Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
200074 - C04590 - Generalentreprise - Tilbygg og ombygging Lokasjon 1 - Konkurransefase 2024-06-24
Prosjektnr: 240890 Kontraktsnr: C04219 Rygge NAWSARH lager 2024-06-14
R01631 - Konkurranse Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse 2024-06-21
2024050609 Renovering dusjanlegg kaserne 1 og 2, region nord, Trondenes leir, Harstad kommune 2024-06-18
Totalentreprise nytt kontor - og undervisningsbygg på Værnes Garnison 2023015714 2024-08-01
Totalentreprise på ombygging Bygg 123 Bardufoss Flystasjon 2024-06-19
C04730 - Generalentreprise Rehabilitering bygg Wallemsviken/Sjøkrigsskolen 101026 2024-08-12
C04823 - Totalentreprise ny garasje til tankbil Ørland Flystasjon - 200112 2024-08-15
C04650 - Ny kontorkapasitet Linderud Leir - Totalentreprise - 100905 (konkurranse trinn 2) 2024-07-01
Farlig avfall, spyle -og slamsugetjenester Region Vest, distrikt Trøndelag (4 selvstendige delkontrakter) 2024-06-25
Riving og sanering Vetan og Mågerø 2024-06-27
Rammeavtale byggautomasjon Forsvarsbygg R01550, R01645, R01646, R01647, R01648 og R01649 2024-06-24
C04655 - Totalrehabilitering av kaserner i Bodin leir Bodø - 100847 2024-06-20
Rammeavtale skadedyrbekjempelse - NY 2024-06-18
R01643 - Prekvalifisering - Rammeavtale på prosjekteringsgruppe for prosjekter i Ramsund, Trondenes, Sortland og Haakonsvern 2024-06-21
Konkurranse C04057 - Bjørkli vannverk Totalentreprise - 100439 2024-06-14
Tjenster innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region vest - 3 delområder (R01559, R01560 og R01561) 2024-08-14
Ramsund - P-EBA - Innvendig renovering av befalsforlegning 2024-06-26
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region øst - 2 delområder (R01562 og R01563) 2024-08-14
303397 - Fendring av kai Sørreisa (Gottesfjord) 2024-06-14
Rammeavtale på Bedriftshelsejeneste Distriktene Romerike, Oslo, Oslofjord og GWP 2024-07-05
Konkurranse - C04733 - Solavskjerming i Forsvarets ledelsesbygg - 101061 2024-08-23
R01650 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest – Distrikt Nordland – Vefsn kommune 2024-06-28
C04717 - Evenes Etablering av kvarter (B5) - 101054 2024-07-03
C04805 - Totalentreprise treningshall og carporter - 100674 2024-06-25
Rammeavtale på Bedriftshelsejeneste Distrikt Trøndelag 2024-06-24
C04834 - Tak over løpetrase - Evenes flystasjon 2024-07-01
R01623- Vintervedlikehold Region Vest- Område Kjevik og Kvevika 2024-07-08
C04820 - Reparasjon porter - Gamlebyen Fredrikstad - 100907 2024-07-02
Rena leir, anskaffelse og montering av mesanin i bygg 0041 2024-06-27
C04789 - Guard House and Flight Line Building - 200111 2024-08-07
R01624- Vintervedlikehold Region Øst - Område Eggemoen og Helgelandsmoen 2024-07-15
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 2024-10-31 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 2025-03-01 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 2024-12-31 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 2026-01-31 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 2024-09-19 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 2024-10-31 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 2025-12-31 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 2024-12-31 Tonje Dahle Norconsult Norge AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 2024-06-30 Tonje Dahle Per Hagström

Inga resultat

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige