DRAMMEN KOMMUNE - Anbud og avtaler

DRAMMEN KOMMUNE
Engene 1
v/ fakturamottak, Postboks 7500

3008 DRAMMEN
Norge
Org. nummer: 921234554

Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
EpiServer - Vedlikeholdsavtale tilleggsmoduler fra Sem og Stenersen Prokom Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Sem & Stenersen Prokom AS
SSA-L Avtale om Sticos Oppslag Kommune - web-basert faglig oppslagsverk til kommuneregnskap, bokføring/KOSTRA, merverdiavgift, lønn, trygderett og arbeidsrett. Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Sticos AS
Barnevernvakt, SSA-L Visma flyt barnevernvakt Driftsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Programvare Bistandsavtale UBW med EVRY Bistandsavtale Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Programvare Bistandsavtale Visma HSPro og Sampro Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Vedlikeholdsavtale for Gerica Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Flere
Skybasert verktøy for kvalitetssikring av nettsider - Siteimprove Driftsavtale Svein Hilding Aasen Siteimprove AS
Løpende tjenestekjøp over internett - SSA-L - Tilskuddsportalen Driftsavtale Svein Hilding Aasen Osint Analytics AS
Strategisk arbeidsplanlegging Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS avd Porsgrunn
Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Cappelen Damm AS
Datafangst i felt, braFelt Driftsavtale Svein Hilding Aasen Geomatikk IKT AS
Forvaltning av veinett og parker Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Sweco Asset Management Technologies AS
Avtale om bruk av KOSTRAhjelp.no Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen DIBKUNNSKAP AS
Avtale om tjenester på informsskjermer Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Favo AS
Supportavtale på styringssystem for gatevarme Aiwell Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Aiwell AS
Lisenser for digitalisering og publisering av deponerte arkiv, braArkiv Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Flere
Programvare KF-Skjema - Løpende tjenestekjøp over internett - SSA-L Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Kommuneforlaget AS
Rammeavtale kjøp/leie av mobiltelefoner og tilbehør Rammeavtale 16.01.2024 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Renovasjonstjenester - Rammeavtale Rammeavtale 30.04.2026 Jan Helge Slettedal NG GROUP AS
Tjeneste for kryptering av betalingsfiler, PEPPOL Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Rammeavtale på kjøp av IKT-utstyr Rammeavtale 16.01.2024 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Rammeavtale prosjektressurser innenfor områdene IKT og organisasjonsutvikling Rammeavtale 19.12.2024 Svein Hilding Aasen Flere
Responstidsavtale datarom Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Konsulenttjenester til innbyggerundersøkelser - Enkeltanskaffelse Enkeltanskaffelse 31.12.2023 Ida Marie Eidem Opinion AS
Internkontroll - bistand til interncontroller - rammeavtale Bistandsavtale 06.01.2025 Kristian Engedal Flere
Andre tjenester Rammeavtale for skadedyrbekjempelse Rammeavtale 01.12.2024 Kjersti Johansen Flere
Transporttjenester Transporttjenester til og fra Sone 1 i Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.01.2024 Kirsten Nordhøy Drammen Taxi SA
Transporttjenester Transport mellom hjem og tilrettelagt arbeid Sone 2 Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.01.2024 Kirsten Nordhøy Drammen Taxi SA
Drift av Velferdsteknologisk knutepunkt Driftsavtale Espen Andre Sørvig Direktoratet for e-helse
Transporttjenester Transport til og fra dag- og kveldssenter Sone 3 i Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.01.2024 Kirsten Nordhøy Drammen Taxi SA
Transporttjenester Transport til og fra dagsenter Sone 4 Gulskogen, Konnerud og Åskollen dagsenter. Dynamisk innkjøpsordning 31.01.2024 Kirsten Nordhøy Drammen Taxi SA
Transporttjenester Transport til og fra avlastning og aktivitet Sone 5 i Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.01.2024 Kirsten Nordhøy Drammen Taxi SA
Transporttjenester Konkurransegrunnlag transport til og fra avlastning Sone 6 Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.01.2024 Kirsten Nordhøy Drammen Taxi SA
Transporttjenester Konkurransegrunnlag transport til og fra avlastning Sone 7 Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.01.2024 Kirsten Nordhøy Drammen Taxi SA
Lisenser for kompetanseheving og simulering innen klinisk observasjons og vurderingskompetanse ABCDE Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Marit Nielsen Making View AS
Bistand til skole på implementering av teknologi Bistandsavtale 16.01.2024 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Konsulenttjenester Konsulenttjeneste til opplæring - forebygging og håndtering av vold og trusler om vold Rammeavtale 08.03.2024 Kirsten Nordhøy Verge opplæring AS
Samhandlingsplattform for ansette i kommunen, Workplace Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 29.02.2024 Fredrik Holtan TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Vaskeri og renholdstjenester Vaskeritjenester og leie av tekstiler Rammeavtale Jan Helge Slettedal Nor Tekstil AS
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Renholdskjemikalier og verneutstyr til Drammensbadet, Eknes svømmehall og Svelvik svømmehall - rammeavtale Rammeavtale 26.04.2024 Kristian Engedal Maske AS (Hovedenhet)
Prosjektleder "Drammen til sky" Bistandsavtale 31.12.2023 Svein Hilding Aasen A-2 Norge AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Renhold, renovasjon og skjøtsel av badeplasser i utmark Enkeltanskaffelse 30.04.2025 Kristian Engedal Lier Asvo as
CRMoffice for individuell jobbstøtte (IPS) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Dagny Nordal Pettersen SOFTWARE NORGE AS
Programvare PPS system. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Annet Morten Deol AKRIBE AS
Programvare Løsning for administrasjon av kulturskole Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen SpeedAdmin ApS
Programvare Forvaltning av personlig økonomi - NAV Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Flexi Soft AS
Styring og overvåkning av utendørsbelysning Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Datek Light Control AS
Programvare Systematisk internkontroll - EQS Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Extend AS
Andre tjenester Eksternt varslingsmottak Rammeavtale 31.12.2023 Anette Regine Hartz-Bruun Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Faghjelp Infotjenester - SSA-L Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Simployer AS
Avrop på rammeavtale DSB-CIM (krisestøtteverktøy) med One Voice Rammeavtale 31.12.2023 Sten Petter Aamodt F24 Nordics AS
Programvare PocketCONTROL, Mobility Workspace og Alarmmodul for parkering (SSA-L) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Giant Leap Technologies AS
Utsending av SMS, Link Mobility Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen LINK Mobility AS
Andre tjenester Transport, behandling og avsetting av avløpsvann Rammeavtale 02.07.2024 Anja Husebæk Lindum AS
Service, vedlikehold og kjøp av pumper med utstyr Rammeavtale 31.05.2024 Anja Husebæk Flere
Transporttjenester Konkurranse sone 3 DPS Transport Dag- og kveldssentre Drammen kommue Annet Kristin Langridge Drammen Taxi SA
Serviceavtaler for posisjoneringsutstyr - Trimble Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Norgeodesi AS
Løsning for anbudsbeskrivelser - ISY Beskrivelse Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Norconsult Digital AS
Virksomhetssystem for måltidsorganisasjon - Mathilda Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Matilda Foodtech Norge AS
Bøker, leker og formingsmateriell BTV- Rammeavtale formingsmateriell Rammeavtale 21.12.2023 Elin Cathrine Arntsen Flere
Medlemskap, samarbeid om informasjonssikkerhetsarbeid for kommuner Driftsavtale Svein Hilding Aasen KOMMUNE-CSIRT IKS
Tilgang til Hypernet IST/Everyday Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 31.12.2023 Thomas Larsen Sola IST INTERNATIONAL SOFTWARE TECHNOLOGY AS
Storhusholdning og kolonial Ferske grønnsaker, frukt og bær Rammeavtale 27.03.2024 Kristin Sletten Olufsen Bama Storkjøkken AS
Egg og produkter av disse. Rammeavtale 27.03.2024 Kristin Sletten Olufsen Bama Storkjøkken AS
Fugl og fjærkre Rammeavtale 27.03.2024 Kristin Sletten Olufsen Bama Storkjøkken AS
Tilbakemeldingssystem, SurveyXact Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Marit Nielsen Rambøll Management Consulting AS
Avtale om Incident Response Team (IRT) Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Sosiale tjenester Alternativ opplæringsarena (Rammeavtale) Rammeavtale 06.06.2024 Elin Cathrine Arntsen Flere
Andre tjenester Rammeavtaler oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter Rammeavtale 15.04.2024 Kjersti Johansen KPMG AS (Hovedenhet)
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale løse matter Rammeavtale 25.04.2024 Kjersti Johansen Nor Tekstil AS
Supportavtale brukerstyring Bistandsavtale Svein Hilding Aasen DotNet Internals AS
Programvare Digital løsning for uteteam/ungdomstorg Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Inger Kristiansen Øverland Visma Enterprise AS
Servicekontrakt brannslokkeanlegg datarommet Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Tyco Fire & Integrated solutions (Norway) AS
Bøker, leker og formingsmateriell Lydbøker for barnehager - Polylino Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Terje Langklopp ILT NORGE AS
Vaskeri og renholdstjenester Vaskeritjenester og leie av tekstiler - Reservert kontrakt (Rammeavtale) Rammeavtale 27.11.2024 Jan Helge Slettedal Eiker Vekst AS
Andre tjenester Rammeavtale juridisk bistand Rammeavtale 15.08.2024 Kjersti Johansen ADVOKATFIRMAET KILDEBO AS
Kjøretøy Leasing av biler med biladministrasjon Rammeavtale 28.08.2024 Jan Helge Slettedal Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Rammeavtale for kjøp av opplæringstjenester knyttet til bruk av Microsoft 365 Rammeavtale 06.09.2024 Marit Nielsen Move AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Bassengkjemikalier, vannrensingsutstyr og service på renseanlegg - rammeavtale Rammeavtale 19.09.2024 Kirsten Nordhøy Bwt Birger Christensen AS
Andre tjenester Trykkeritjenester - rammeavtale Rammeavtale 14.09.2024 Kristian Engedal Los Digital AS
Transporttjenester Posttjenester - rammeavtale Rammeavtale 02.10.2024 Ida Marie Eidem ISS Facility Services as (Hovedenhet)
Elektronisk verktøy for "Feedback Informed Treatment" (FIT) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Dagny Nordal Pettersen ACE Health
Sosiale tjenester Videoløsning - SMS til video Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Susanne Kjær (Evalueringsbruker) Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Rammeavtale knyttet til forvaltning og utvikling av kommunens Episerver baserte hjemmesider Rammeavtale 30.09.2024 Lars Arntzen Epinova AS
Andre tjenester Rammeavtale radonmåling Rammeavtale 01.10.2024 Kjersti Johansen Radonmannen AS
Plandisc Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Sudhir Sharma Atea AS (Hovedenhet)
Lisensavtale ServiceNow Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 29.09.2025 Torun Kristine Johansen Atea AS (Hovedenhet)
Løsning for oppfølging av opplæringsloven §13.10, Moava IKO Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Thomas Larsen Sola Moava AS
Styrking av kommunenes nye kart om blå og grønne verdier Enkeltanskaffelse 31.12.2023 Kristian Engedal NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Konsulenttjenester Konsulentbistand til lederskolen - enkeltanskaffelse Enkeltanskaffelse 31.12.2024 Ida Marie Eidem Agenda Kaupang AS
Transporttjenester Samarbeidsavtale skyss av skolebarn etter opplæringsloven §13-4 Annet Miriam Undebakke Brakar AS
Møbler, inventar og utstyr Scene- og audiovisuelt utstyr til Drammensbiblioteket Enkeltanskaffelse 22.05.2027 Kristin Langridge BRAVO NORGE AS
Kontroll og inspeksjonstjenester Avtale om kontraktsoppfølgingskontroller for å bekjempe arbeidslivskriminalitet Rammeavtale Morten Deol Kemneren i Drammensregionen
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Anskaffelse av pasientvarslingssystem Vedlikeholdsavtale 05.07.2027 Ida Marie Skistad Ascom (Norway) AS
Løsning for registrering av kunst - Primus Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen KulturIT AS
Programvare Vedlikeholdsavtale på Unit4 Business World(UBW), med Evry inkl. Webcruiter og InfoCaption Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Svevestøvmåler PM10 og PM2,5, klimaskap og serviceavtale Vedlikeholdsavtale Jan Helge Slettedal ACOEM AB
Service og vedlikehold Vannkiosk Driftsavtale Svein Hilding Aasen KZ Handels as
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Svevestøvmåler PM10 og PM2,5 Vedlikeholdsavtale Jan Helge Slettedal ACOEM AB
Andre tjenester Ny driver av kaffebar ved biblioteket i Drammen 2019 Tjenestekonsesjonskontrakt 01.03.2024 Ida Marie Eidem Hos Solveig AS
Løsning for avstemming av konti - Adramatch Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen TRINTECH AS
Digital læringresurs for grunnskole og barnehage - Salaby Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Gyldendal Norsk Forlag AS
Digital løsning for matematikkundervisning - Kikora Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Kikora AS
Læringsplattform for omvendt undervisning - Campus inkrement Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Inkrement AS
Løsning for forvaltning av kommunale gebyrer - KOMTEK Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Norkart AS
Løsning for forvaltning av vann- og avløp - Gemini VA Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Flere
Løsning for læringsstøtte - Conexus Relemo og Conexus Engage Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Conexus AS
Digital ordbok for bruk i undervisning - Clarify Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Clarify AS
Løsning for måling av trivsel - Klassetrivsel Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen SKOLEVISJONER AS
Programvare Løsning for anskaffelser og avtaleforvaltning - Mercell Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Anette Regine Hartz-Bruun Mercell Norge AS
Løsning for legejournal - CGM Legevakt, Vision og Allmenn (Fengselshelsetjenesten) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen CompuGroup Medical Norway AS
Produkter og alarmoverføring for Brann-, Heis-, Innbrudd- og Tekniske alarmer, AddSecure Vedlikeholdsavtale Kjersti Johansen Addsecure AS
System for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg, Facilit Vedlikeholdsavtale Kjersti Johansen Facility Management AS
Løsning for overvåkning av luftkvalitet - NILU Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Stiftelsen NILU
Forvaltning av renhold, Clean Pilot fra Datec Vedlikeholdsavtale Kjersti Johansen Datec AS
Løsning for stoffkartotek og eksponeringsregister - EcoOnline Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen EcoOnline AS
Løsning for rapportering fra renseanlegg - VA Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Gurusoft AS
Programvare Vedlikeholdsavtale Socio med Tieto Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Tieto Norway AS Helse og Velferd (ikke i bruk)
Programvare Fagsystem for barneverntjenesten i kommunen - Vedlikeholdsavtale Visma Familia Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Programvare Fagsystem for flyktningetjenesten og voksenopplæring i kommunen - Vedlikeholdsavtale Visma Flyktning og voksenopplæring Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Programvare Fagsystem for helsestasjonene og skolehelsetjenesten - Vedlikeholdsavtale Visma HsPro Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Programvare Avtale om løpende tjenestekjøp over internett Visma Flyt SamPro IP/IOP Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Jan Fredrik Mulder Røste Visma Enterprise AS
System for registrering av historiske arkiver, Asta Vedlikeholdsavtale Mone Sveia Stiftelsen Asta
Konsulenttjenester Deltagelse i Nettverk for miljømerket innkjøp Bistandsavtale Ida Marie Eidem Stiftelsen Miljømerking i Norge
Løsning for samordnet gravemelding Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Geomatikk AS
System for koordinering av gravemeldinger, KGrav, Geomatikk Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Geomatikk AS
Løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg - ISY JobTech Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Norconsult Digital AS
Løsning for overvåkning av renseanlegg - Guard Automation Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Guard Automation AS (hovedenhet)
Rapporteringsprogram for rørinspeksjon - WinCan Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Rosim AS
Sykesignaleringsanlegg - iq messenger Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen NetNordic Norway AS
Løsning for øvelsesbank for fysioterapitjenesten - Exor Live Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Exorlive AS
Programvare E-læringsprogram for Helse, sosial og omsorg Rammeavtale 31.03.2024 Svein Hilding Aasen Gyldendal Norsk Forlag AS
Telefonsupportavtale - PCFuel Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen PETRO-UTRUSTNING AS
Publiseringsløsning for dokumenter på nett - Jupiter Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen Jupiter System Partner AS
Drift av mellomvare - Camel Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Flere
Programvare Anskaffelse av ny løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen Tieto Norway AS
Sosiale tjenester Veileder til psykisk helse og rusarbeid Enkeltanskaffelse 30.06.2024 Ida Marie Eidem NEETA MYRSETH PARMAR AS
Drift av Velferdsteknologisk knutepunkt Driftsavtale Espen Andre Sørvig NORSK HELSENETT SF - Leverandør
Jobbfrukt - Rammeavtale Rammeavtale 10.11.2024 Elin Cathrine Arntsen Euromiljø AS
Kjøp og drift av nivåmålere for Drammenselva Driftsavtale Sten Petter Aamodt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Næringsmidler Nettbasert dagligvarehandel (Rammeavtale) Rammeavtale 07.11.2024 Elin Cathrine Arntsen SERVICEGROSSISTEN ØST AS
Andre tjenester Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser - rammeavtale Rammeavtale 03.11.2024 Kristian Engedal HRP AS
Partneravtale Bua Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Jørgen Hovde BUA
Konsulenttjenester Konsulentbistand til lederutvikling - rammeavtale Rammeavtale 15.11.2024 Ida Marie Eidem Flere
Rammeavtale på kjøp av nettverks- og dataromsutstyr Rammeavtale 01.01.2025 Geir Dahlby Atea AS (Hovedenhet)
Utarbeidelse og implementering av prosesser i Vann og avløp (VA) Bistandsavtale 30.06.2024 Live Johannessen PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet)
Storhusholdning og kolonial Levering av diverse typer melk - rammeavtale Rammeavtale 17.12.2024 Elin Cathrine Arntsen Tine SA
Bistandsavtale drift og prosjektressurser "Drammen til Sky" Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Kjøretøy Kjøp av snøscooter Enkeltanskaffelse 30.04.2024 Ida Marie Eidem KAJANDER MOTOR AS
Avaya Aura Subscription Bistandsavtale 13.12.2025 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Møbler, inventar og utstyr Utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller Rammeavtale 23.12.2024 Kristian Engedal Klubben AS
Konsulenttjenester Bærekraftig, sirkulært og redusert forbruk: Befolkningens syn og kommunenes rolle som tilrettelegger Enkeltanskaffelse 30.06.2024 Mathias Kristian Emil Andersen Samfunnsøkonomisk analyse AS
Team- og prosessleder for test i prosjektet Drammen til sky Bistandsavtale 31.12.2023 Svein Hilding Aasen A-2 Norge AS
Vaskeri og renholdstjenester Avtale om renholdstjenester - Kommunedel 3, 4, 7 og 9 i Drammen kommune Rammeavtale 01.01.2025 Fredrik Lunde Coor Service Management AS
Citrix lisenser for 2023 Vedlikeholdsavtale 03.02.2024 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Sosiale tjenester Rammeavtale - Bedriftshelsetjeneste til Drammen kommune Rammeavtale 07.11.2024 Ida Marie Eidem FALCK NORGE AS
Min legevakt Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Susanne Kjær (Evalueringsbruker) Sunnsoft Publishing AS
Sommerles Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Jørgen Hovde SNUTI AS
Vikar, rekrutteringstjenester Helsefaglige vikarer - parallell rammeavtale Rammeavtale 31.01.2025 Jan Helge Slettedal Flere
Lisens-, support- og vedlikeholdsavtale, Bibliotheca Vedlikeholdsavtale Jørgen Hovde BIBLIOTHECA A/S
Transporttjenester Rammeavtale om busstransport innenfor Drammen kommunes grenser Rammeavtale 09.02.2025 Kirsten Nordhøy Oslobuss AS
Utvidet drift av Nettverk og sikkerhetsprodukter SSA-D, Ecit Solutions One Driftsavtale Svein Hilding Aasen ECIT SOLUTIONS ONE AS
Rammeavtale på kjøp av lisenser og lisensadministrasjon Rammeavtale 16.02.2025 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Programvare Systematisk internkontroll - EQS, Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Meryem Salih Extend AS
Konsulenttjenester Bistand og verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse Bistandsavtale 22.10.2027 Kirsten Nordhøy Rambøll Management Consulting AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale blikkenslagerarbeider Rammeavtale 30.04.2025 Kjersti Johansen Buskerud Blikk & Montasje AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale rørleggertjenester Rammeavtale 30.04.2025 Kjersti Johansen Flere
Campusavtale Microsoft produkter for skoler og barnehager Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 31.01.2026 Svein Hilding Aasen Flere
MSFT - Azure-avtale Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 31.03.2026 Svein Hilding Aasen Flere
Andre tjenester Gårdsaktiviteter til barn og unge Rammeavtale 02.05.2025 Elin Cathrine Arntsen Grytebakke gård AS
Programvare Anskaffelse av ny løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv Enkeltanskaffelse Morten Deol Tieto Norway AS
Programvare Tjenesteshop - bookingløsing for kommunale tjenester Driftsavtale Svein Hilding Aasen Proventus AS
Transporttjenester Samarbeidsavtale skyss av skolebarn etter opplæringsloven §13-4 Enkeltanskaffelse Kirsten Nordhøy Brakar AS
Programvare Databehandleravtale Visma - Nye Drammen Kommune Rammeavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Løsning for innkreving av kommunale gebyrer - Procasso Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Banqsoft Credit Management AS
Oppvekstadministrativt system Driftsavtale Svein Hilding Aasen Vigilo AS
Oppstart av legemiddelsystem på Fredholt Driftsavtale Svein Hilding Aasen TOUCHPOINT MEDICAL NORDIC AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Elektronisk legemiddelhåndtering Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen VINGMED AS
Support avtale Aiwell (Gatevarme styringssystem) Driftsavtale Bjørn Christian Westby Aiwell AS
Drift av klimaanlegg heishus (GK inneklima) Driftsavtale Bjørn Christian Westby GK Inneklima AS (hovedenhet) Opphørt
Drift klimastasjon Jalsbergveien Driftsavtale Bjørn Christian Westby Flere
Metrologisk institutt - Værrapport Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Christian Westby Meteorologisk Institutt
CPOS - Norgeodesi Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Christian Westby Norgeodesi AS
Vedlikeholdskontrakt Heis Bybrua (Schindler Scheis) Vedlikeholdsavtale Bjørn Christian Westby Schindler AS (hovedenhet)
Avtale drift trafikklys Driftsavtale Bjørn Christian Westby Statens Vegvesen
Andre tjenester Avtale om kjøp av tilgang til Gjeldsregisteret for gjeldsinformasjon til vurdering av søknader til startlån Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Gjeldsregisteret AS
Metrologisk institutt - Vinterrapport Driftsavtale Bjørn Christian Westby Meteorologisk Institutt
Løsning for dokumentasjon av fiber- og bredbåndsnett, Telemator Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen MX Data
Løsning for geografisk brukergrensesnitt mot Telemator, TelMe Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen MICADO AS
E-læringsverktøy for informasjonssikkerhet og personvern Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Junglemap AS
Sosiale tjenester Læringscampus med mentorordning for gutter på 15-16 år Rammeavtale 01.06.2025 Elin Cathrine Arntsen GUTTAS CAMPUS AS
Møbler, inventar og utstyr Bibliotekmateriell - Rammeavtale Rammeavtale 16.04.2025 Ida Marie Eidem BS Eurobib AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Avtale om utvendig vindusvask Enkeltanskaffelse 01.05.2025 Kjersti Johansen PBT EIENDOMSDRIFT AS
Microsoft Enterprise Services Work Order Enkeltanskaffelse 09.05.2024 Svein Hilding Aasen Microsoft Norge AS
Konsulenttjenester Anskaffelse av senior økonomikompetanse - kommuneøkonomi Bistandsavtale 31.12.2023 Ida Marie Eidem Agenda Kaupang AS
Konsulenttjenester Konsulent til undersøkelse av tildelingspraksis og brukermedvirkning Bistandsavtale 31.12.2023 Jan Helge Slettedal Agenda Kaupang AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale arkitekttjenester fase 2 Rammeavtale 19.05.2025 Kjersti Johansen Flere
Konsulenttjenester Kurs og rådgivning i klarspråk Enkeltanskaffelse 31.12.2023 Anniken Aune NTB Arkitekst AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse fase 2 Rammeavtale 19.05.2025 Kjersti Johansen Flere
Prosjektleder fremtidsrettet tjenestetildeling Bistandsavtale 30.06.2024 Sudhir Sharma Sopra Steria AS (hovedenhet)
Digitalt analyseverktøy for skoleeier og enkelt skoler, Conexus Insight Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Thomas Larsen Sola Conexus AS
Driftsavtale UBW Driftsavtale Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Prosjektleder til utarbeidelse av styringsindikatorer for Drammen kommunene Bistandsavtale 31.12.2023 Anniken Aune Agenda Kaupang AS
Vikar, rekrutteringstjenester Rammeavtale for kjøp av vikartjenester innen servicepersonell Rammeavtale 12.07.2025 Kristin Sletten Olufsen Flere
Vikar, rekrutteringstjenester Vikartjenester - Merkantilt personell - Rammeavtale Rammeavtale 12.07.2025 Ida Marie Eidem Flere
Vikar, rekrutteringstjenester Vikartjenester innen Pedagogisk personell - Rammeavtale Rammeavtale 31.08.2025 Ida Marie Eidem Flere
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Kvalitetssikring av investeringsprosjekter KS1 og KS2 Rammeavtale 23.08.2025 Kristian Engedal Flere
Vikar, rekrutteringstjenester Rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester for IKT personell Rammeavtale 08.09.2025 Svein Hilding Aasen Glasspaper People AS
Systemstøtte påmeldings, billettsalg, webpubliseringsverktøy og hosting Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Geir Hansen ICAPIRE AS
Catering- og emballasjeprodukter - rammeavtale Rammeavtale 30.09.2025 Kirsten Nordhøy Wj Business Partner AS
Avtale om å koordinere overgangen fra Workplace til Viva Engage. Bistandsavtale 31.12.2023 Marit Nielsen Move AS
Konsulenttjenester Interiørarkitekt til ny ungdomsavdeling Bistandsavtale 31.12.2024 Ida Marie Eidem Rodeo Arkitekter AS
Systemstøtte til Språktjenester (tolkeformidling og oversettelsesoppdrag) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Elisabet Engeset (Evalueringsbruker) Proweb AS
Systemstøtte til håndtering av tale og votering i forbindelse med politiske møter Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Vegard Hetty Andersen AVENTIA MEDIA AS
Lagring og presentasjon av streaming fra politiske møter Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Vegard Hetty Andersen AVENTIA MEDIA AS
Programvare Fagsystem for barneverntjenesten i kommunen, Visma Flyt Barnevern Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Elisabeth Lyshaug Visma Enterprise AS
Programvare Fagsystem for PP-tjenesten i kommunen, Visma Flyt PPT Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Berit Sandvik Visma Enterprise AS
Andre tjenester Kontrakt om kjøp av gavekort Rammeavtale 14.10.2025 Kirsten Nordhøy HUURAY A/S
Andre tjenester Transport, behandling og avsetting av avløpsvann Rammeavtale 01.07.2024 Geir. Gunnerud Lindum AS
Næringsmidler Tjenestekonsesjon for drift av bibliotekskafè i Mjøndalen Tjenestekonsesjonskontrakt 22.01.2024 Ida Marie Eidem Housekeeper AS
Programvare Sikker innlogging til utdanning og forskning - Rammeavtale med Uninett om FEIDE Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Uninett AS
Transporttjenester Flyttetjenester til Asker kommune og Drammen kommune (rammeavtale) Rammeavtale 17.02.2024 Kristian Engedal Flere
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Telefonitjenester - Abonnement- og tellerskritt for fast og mobiltelefoner Rammeavtale 31.12.2024 Svein Hilding Aasen Telia Norge AS (Hovedenhet)
Programvare Gyldendal Rettsdata (abonnement) Enkeltanskaffelse Kristian Engedal Gyldendal Norsk Forlag AS
Digitalt bildearkiv, Digital Asset Management (DAM), Fotoware Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Flere
Hovedavtale bruk av KS FIKS tjenestene Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
Drift av fagsystem for journalføring av fysioterapitjenester for Friskliv Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen ITEAM 1 AS
Programvare Vedlikeholdsavtale på Unit4 Business World(UBW) og tilhørende moduler med Unit4 Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Unit4 AS
Finansielle tjenester Avtale med Enovate om DIBS easy internett betalingsavtale for Privatistportalen Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Enovate AS
Utsending, behandling og rapportering av vannmåleravlesning, Viascan Enkeltanskaffelse Live Johannessen Viascan AS
Finansielle tjenester Kontanthåndtering Rammeavtale 14.08.2024 Kirsten Nordhøy Loomis Norge AS
Reiser og hoteller Kontrakt om kjøp av hotelltjenester til Drammen kommune grunnet Covid-19 virus ref.nr. 20/30430 Enkeltanskaffelse Anette Regine Hartz-Bruun Flere
Programvare Avtale om parkeringsløsningen PIlen Parka med Cowi (SSA-L) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen COWI AS (Hovedenhet)
Konsulenttjenester Rammeavtale Løfte-/bæretjeneste Rammeavtale 30.04.2024 Ida Marie Eidem Drammensregionens brannvesen IKS
System for risikovurdering og systematisk sikkerhetsopplæring for ansatte i barnehagene, Sikkerhetsrommet Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Kompetansetorget AS
Løsningsarkitekt med teknisk kompetanse Bistandsavtale Lars Christian Gjøsæther Sopra Steria AS (hovedenhet)
Møbler, inventar og utstyr Møbler til fellesarealer ved Fredholt bo- og servicesenter (minikonkurranse) Enkeltanskaffelse 31.12.2023 Mathias Kristian Emil Andersen Input interior Norway AS
Møbler, inventar og utstyr Møtebokser - enkeltanskaffelse Enkeltanskaffelse 31.12.2023 Ida Marie Eidem Degvold AS
Konsulenttjenester Eksternt varslingsmottak for Drammen kommune Rammeavtale 31.12.2025 Kristian Engedal BDO Advokater AS
Kjøretøy Anskaffelse av Traktor Enkeltanskaffelse 31.12.2023 Mathias Kristian Emil Andersen Lier Traktor AS
Programvare System for utlån og formidling av e-bøker og e-lydbøker Bistandsavtale Lars Christian Gjøsæther Biblioteksentralen SA
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Renholds-, plast- og papirprodukter - rammeavtale Rammeavtale 30.11.2025 Kirsten Nordhøy Drammen Papir Engros AS
Bygg og anlegg entreprise Fredholt BSS - omgjøring til heldøgns omsorgsboliger Enkeltanskaffelse 29.02.2024 Kjersti Johansen ØMF ASKER RINGERIKE AS
Konsulenttjenester Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag om etablering av bildelingstjenester Enkeltanskaffelse 15.03.2024 Kristian Engedal NORCONSULT NORGE AS
Programvare Kontrakt - EPJ for smittevern Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 01.01.2027 Eilert Haug Flyen PRIDOK AS
Konsulenttjenester Koordinator for prosjektet aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser Bistandsavtale Eilert Haug Flyen A-2 Norge AS
Abonnementshåndtering av trykte aviser og tidsskrifter Rammeavtale 04.12.2025 Elin Cathrine Arntsen Biblioteksentralen SA
Bøker, leker og formingsmateriell Broderimaskiner Enkeltanskaffelse 04.12.2028 Kirsten Nordhøy KAKLE AS
Programvare Trinn 2 konkurranse: Digital booking/billettsystem og produkter for adgangs- og besøkshåndtering til Drammensbadet Vedlikeholdsavtale 18.09.2026 Kristin Langridge Enwa Badeanlegg AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Samkjøpsavtale for institusjonssenger, madrasser, personløftere og hjelpemidler m.m Rammeavtale 08.03.2024 Ida Marie Eidem Flere
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale tekniske rådgivere Rammeavtale 31.12.2023 Kjersti Johansen Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale skjøtsel av grøntstell kommunedel 3, 4, 6, 7, 8 og 9 Rammeavtale 31.03.2024 Kjersti Johansen Skaaret Landskap AS
Finansielle tjenester Forsikringsmegling og rådgivning Enkeltanskaffelse 26.05.2024 Kirsten Nordhøy Waco Forsikringsmegling AS
Plagiatkontroll til bruk i undervisning Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Flere
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Medisinsk forbruksmateriell Rammeavtale 10.06.2024 Kirsten Nordhøy Maske AS (Hovedenhet)
Andre tjenester Rammeavtale arbeidstøy Rammeavtale 14.06.2024 Kjersti Johansen Victoria AS
Andre tjenester Rammeavtale Leie av lyd-, lys- og sceneutstyr til Drammen kommune Rammeavtale 20.07.2024 Ida Marie Eidem Flere
Sosiale tjenester Praktisk bistand - Hjemmehjelp og rengjøring Tjenestekonsesjonskontrakt 31.08.2024 Jan Helge Slettedal Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale By- og stedsutvikling Rammeavtale 19.08.2024 Marianne Slåtten Lundgreen Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Planarbeid etter plan- og bygningsloven Rammeavtale 19.08.2024 Marianne Slåtten Lundgreen Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Geoteknikk/geologi Rammeavtale 19.08.2024 Marianne Slåtten Lundgreen Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Prosjekt- og byggeledelse Rammeavtale 19.08.2024 Marianne Slåtten Lundgreen Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Grunnerverv og taksering Rammeavtale 19.08.2024 Marianne Slåtten Lundgreen Flere
Næringsmidler Samarbeidsavtale: Innovative og bærekraftige innkjøp av mat og cateringtjenester Rammeavtale Anette Regine Hartz-Bruun Bardu kommune
Møbler, inventar og utstyr Bestikk, porselen, glass, kjøkkenutstyr, servering, vogner/oppvask Rammeavtale 15.06.2024 Elin Cathrine Arntsen Horeka AS
Rammeavtale - Supportavtale på pasientvarslingssystem Driftsavtale Svein Hilding Aasen Ascom (Norway) AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale fastmonterte matter Rammeavtale 12.10.2024 Kjersti Johansen N3Zones Group AS
Andre tjenester Anskaffelse av driver til ny kafé på Knutepunkt Strømsø Tjenestekonsesjonskontrakt 19.10.2024 Mathias Kristian Emil Andersen DRAMMEN MINORITETSRÅD
Rammeavtale, mestrings- og trygghetsskapende tjenester Rammeavtale 15.12.2024 Sudhir Sharma Flere
Konsulenttjenester Deltagelse i Nettverk for miljømerket innkjøp Annet Ida Marie Skistad Stiftelsen Miljømerking i Norge
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Svevestøvmåler PM10 og PM2,5 Vedlikeholdsavtale Kirsten Nordhøy ACOEM AB
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Tjenesteshop - bookingløsing for kommunale tjenester Driftsavtale Kirsten Nordhøy Proventus AS
Programvare Varsling 24 Online (kontrakt) Enkeltanskaffelse Vegard Frøysaa Bjerk Fram Web AS
Programvare Varsling 24 Connect API - CIM (kontrakt) Enkeltanskaffelse Vegard Frøysaa Bjerk Fram Web AS
Andre tjenester Ny driver av kaffebar ved biblioteket i Drammen 2019 Tjenestekonsesjonskontrakt 01.03.2024 Kristin Langridge Hos Solveig AS
Møbler, inventar og utstyr Minikonkurranse kontormøbler Brandengen skole Enkeltanskaffelse 08.03.2024 Kristin Langridge Input interior Norway AS
Drift Kameraer og servere Spiralen Driftsavtale Bjørn Westby Elektronikk Systemer AS
Drift klimastasjon Jalsbergveien Driftsavtale Bjørn Westby Instrumenttjenesten AS
Metrologisk institutt - Vinterrapport Driftsavtale Bjørn Westby Meteorologisk Institutt
Metrologisk institutt - Værrapport Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Meteorologisk Institutt
Driftweb Driftsavtale Bjørn Westby Sweco Asset Management Technologies AS
Avtale - Hosting av Rosy databasen Enkeltanskaffelse Bjørn Westby Sweco Asset Management Technologies AS
Tillegg til Driftweb - qengine Driftsavtale Bjørn Westby Sweco Asset Management Technologies AS
Bra Felt ( geomatikk) Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Geomatikk IKT AS
CPOS - Norgeodesi Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Norgeodesi AS
Drift av klimaanlegg heishus (GK inneklima) Driftsavtale Bjørn Westby GK Inneklima AS (hovedenhet) Opphørt
Vedlikeholdskontrakt Heis Bybrua (Schindler Scheis) Vedlikeholdsavtale Bjørn Westby Schindler AS (hovedenhet)
Drift og vedlikehold veilys styringssystem (Datek AS) Driftsavtale Bjørn Westby Datek AS
Møbler, inventar og utstyr Minikonkurranse skolemøbler til Brandengen skole Annet 15.03.2024 Kristin Langridge Lekolar AS (Hovedenhet)
Gravemeldingstjeneste Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Geomatikk AS
Gravemeldingstjeneste Tillegg Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Geomatikk AS
RoSy Digweb Driftsavtale Bjørn Westby Sweco Asset Management Technologies AS
Support avtale Aiwell (Gatevarme styringssystem) Driftsavtale Bjørn Westby Aiwell AS
Avtale om utlevering av infrastrukturdata for planlegging og Prosjektering Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Geomatikk AS
Avtale drift trafikklys Driftsavtale Bjørn Westby Statens Vegvesen
Renhold heishus Driftsavtale Gry Hege Eng Berg Sodexo AS
Møbler, inventar og utstyr Minikonkurranse kontormøbler Børresen skole Enkeltanskaffelse 27.03.2024 Kristin Langridge Input interior Norway AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale vinterdrift Rammeavtale 01.10.2024 Kjersti Johansen Flere
Automatisk opprettelse av nye kunder i UBW (registervask) Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Løsning for online booking av kommunale lokaler (treningsflater, møterom etc) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Stavanger kommune
Helseboka, timebooking for testing og vaksinasjon Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen HelseApps AS
Programvare Unit4 Business World - Avtale om support med Tietoevry Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Andre tjenester Digitale TV-signaler og abbonement på kanalpakke Rammeavtale 15.12.2024 Mathias Kristian Emil Andersen Telia Norge AS (Hovedenhet)
Sosiale tjenester Tjenestekonsesjonsavtale - Praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistent Tjenestekonsesjonskontrakt 28.02.2027 Jan Helge Slettedal Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale tømrer- og snekkerarbeid i Drammen kommune Rammeavtale 05.03.2024 Kjersti Johansen Flere
EA avtale (Microsoft) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 31.12.2023 Svein Hilding Aasen Microsoft Norge AS
Programvare Varsling 24 Online (kontrakt) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Fram Web AS
Programvare Varsling 24 Connect API - CIM (kontrakt) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Fram Web AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale elektrikertjenester Rammeavtale 11.01.2025 Kjersti Johansen Flere
Andre tjenester Fyrverkeri og pyrotekniske tjenester Rammeavtale 19.12.2024 Ida Marie Eidem CFC Pyrotechnics AS
Beredskapskart Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Geodata AS
Geografiske informasjonssystemer Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Norconsult Digital AS
Grus og pukk 2021-2022 (2024) Rammeavtale 31.12.2024 Maria Loe Flere
Responssentertjeneste Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Tellu AS
Bygg og anlegg entreprise No Dig Rammeavtale 04.01.2025 Anja Husebæk Steg Entreprenør AS
Finansielle tjenester Forsikring - historisk oversikt over poliser 1991-2020 Enkeltanskaffelse 31.12.2040 Kirsten Nordhøy
Reiser og hoteller Reisebyråtjenester - rammeavtale Rammeavtale 31.03.2024 Kirsten Nordhøy Berg-hansen Reisebureau AS Drammen
Andre tjenester Vakt- og sikkerhetstjenester Rammeavtale 31.03.2025 Kjersti Johansen Avarn Security AS(hovedenhet)
Tegnspråkundervisning Rammeavtale 08.03.2025 Elin Cathrine Arntsen NTS Kompetanse
Princh, skyløsning for utskrift for Bibliotek og innbyggertorg Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Princh A/S
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale på møbler til kontor Rammeavtale 11.04.2024 Petter Le Flere
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale på møbler til skole Rammeavtale 12.04.2024 Petter Le Flere
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale på møbler til barnehage Rammeavtale 12.04.2024 Petter Le Flere
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale på møbler til institusjon Rammeavtale 12.04.2024 Petter Le Flere
Næringsmidler Brød og bakevarer Rammeavtale 29.03.2024 Kristin Sletten Olufsen Bakermester Klausen AS
Konsulenttjenester Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår mv. for Drammen kommune (minikonkurranse) Bistandsavtale Kristian Engedal KPMG AS (Hovedenhet)
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale for feiing av asfalterte flater Rammeavtale 31.03.2025 Kjersti Johansen Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale maler, byggtapetserer og gulvbelegg Rammeavtale 03.04.2025 Kjersti Johansen Flere
Næringsmidler Fisk og fiskeprodukter Rammeavtale 29.03.2024 Kristin Sletten Olufsen Bama Storkjøkken AS
Møbler, inventar og utstyr Minikonkurranse møbler til Drammensbiblioteket og arena Fjell Enkeltanskaffelse 18.06.2024 Kristin Langridge Input interior Norway AS
Programvare Fagsystem for journalføring av fysioterapitjenester for Friskliv Driftsavtale Svein Hilding Aasen Extensor AS
HK Oppvekst - vedlikeholdsavtale (SSA-V) Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Vitec HK data AS
Oppvekstadministrativt system Driftsavtale Karen Tone Børsum Vigilo AS
Avtale om kjøp av SAAS-tjenester - Framsikt Driftsavtale Svein Hilding Aasen Framsikt AS
Næringsmidler Kjøtt og kjøttprodukter Rammeavtale 29.03.2024 Kristin Sletten Olufsen Asko Øst AS
Næringsmidler Melk og meieriprodukter Rammeavtale 18.04.2024 Kristin Sletten Olufsen Tine SA
Samarbeids og bruksrettsavtale IKA Innsyn Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS971 309 040
MDM for enheter i helse, Workspace ONE Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Oppslag og kredittsjekk av selskaper Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen DUN & BRADSTREET NORWAY AS
Møbler, inventar og utstyr Hvitevarer og småelektriske artikler - rammeavtale for kjøp Rammeavtale 31.05.2024 Kristian Engedal Elkjøp Norge AS
Løsning for dokumentasjon av virksomhetsarkitektur, Ardoq Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Ardoq AS
Sikker kommunikasjon, Norsk Helsenett Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Norsk Helsenett SF
Spillbasert læring og simuleringstrening, Attensi Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Marit Nielsen Attensi AS
Løsning for administrasjon av Fritidskortet Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen FRISKUS AS
Kjøp av tjenester fra fellestjenester i DK Bistandsavtale 31.12.2023 Mathias Kristian Emil Andersen Flere
Kompetansehevingskurs i programmering for lærere i grunnskolen, rammeavtale Rammeavtale 03.06.2024 Svein Hilding Aasen Vitenparken Campus Ås
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Sykkelservice elsykler Rammeavtale 11.04.2024 Mathias Kristian Emil Andersen SHAREBIKE AS
Vaskeri og renholdstjenester Avtale om renholdstjenester kommunedel 5 og 6 Rammeavtale 01.09.2024 Kjersti Johansen 4Service Eir Renhold AS
Andre tjenester Elsykler - rammeavtale Rammeavtale 11.05.2024 Mathias Kristian Emil Andersen Norgård Sport AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Kontroll og service av medisinsk utstyr - Rammeavtale Rammeavtale 13.06.2024 Jan Helge Slettedal Unitronic AS
Vedlikeholdsavtale elektroniske medisinskap Fredholt, Bråta og Legevakta Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen TOUCHPOINT MEDICAL NORDIC AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Legemidler, multidose og farmasøytiske tjenester Rammeavtale 31.07.2024 Jan Helge Slettedal Flere
Møbler, inventar og utstyr Brukte møbler - rammeavtale for kjøp under 100 000,- Rammeavtale 09.08.2024 Mathias Kristian Emil Andersen Flere
Sosiale tjenester Delkonkurranse A) Omsorgsendrende tiltak Bistandsavtale 15.08.2024 Kirsten Nordhøy Flere
Sosiale tjenester Delkonkurranse B) Kompenserende tiltak Bistandsavtale 15.08.2024 Kirsten Nordhøy Flere
Sosiale tjenester Delkonkurranse C) Kompenserende tiltak - avlastning Bistandsavtale 15.08.2024 Kirsten Nordhøy Flere
Sosiale tjenester Delkonkurranse D) Kontrolltiltak Bistandsavtale 15.08.2024 Kirsten Nordhøy Flere
Andre tjenester Rammeavtale meglertjenester Rammeavtale 01.08.2024 Kjersti Johansen Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Vedlikehold av gassvarslingsanlegg Vedlikeholdsavtale Kristin Sletten Olufsen GASSAFE AS
Andre tjenester Leie av Kaffemaskiner og vannkjølere, samt kjøp av tilhørende tjenester, tilbehør og ingredienser (Rammeavtale) Rammeavtale 22.08.2024 Elin Cathrine Arntsen Waterlogic Norge AS
Databriller (Rammeavtale) Rammeavtale 26.08.2024 Elin Cathrine Arntsen Synsam Group Norway AS (hovedenhet)
Andre tjenester Rammeavtale takseringstjenester Rammeavtale 01.09.2024 Kjersti Johansen Flere
Drift av Episerver Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen EPiServer AB
Kjøp av fjernavleste vannmålere Enkeltanskaffelse 19.09.2025 Live Johannessen Instrumentteam AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale ventilasjonsanlegg, varmepumpeanlegg og kuldeanlegg Rammeavtale 15.09.2024 Kjersti Johansen Flere
Lisens- og vedlikeholdsavtale på verktøy for konvertering av Excel til remitteringsfil Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen ZDATA AS
Bibliotekplattform Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Jørgen Hovde AXIELL NORGE AS
Etablering og drift av back-up løsning sikret mot uautorisert sletting og skadevare, samt drift av komplett back-up løsning Driftsavtale Svein Hilding Aasen ECIT SOLUTIONS ONE AS
Storhusholdning og kolonial Levering av brødvarer - rammeavtale Rammeavtale 31.10.2024 Elin Cathrine Arntsen Bakermester Klausen AS
Rammeavtale på kjøp av AV-utstyr Rammeavtale 16.01.2025 Svein Hilding Aasen Evercom AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Elektrisk isprepareringsmaskin - Enkeltanskaffelse Enkeltanskaffelse 29.10.2027 Kristian Engedal Isbaneteknikk AS
Bøker, leker og formingsmateriell Trykte bøker til biblioteket - Rammeavtale Rammeavtale 07.10.2024 Ida Marie Eidem Biblioteksentralen SA
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale for kjøp av lekeapparater utendørs Rammeavtale 30.06.2024 Frode Vestgarden Flere
Transporttjenester Transport av barnehagebarn - rammeavtale Driftsavtale 03.01.2025 Kirsten Nordhøy Elvebyen Taxi AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Lys og varme ved strømstans - Rammeavtale Rammeavtale 03.12.2024 Ida Marie Eidem Drammen liftutleie AS
Andre tjenester Samarbeidspartner innen fagopplæring for helsefagarbeidere - tjenestekonsesjonskontrakt Tjenestekonsesjonskontrakt 30.11.2024 Kirsten Nordhøy Fønix AS
Utskrift, kopi og skanning som en tjeneste Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Canon

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00