Tröskelvärden Upphandlingar 2018

Tröskelvärden offentlig upphandling
Tröskelvärden Upphandlingar 2018
Vartannat år presenteras nya tröskelvärden för offentliga upphandlingar och direktupphandlingar. De nuvarande gäller från 1 januari 2018.
För dig som leverantör av "vanliga" produkter och tjänster så gäller oftast avsnittet LOU nedan, dvs. direkupphandling sker vid upphandlingar under 586 907 kr.
 
För upphandlande myndighet finns verktyg hos Upphandlingsmyndigheten som hjälper dig komma fram till om det blir direktupphandling eller ej.
 
LOU* Varor & tjänster Byggentreprenad Sociala och andra särskilda tjänster
Statliga myndigheter* 1 365 782 52 620 561 7 113 450
Övriga upphandlande myndigheter 2 096 097 52 620 561 7 113 450
Direktupphandlingsgränsen 586 907 586 907 586 907
*Centrala upphandlande myndigheter
LUF* Varor & tjänster Byggentreprenad Sociala och andra särskilda tjänster
Upphandlande enheter 4 201 678 52 620 561 9 484 600
Direktupphandlingsgränsen 1 092 436 1 092 436 1 092 436
LUFS* Varor & tjänster Byggentreprenad Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS
Upphandlande myndigheter eller enheter 4 201 678 52 620 561 4 201 678
Direktupphandlingsgränsen 1 092 436 1 092 436 1 092 436
LUK* Tjänste-
koncessioner
Bygg-
koncessioner
Koncessioner som avser sociala och andra särskilda tjänster
Upphandlande myndigheter eller enheter 52 620 561 52 620 561 52 620 561
Direktupphandlingsgränsen 2 631 028 2 631 028 2 631 028

Källa Upphandlingsmyndigheten

*LOU - Lagen om Offentlig Upphandling
*LUF - Lagen om upphandling inom försörjningssektorn
*LUFS - Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
*LUK - Lagen om upphandling av koncessioner

Vi på Mercell listar upphandlingar både under och över tröskelvärdet för direktupphandlingar. Läs om vår tjänst för att hitta och bevaka upphandlingar.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige