Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen (2. gangs utlysning) 2022-08-22
R01295 Vintervedlikehold Hammernesodden 2022-09-09
C03124 Riving Meldalsveien Ørland 2022-09-01
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest 2022-09-13
R01056 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester REVE Agder og omegn 2022-08-29
R01283 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester REMI Ørland 2022-08-31
R01298 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Frigård 2022-09-07
Rehabilitering av kontorbygg FFI Kjeller 2022-09-20
302456 - Utskifting av tre heiser ved Ørland flystasjon 2022-09-02
Del II - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 2022-08-17
Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen 2022-08-19
Innovasjonspartnerskap - Forsvarsbygg - fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly 2022-08-31
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest 2022-09-01
Innovasjonspartnerskap - Forsvarsbygg - fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly - Konkurransefase 2022-10-03
R01242 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester REVE Agder og omegn 2022-08-24
2022/3156 renovering sanitærrom Helligskogen, region nord 2022-08-30
REMI - Bjugn - vintervedlikehold 2022-08-25
R01296 Vintervedlikehold Hammerkammen 2022-09-09
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase 2022-09-15
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
2022/2124 - R01247 Byggevarer Rogaland 2022-08-30
Konkurranse C03700 - Fornying av Noviklinja (2.gangs utlysning) 2022-08-18
Anskaffelse av to traktorer til Sessvollmoen 2022-09-13
302236 - Innvendig rehabilitering av sanitærbygg - Frigården, Stjørdal kommune 2022-08-23
Idretts- og treningsutstyr til Evenes Flystasjon 2022-08-31
100729 - C03472 - POTV Tilpasninger - Porsangmoen - Entreprise 2022-09-02
100038 - C02813 - Akershus Festning - Bygning 3 - Entreprise - Nødvendige arbeider 2022-08-30
R01248 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester RENO Vest-Finnmark 2022-08-26
R01243 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester REMI Stjørdal og Trondheim 2022-08-29
Flerårig avtale R01244 - vintervedlikehold region nord, Porsangmoen 2022-08-23
Konkurranse: 302466 - Utskiftning ventilasjonsaggregater Huseby 2022-08-26
R01299 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Drevjamoen 2022-09-06
REMI - vintervedlikehold - Kalvå, Sankthansholet, Lerberen, Uthaug 2022-09-01
R01297 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Gråkallen 2022-09-08
Konkurranse C03533 – Lagerhall Bardufoss - 100977 2022-09-07
Konkurranse C03594 – Flerbrukshangar Bardufoss - 100976 2022-09-07
Konkurranse C03617 - Akkasæter Anleggsentreprise Infrastruktur - 100975 2022-08-26
C03766 - 100981 - Jan Mayen – nytt hovedbygg - Samspillskoordinator 2022-08-26
R01203 Vintervedlikehold Flesland mil 2022-09-06
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE Enkeltanskaffelse 2022-08-31 Tonje Dahle Berge Sag og Trelast
2022/1936 Restaurering av middelaldermur - Bergenhus - REVE Enkeltanskaffelse 2022-10-31 Tonje Dahle Rune Johannessen AS
2022/1363 - Utskiftning av anoder på ubåtkai - Haakonsvern - REVE Enkeltanskaffelse 2022-12-31 Tonje Dahle IMC Diving AS
2022/2182 Sikringsbommer til Kjevik leir Varekjøp 2022-09-30 Tonje Dahle NOS AS
2022/2456 Storkjøkken - Haakonsvern Enkeltanskaffelse 2022-09-30 Tonje Dahle Bergen Storkjøkkensenter AS

Inga resultat

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige