy, Langnes og Innhesten) 2021-10-01
Flerårig avtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region Nord (Honningsvåg) 2021-10-01
Prosjektnummer 100883 Kjøp av boliger Lakselv - Fase 2 2021-11-01
Internett og TV til Forsvarets boliger i Indre Troms 2021-10-15
Tjenester uavhengig kontroll, saksnummer 2021/630 2021-10-12
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 2021-12-01
Anskaffelse av PBU-bur til Jørstadmoen 2021-09-29
C02214 - V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 2021-11-01
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 2021-12-01
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 2021-12-31 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Inga resultat

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige