Mora Kommun

Mora Kommun
Upphandlingsenheten
79280 Mora
Sverige
Org.nr: 2120002213
Beskrivning


Här har vi samlat Mora, Orsa och Älvdalens annonserade upphandlingar och gällande avtal. Klicka på de blåa flikarna ”Upphandlingar” och ”Avtal” för att söka inom respektive område.

Söktips

Du kan använda dig av * för att få bättre träff på dina sökord.

Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Kontakt
Bygg, el, rör, väg, mark mm Utförandeentreprenad för förläggning av optokanalisation- Jemts Gräv Ramavtal, egna 2018-03-31 Juhani (Jussi) Halonen
Livsmedel Livsmedel Mora Orsa- Rättviksbagarn Ramavtal, egna 2017-09-30 Johanna Hamberg
Konsulter Bemanningsavtal lärare/rektorer- Pedagogpoolen (f.d VRE Education AB) Ramavtal, egna 2017-12-31 Jane Ahlström
Fordon Fordon 2014-2 SKI SKI-ramavtal 2018-04-30 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Utförandeentreprenad för förläggning av optokanalisation- Siljan Schakt Ramavtal, egna 2018-03-31 Juhani (Jussi) Halonen
Vård dTp vaccin SKI-ramavtal 2018-04-21 Johanna Hamberg
Direktköpsavtal och Lokala Butiker Reparation av mobiltelefoner Direktköpsavtal 2018-03-05 Johanna Hamberg
Bygg, el, rör, väg, mark mm Löpande elarbeten avseende Mora/Orsa Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Hämtning av hushållsavfall Avtal, alla andra typer av avtal 2020-03-31 Jane Ahlström
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9 Avtal demo, använd inte 2017-08-31 Jane Ahlström
Kontors- och skolmaterial Konstnärsmaterial - Måleri Ramavtal, egna 2018-03-31 Johanna Hamberg
Livsmedel Dryckesautomater 2013 SKI-ramavtal 2018-11-02 Maja Mossberg
Fastighetsdrift och Underhåll Fastighetsunderhåll och -drift Avtal, alla andra typer av avtal 2018-06-30 Juhani (Jussi) Halonen
Fordon Fordon beställ direkt 2014 SKL SKI-ramavtal 2018-01-18 Maja Mossberg
Direktköpsavtal och Lokala Butiker Resekort Företag Direktköpsavtal 2018-01-02 Juhani (Jussi) Halonen
Kontors- och skolmaterial Kopierings- och tryckeritjänster Ramavtal, egna 2017-11-15 Johanna Hamberg
IT, Telefoni och AV Programvaror och tjänster Kammarkollegiets ramavtal 2018-10-25 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Utförandeentreprenad för förläggning av optokanalisation- Fagersta entrepenad Ramavtal, egna 2018-03-31 Juhani (Jussi) Halonen
Objektavtal Slamhämtning och ledningsspolningstjänster 2016/73 Avtal, alla andra typer av avtal 2023-02-28 Jane Ahlström
Avfall Behandling och transport av deponirest och asbest- AB Borlänge Energi Ramavtal, egna 2019-04-01 Jane Ahlström
Konsulter FM-rådgivning Ramavtal, egna 2018-05-18 Juhani (Jussi) Halonen
Övrigt Terminalglasögon- Emmas Optik Älvdalen AB Ramavtal, egna 2018-04-30 Jane Ahlström
El -, Olja och Gas Bränslepellets Ramavtal, egna 2017-12-31 Jane Ahlström
Böcker, läromedel och tidskrifter Interaktiva läromedel SKI-ramavtal 2018-02-22 Johanna Hamberg
Avfall Transport av avfall Ramavtal, egna 2017-08-13 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Landskaps- och planarkitekter- Ramböll Sverige AB Ramavtal, egna 2018-05-25 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Tekniska konsulter projektledning Hus Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Kontors- och skolmaterial Kontors- och skolmaterial Ramavtal, egna 2017-12-31 Johanna Hamberg
Vård HVB-hem för vuxna missbruk Avtal, alla andra typer av avtal 2018-03-31 Jane Ahlström
HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn Ramavtal, egna 2017-12-31 Jane Ahlström
Anläggningar och maskiner Fastighetstvättmaskiner SKI-ramavtal 2017-07-31 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Tekniska konsulter för projektering Nät Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Revisionstjänster Mora Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Tekniska konsulter projektledning Väg och anläggning Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Tekniska konsulter för projektering - Del 1 till Del 6 Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Livsmedel Livsmedel Mora och Orsa kommuner- Menigo Ramavtal, egna 2017-09-30 Johanna Hamberg
Symaskiner och tillbehör Direktköpsavtal 2017-12-31 Maja Mossberg
Kontors- och skolmaterial Läromedel SKI-ramavtal 2019-02-19 Johanna Hamberg
Lekplatsutrustning SKI-ramavtal 2018-08-24 Johanna Hamberg
Kemtekniska produkter Maskindiskmedel Ramavtal, egna 2017-05-31 Johanna Hamberg
IT, Telefoni och AV Servrar, lagring samt närliggande tjänster 2012 Kammarkollegiets ramavtal 2017-10-10 Juhani (Jussi) Halonen
Fastighetsdrift och Underhåll Ljuskällor 2015 SKI-ramavtal 2018-05-31 Maja Mossberg
Möbler och inredning Möbler - värdeskåp SKI-ramavtal 2018-08-24 Johanna Hamberg
IT, Telefoni och AV Nätverksprodukter Ramavtal, egna 2018-01-02 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Tekniska konsulter projektledning Hus, väg och anläggning Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn Ramavtal, egna 2017-12-31 Jane Ahlström
Direktköpsavtal och Lokala Butiker Textilmaterial- Swelogent Direktköpsavtal 2018-07-31 Johanna Hamberg
Möbler och inredning Möbler - kontorsmöbler SKI-ramavtal 2018-08-24 Johanna Hamberg
El -, Olja och Gas Elenergi Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Vård Tomtebogården Avtal, alla andra typer av avtal 2017-09-30 Jane Ahlström
Övrigt Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - A SKI-ramavtal 2018-06-02 Johanna Hamberg
Konsulter Planarkitekttjänster Ramavtal, egna 2018-05-25 Juhani (Jussi) Halonen
Övrigt Vinterväghållning Älvdalen- PeRo Avtal, alla andra typer av avtal 2018-05-31 Jane Ahlström
Övrigt Personlig tränare, utbildning Ramavtal, egna 2018-06-28 Juhani (Jussi) Halonen
Fastighetsdrift och Underhåll Säkerhetssystem Mora, Orsa och Älvdalen Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
IT, Telefoni och AV Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62 Avtal, alla andra typer av avtal 2019-06-14 Juhani (Jussi) Halonen
Möbler och inredning Möbler - förskola SKI-ramavtal 2018-08-24 Johanna Hamberg
Bygg, el, rör, väg, mark mm Utförandeentreprenad för förläggning av optokanalisation- GrävKåhlén AB Ramavtal, egna 2018-03-31 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Bemanningsavtal lärare/rektorer- Kunskapsbolaget KLN AB Ramavtal, egna 2017-12-31 Jane Ahlström
Vård Boende -LSS Avtal, alla andra typer av avtal 2020-12-31 Jane Ahlström
Möbler och inredning Möbler - Skola SKI-ramavtal 2018-08-24 Johanna Hamberg
IT, Telefoni och AV Datormaterial inkl tonerkassetter 2014 SKI-ramavtal 2017-11-30 Johanna Hamberg
Övrigt Nyckelsystem för hemtjänsten - Alternativt anbud Ramavtal, egna 2017-12-01 Juhani (Jussi) Halonen
Möbler och inredning Hushållsmaskiner SKI-ramavtal 2017-07-13 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Tekniska konsulter projektledning Hus, väg, anläggning och stadsnät Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Löpande måleriarbeten i Älvdalen, Särna och Idre Ramavtal, egna 2018-06-28 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Byggnadsarkitekttjänster- Wåhlin Arkitekter AB Ramavtal, egna 2018-05-25 Juhani (Jussi) Halonen
Livsmedel Livsmedel/mejeriprodukter - Mora och Orsa kommuner Avtal, alla andra typer av avtal 2018-09-30 Johanna Hamberg
Direktköpsavtal och Lokala Butiker Lokal butik - Konditorivaror- Helmers konditori Direktköpsavtal 2017-12-31 Johanna Hamberg
Övrigt Terminalglasögon- Orsa Optik AB Ramavtal, egna 2018-04-30 Jane Ahlström
Övrigt Upphandling av driftsentreprenör till Porfyr- och Hagströmmuseet Avtal, alla andra typer av avtal 2018-05-31 Jane Ahlström
Kemtekniska produkter Rengörings-, pappers- och plastprodukter Ramavtal, egna 2018-02-28 Johanna Hamberg
Kontors- och skolmaterial Slöjdmaterial och -verktyg- Holgers Stugmaterial AB Direktköpsavtal 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Fordon Hyrbilar Ramavtal, egna 2018-04-30 Jane Ahlström
IT, Telefoni och AV Förläggning och kontaktering av fibernät- DalaLink AB Ramavtal, egna 2018-02-16 Juhani (Jussi) Halonen
El -, Olja och Gas Koldioxid Direktköpsavtal 2017-04-30 Juhani (Jussi) Halonen
Direktköpsavtal och Lokala Butiker Blommor- Noretblomman Ramavtal, egna 2017-12-31 Johanna Hamberg
Konsulter Rekryteringstjänster Avtal, alla andra typer av avtal 2017-07-31 Jane Ahlström
Övrigt Mikrobiologiska och kemiska analsyer Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen Ramavtal, egna 2018-06-25 Juhani (Jussi) Halonen
IT, Telefoni och AV Skolutveckling samt köp av digitala verktyg Ramavtal, egna 2018-07-10 Juhani (Jussi) Halonen
Entrémattor SKI-ramavtal 2018-07-06 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Löpande måleriarbeten i Mora och Orsa Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Livsmedel Näringsdrycker och sondnäring - Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand, Vansbro och Malung-Sälens kommuner Ramavtal, egna 2018-09-30 Johanna Hamberg
Övrigt Nyckelsystem för hemtjänsten - Nyckelgömma Ramavtal, egna 2017-12-01 Juhani (Jussi) Halonen
IT, Telefoni och AV Förläggning och kontaktering av fibernät- Relacom Ramavtal, egna 2018-02-16 Juhani (Jussi) Halonen
Kontors- och skolmaterial Slöjdmaterial och - verktyg Direktköpsavtal 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Pensionsadministration Ramavtal, egna 2018-09-30 Jane Ahlström
Konsulter Tekniska konsulter för projektering El Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Löpande elarbeten avseende Älvdalen Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Övrigt Terminalglasögon- Synoptik Sweden AB Ramavtal, egna 2018-04-30 Jane Ahlström
Anläggningar och maskiner Serviceavtal vindkraft Avtal, alla andra typer av avtal 2017-08-11 Juhani (Jussi) Halonen
Övrigt Juridiska tjänster 2016 - SKI SKI-ramavtal 2018-06-26 Maja Mossberg
Bygg, el, rör, väg, mark mm Ramavtal avseende löpande golvarbeten Ramavtal, egna 2017-09-17 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Tekniska konsulter för projektering VVS och EL Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Övrigt Snöröjning, halkbekämpning Orsa Ramavtal, egna 2017-06-30 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Ramavtal avseende löpande byggarbeten Avtal, alla andra typer av avtal 2019-05-31 Juhani (Jussi) Halonen
Direktköpsavtal och Lokala Butiker Reparation av mobiltelefoner Direktköpsavtal 2018-03-05 Johanna Hamberg
Avfall Hämtning och återvinning av returmaterial för Mora kommun m fl Ramavtal, egna 2017-12-31 Jane Ahlström
El -, Olja och Gas Koldioxid Räddningstjänsten Direktköpsavtal 2018-04-30 Johanna Hamberg
Vård Inhandling och distribution av dagligvaror MK UH 2016/00022 Ramavtal, egna 2018-06-30 Maja Mossberg
Kemtekniska produkter Vägsalt SKI-ramavtal 2018-05-31 Johanna Hamberg
Konsulter Landskaps- och planarkitekttjänster- SWECO Architects AB Ramavtal, egna 2018-05-25 Juhani (Jussi) Halonen
Fordon Kalibrering av alkolås Direktköpsavtal 2018-04-27 Johanna Hamberg
Möbler och inredning Möbler - arkiv SKI-ramavtal 2018-08-24 Johanna Hamberg
Övrigt Resebyråtjänster SKI-ramavtal 2018-04-12 Johanna Hamberg
Objektavtal Grävmaskinstjänster Ramavtal, egna 2017-08-03 Juhani (Jussi) Halonen
Övrigt Företagshälsovård Ramavtal, egna 2018-09-30 Jane Ahlström
Avfall Farligt avfall Ramavtal, egna 2017-12-31 Jane Ahlström
Övrigt Vinterväghållning Älvdalen- MaserFrakt Avtal, alla andra typer av avtal 2018-05-31 Jane Ahlström
IT, Telefoni och AV Klienter, surfplattor och tillbehör med produktnära tjänster Ramavtal, egna 2018-06-01 Juhani (Jussi) Halonen
Kontors- och skolmaterial Kontorspapper SKI-ramavtal 2017-11-30 Maja Mossberg
Böcker, läromedel och tidskrifter Lekmaterial SKI-ramavtal 2018-05-18 Johanna Hamberg
Möbler och inredning Heminredningsdetaljer Ramavtal, egna 2018-01-31 Johanna Hamberg
Möbler och inredning Vitvaror 2013-2 SKI-ramavtal 2017-07-31 Maja Mossberg
Fordon Ramavtal avseende fordon, 2016/25 Ramavtal, egna 2017-04-30 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Tekniska konsulter för projektering Bygg Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Övrigt Doserkalk Ramavtal, egna 2018-03-31 Jane Ahlström
Övrigt Mattransporter - Mora kommun Ramavtal, egna 2018-01-30 Johanna Hamberg
IT, Telefoni och AV Förläggning och kontaktering av fibernät- Kringdata Ramavtal, egna 2018-02-16 Juhani (Jussi) Halonen
Vård Personlig assistans 2016/65 Ramavtal, egna 2019-11-30 Jane Ahlström
Övrigt Köksutrustning Ramavtal, egna 2017-05-31 Johanna Hamberg
Övrigt Vägmärken SKI-ramavtal 2018-02-28 Maja Mossberg
Konsulter Tekniska konsulter för projektering Väg och VA Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Järnhandelsvaror 2015 SKI-ramavtal 2018-04-24 Maja Mossberg
Avfall Behandling och transport av deponirest och asbest- MaserFrakt Anläggning AB Ramavtal, egna 2019-04-01 Jane Ahlström
Kemtekniska produkter Maskindiskmedel - Mora, Orsa, Älvdalen och Rättvik kommuner Ramavtal, egna 2019-05-31 Johanna Hamberg
El -, Olja och Gas Stationstankning 2014 - SKI SKI-ramavtal 2018-06-29 Maja Mossberg
Övrigt Försäkringsmäklare Ramavtal, egna 2018-05-17 Juhani (Jussi) Halonen
Livsmedel Livsmedel Mora och Orsa- Järna Skalat AB Ramavtal, egna 2017-09-30 Johanna Hamberg
Konsulter Tekniska konsulter projektledning Stadsnät Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Kläder och skor Arbetskläder - varsel och bygg 2013 Ramavtal, egna 2017-08-14 Juhani (Jussi) Halonen
Möbler och inredning Möbler - vård och omsorg SKI-ramavtal 2018-08-24 Johanna Hamberg
Konsulter Tekniska konsulter för projektering Väg och VA Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn Ramavtal, egna 2017-12-31 Jane Ahlström
Fordon Däckbyte Ramavtal, egna 2017-10-27 Juhani (Jussi) Halonen
Övrigt Biblioteksdatasystem Avtal, alla andra typer av avtal 2017-10-01 Johanna Hamberg
Vård Särskilt boende Avtal, alla andra typer av avtal 2021-04-30 Jane Ahlström
Övrigt Finansiell leasing Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Övrigt Köp av containrar Ramavtal, egna 2017-09-09 Juhani (Jussi) Halonen
Möbler och inredning Möbler - förvaring SKI-ramavtal 2018-08-24 Johanna Hamberg
Övrigt Tvättjänster Ramavtal, egna 2017-06-30 Juhani (Jussi) Halonen
Böcker, läromedel och tidskrifter Litteratur SKI-ramavtal 2018-01-12 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Byggmaterial Direktköpsavtal 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
IT, Telefoni och AV Skolplattform, 2016/66 Avtal, alla andra typer av avtal 2020-03-27 Juhani (Jussi) Halonen
El -, Olja och Gas Gasol Direktköpsavtal 2018-03-31 Johanna Hamberg
Övrigt Vårdsängar Ramavtal, egna 2017-12-31 Johanna Hamberg
Möbler och inredning Möbler - arbetsstolar SKI-ramavtal 2018-08-24 Johanna Hamberg
Konsulter Revisionstjänster Orsa Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Livsmedel Transport av kylda matlådor Avtal, alla andra typer av avtal 2018-05-31 Johanna Hamberg
Böcker, läromedel och tidskrifter Biblioteksböcker SKI-ramavtal 2018-01-12 Juhani (Jussi) Halonen
Direktköpsavtal och Lokala Butiker Lokal butik - Konditorivaror- Mora Kaffestuga AB Direktköpsavtal 2017-12-31 Johanna Hamberg
Vägförvaltningssystem Avtal, alla andra typer av avtal 2021-05-18 Juhani (Jussi) Halonen
IT, Telefoni och AV Ekonomisystem Nodava Avtal, alla andra typer av avtal 2018-11-23 Juhani (Jussi) Halonen
Bygg, el, rör, väg, mark mm Järnhandels- och trävaror Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Vård Sjukvårdsmaterial - Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand, Malung-Sälen och Vansbro kommuner Ramavtal, egna 2018-09-30 Johanna Hamberg
Kläder och skor Arbetskläder - kost, vård och städ NY Ramavtal, egna 2017-08-31 Maja Mossberg
Böcker, läromedel och tidskrifter Litteratur 2013 SKI-ramavtal 2018-01-12 Maja Mossberg
Övrigt Mattransporter - Mora kommun Ramavtal, egna 2018-01-03 Johanna Hamberg
Konsulter Byggnadsarkitekttjänster- Projektengagemang i Stockholm AB Ramavtal, egna 2018-05-25 Juhani (Jussi) Halonen
Kontors- och skolmaterial Konstnärsmaterial - Keramik Ramavtal, egna 2018-01-31 Johanna Hamberg
Direktköpsavtal och Lokala Butiker Järnhandels- och trävoror- Wasa Byggträ AB Direktköpsavtal 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Tekniska konsulter för projektering Nät Ramavtal, egna 2017-12-31 Juhani (Jussi) Halonen
Konsulter Byggnadsarkitekttjänster- Kjellgren Kaminsky Architectyre AB Ramavtal, egna 2018-05-25 Juhani (Jussi) Halonen

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den proffessionella marknaden

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige