Tröskelvärden Upphandlingar 2020

Tröskelvärden offentlig upphandling
Tröskelvärden Upphandlingar 2020
Vartannat år presenteras nya tröskelvärden för offentliga upphandlingar och direktupphandlingar. De nuvarande gäller från 1 januari 2020.
För dig som leverantör av "vanliga" produkter och tjänster så gäller oftast avsnittet LOU nedan, dvs. direkupphandling sker vid upphandlingar under 615 312 kr.
 
För upphandlande myndighet finns verktyg hos Upphandlingsmyndigheten som hjälper dig komma fram till om det blir direktupphandling eller ej.
 
LOU* Varor & tjänster Byggentreprenad Sociala och andra särskilda tjänster
Statliga myndigheter* 1 427 377 54 938 615 7 701 675
Övriga upphandlande myndigheter 2 197 545 54 938 615 7 701 675
Direktupphandlingsgränsen 615 312 615 312 615 312
*Centrala upphandlande myndigheter
LUF* Varor & tjänster Byggentreprenad Sociala och andra särskilda tjänster
Upphandlande enheter 4 395 089 54 938 615 10 268 900
Direktupphandlingsgränsen 1 142 723 1 142 723 1 142 723
LUFS* Varor & tjänster Byggentreprenad Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS
Upphandlande myndigheter eller enheter 4 395 089 54 938 615 4 395 089
Direktupphandlingsgränsen 1 142 723 1 142 723 1 142 723
LUK* Tjänste-
koncessioner
Bygg-
koncessioner
Koncessioner som avser sociala och andra särskilda tjänster
Upphandlande myndigheter eller enheter 54 938 615 54 938 615 54 938 615
Direktupphandlingsgränsen 2 746 930 2 746 930 2 746 930

Källa Upphandlingsmyndigheten

*LOU - Lagen om Offentlig Upphandling
*LUF - Lagen om upphandling inom försörjningssektorn
*LUFS - Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
*LUK - Lagen om upphandling av koncessioner

Vi på Mercell listar upphandlingar både under och över tröskelvärdet för direktupphandlingar. Läs om vår tjänst för att hitta och bevaka upphandlingar.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige