Juhani (Jussi) Halonen

Upphandlingschef

Resigned

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
Utskriftstjänster för Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/99
Del 2) Maskinentreprenad Djuploken och Neptunus (ME), 2020/39 2020-06-30 16:00
Del 1) Bygg- och markentreprenad Djuploken och Neptunus (BME), 2020/39 2020-06-30 16:00
Tryckstegringar Djuploken och Neptunus, 2020/39 2020-06-30 16:00
Drift och underhåll av gatubelysning, 2019/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51
Ordningsvakter/väktare på avrop, Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/93
Fasadrenovering i Älvdalen, 2020/17 2020-03-31 16:00
Videohanteringsverktyg, 2020/16 2020-03-23 16:00
Bygg av skärmtak Tranmyren Orsa, 2019/81 2020-03-16 16:00
LED belysning i Idre sporthall, 2020/14 2020-03-04 16:00
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15
Cyklar OK KS 2020/10 2020-02-10 16:00
Del 1) Bygg- och markentreprenad (BME), 2020/2 2020-02-25 12:00
Avloppsreningsverk Bunk i Orsa, 2020/2 2020-02-25 12:00
Utredningsuppdrag avseende stadsnätsförvaltning, 2019/111 2020-01-22 16:00
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45
RFI inför en upphandling av utskriftstjänster, 2019/99 2020-01-10 16:00
Utbyggnad av tomtområde Råtjärnsberget, 2019/72 2020-01-23 16:00
Ramavtal rörarbeten i Orsa, 2019/91 2019-11-25 16:00
Del Särna/Idre, 2019/66 byggarbeten 2019-12-10 16:00
Del Älvdalen, 2019/66 byggarbeten 2019-12-10 16:00
Del Orsa, 2019/66 byggarbeten 2019-12-10 16:00
Del Mora, 2019/66 byggarbeten 2019-12-10 16:00
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66 2019-12-10 16:00
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61
OP 534 Skärmtak Tranmyren i Orsa, 2019/81 2019-10-07 16:00
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15 2019-10-24 16:00
Processledare till projektet Strandenområdet i Mora, 2019/74 2019-10-01 16:00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37
Särna/Idre, 2019/61 ventilationsarbeten 2019-09-23 16:00
Älvdalen, 2019/61 ventilationsarbeten 2019-09-23 16:00
Del Orsa, 2019/61 ventilationsarbeten 2019-09-23 16:00
Del Mora, 2019/61 ventilationsarbeten 2019-09-23 16:00
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61 2019-09-23 16:00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52 2019-08-26 16:00
Revisionstjänster Orsa, ramavtal, 2017/40
Verksamhetsanalys, 2017/46
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen
Försäkringsmäklare, 2019/18
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45 2019-08-19 16:00
Del Särna/Idre, 2019/51, elarbeten 2019-08-19 16:00
Del Älvdalen, 2019/51, elarbeten 2019-08-19 16:00
Del Orsa, 2019/51, elarbeten 2019-08-19 16:00
Del Mora, 2019/51, elarbeten 2019-08-19 16:00
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51 2019-08-19 16:00
Del Särna/Idre, 2019/37, rörarbeten 2019-06-10 16:00
Del Älvdalen, 2019/37, rörarbeten 2019-06-10 16:00
Del Orsa, 2019/37, rörarbeten 2019-06-10 16:00
Del Mora, 2019/37, rörarbeten 2019-06-10 16:00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37 2019-06-10 16:00
Del Idre, 2019/29, vinterväghållning 2019-06-24 16:00
Del Särna, 2019/29, vinterväghållning 2019-06-24 16:00
Del Älvdalen norra, 2019/29, vinterväghållning 2019-06-24 16:00
Del Älvdalen södra, 2019/29, vinterväghållning 2019-06-24 16:00
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29 2019-06-24 16:00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44 2019-06-24 16:00
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25 2019-05-02 16:00
Del Särna/Idre, 2019/23, måleriarbeten 2019-04-23 16:00
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23 2019-04-23 16:00
Utreda kommunens bilpool, 2019/21 2019-04-23 16:00
VA-arbeten, Mora, 2019/16 2019-03-26 16:00
VA-arbeten, Orsa, 2019/16 2019-03-26 16:00
VA-arbeten, Älvdalen, 2019/16 2019-03-26 16:00
VA-arbeten, Särna/Idre, 2019/16 2019-03-26 16:00
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16 2019-03-26 16:00
Lokalförsörjningsutredning, 2018/100 2019-03-20 16:00
Återannonserad processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 2019-02-12 16:00
Processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 2019-01-28 16:00
Truck, 2019/13 2019-02-28 16:00
Slangtvätt, 2018/99, återannonsering 2019-02-18 16:00
Slangtvätt, 2018/99 2019-01-22 16:00
Processkartläggning, 2019/8 2019-02-11 16:00
Konsultuppdrag i upprättande av förfrågningshandlingar, 2019/7 2019-02-25 16:00
Upprättande av tillståndsansökan för reningsverk, 2019/2 2019-02-05 16:00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71
Del Orsa, 2018/105 2019-01-31 16:00
Del Älvdalen, 2018/105 2019-01-31 16:00
Uppdrag del 2 "Förändringsledning", 2018/88 2019-01-14 16:00
Uppdrag del 1 "Projektledning", 2018/88 2019-01-14 16:00
Processtöd till myndighetsutövning, 2018/88 2019-01-14 16:00
Förstudie avseende Mora kommuns Inköpscentral, 2018/91 2018-12-17 16:00
UV-system, 2018/93 2018-12-03 16:00
Återannonsering av dikning, 2018/52
Dagvattensystem Siljanssågen, 2018/73 2018-11-07 16:00
VA-anslutning Dryttvik, 2018/79 2018-10-25 16:00
Övertagande av fibernätsprojektering i Åsen, Älvdalen, 2018/68 2018-10-25 16:00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71 2018-10-22 16:00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48, återannonsering 2018-10-10 16:00
RFI avseende inredning av Moras nya brandstation, 2018/70 2018-10-15 12:00
Ombyggnation av äldreboende i Orsa, 2018/36 2018-06-14 15:00
Upprättande av VA-handlingar, 2018/74 2018-09-24 16:00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32
Ramavtal om löpande grävarbeten avseende stadsnät i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/51
Markundersökningar i Östnor, Mora, 2018/53 2018-08-30 16:00
VA-anslutning Styversbacken, 2018/63 2018-08-27 16:00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48 2018-06-25 16:00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 2018-07-25 16:00
Intrångsvärdering och liknande tjänster, ramavtal 2018/25
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 2018-06-14 16:00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4
RFI om kommande upphandling avseende grävarbeten 2018-05-08 16:00
Digerbergets skola samt infarter Styversbacken Orsa, byggentreprenad, 2018/40 2018-05-15 15:00
Ramavtal tekniska konsulter, projektering, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende byggarbeten, 2017/96 2018-04-03 16:00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85
Ombyggnation vattentornet i Mora, 2017/92 2018-02-15 16:00
Ramavtal revisionstjänster Orsa, 2017/40
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 2018-02-28 16:00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 2018-02-28 16:00
Reserverad upphandling för förekommande tjänster och leveranser, 2017/66 2018-02-08 16:00
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85 2018-01-25 16:00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67 2017-11-30 16:00
Avloppspumpstationer-LTA, 2017/87 2018-01-10 15:00
Ramavtal tekniska konsulter som projektledare, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
2017 - Revisionstjänster, Älvdalen", AK KS 2017/01967 2017-12-11 23:00
Pedagogisk dokumentation inom förskola, 2017/17 2017-06-15 16:00
Utredning av kostsamverkan, 2017/71 2017-11-23 16:00
Request for information (RFI) avseende däcktjänster 2017-11-13 16:00
Upprustning av Kyrkogatan, Mora, 2017/72 2017-11-20 16:00
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen 2017-09-18 16:00
Genomförandestöd till arbete med organisationsförändring, 2017/60 2017-10-16 12:00
Multirink till Särna Älvdalen, 2017/51 2017-08-22 16:00
Utbyggnad av fiber i Älvdalen, 2017/49 2017-09-12 16:00
RFI, Däcktjänster, 2017/52 2017-08-08 12:00
Verksamhetsanalys, 2017/45 2017-08-22 16:00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, ny återannonsering 2017-08-22 15:00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, återannonsering 2017-06-13 15:00
Tekniska konsulter som projektledare, ramavtal, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
Projekteringskonsulter, ramavtal, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
RFI, ramavtal avseende revisionstjänster Orsa 2017-07-10 16:00
Montage av luftledning i Idre, Älvdalen, 2017/35 2017-07-05 16:00
RFI (Request for information) av Ramavtal revisionstjänster Mora, 2017/13 2017-06-19 16:00
RFI, tekniska konsulter i Mora, Orsa och Älvdalen 2017-06-12 16:00
Efterannonsering av systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10, återannonsering 2017-05-16 16:00
Fasadrenovering, Hedvägen 12, Älvdalen, 2017/18 2017-05-04 16:00
RFI om Pedagogisk dokumentation inom Förskola, 2017/17 2017-05-02 12:00
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10 2017-03-29 16:00
Tak på lågreservoar, 2017/12 2017-04-24 16:00
Skolplattform, 2016/66, efterannons
Ny annonserad Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 2017-01-03 15:00
Renovering av hus 9, Naturbruksgymnasiet, Älvdalen, 2017/19 2017-04-20 16:00
RFI, körjournal, 2016/85 2017-03-16 12:00
Chefsutveckling, 2016/62.
Chefsutveckling, 2016/62
Beläggningsarbeten 2017-2020, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/70 2017-01-16 12:00
Analys- och uppföljningsverktyg för upphandling och inköp, 2017/5 2017-02-07 16:00
Ny organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 2017-01-10 16:00
Organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 2016-12-19 12:00
Systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83 2017-02-13 16:00
Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 2016-12-12 12:00
Skolplattform, 2016/66 2016-12-05 12:00
RFI om en organisationsöversyn 2016-11-14 12:00
Ryssa VA utbyggnation, 2016/48 2016-10-24 16:00
RFI "Chefsutveckling" 2016-10-13 12:00
RFI om Bilpool som tjänst 2016-09-08 12:00
e-utbildning, 2016/15
Luftmätning, 2016/54 2016-09-15 16:00
Lagstadgad revision av kommunala bolag i Mora och Orsa, 2016/45 2016-08-31 16:00
Ryggsäck med 4-färgstryck, 2016/59 2016-08-05 16:00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62
Återställning av Vanån, 2016/36 2016-06-16 23:59
Utbyggnad av ortssammanbindande fibernät, Idre - Foskros, Älvdalens kommun, 2016/37 2016-06-16 23:59
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62 2016-05-11 23:59
Kommunhuset Älvdalen, generalentreprenad, 2016/33 2016-06-09 23:59
e-utbildning, 2016/15 2016-06-09 23:59
Ljusskyltar till Mora flygplats, 2016/32 2016-05-10 23:59
Utbyggnad av fibernät i Idre Kyrby, 2016/ 2016-05-16 23:59
Utbyte av balkonger, byggupphandling, 2016/23 2016-04-20 23:59
RFI, förnyad konkurrensutsättning av fordon 2016-04-01 12:00
RFI, Utskriftstjänster inklusive produkter 2016-03-15 12:00
Särna/Idre 2016-04-14 00:00
Älvdalen 2016-04-14 00:00
Orsa 2016-04-14 00:00
Mora 2016-04-14 00:00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9 2016-04-14 00:00
Särna/Idre 2016-04-13 12:00
Älvdalen 2016-04-13 12:00
Orsa 2016-04-13 12:00
Mora 2016-04-13 12:00
Ramavtal avseende byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalens kommunkoncern, 2016/11 2016-04-13 12:00

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige