DRAMMEN KOMMUNE - Anbud og avtaler

DRAMMEN KOMMUNE
Engene 1
v/ fakturamottak, Postboks 7500

3008 DRAMMEN
Norge
Org. nummer: 921234554

Tittel Avdeling Tilbudsfrist
Bybrua Trinn 2 22.12.2021
Brukte møbler og inventar - Dynamisk innkjøpordning 01.09.2027
Transport av barnehagebarn - rammeavtale 07.10.2021
Rammeavtale for skadedyrbekjempelse 18.10.2021
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Løsning for dokumentasjon av fiber- og bredbåndsnett, Telemator Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen MX Data
Løsning for geografisk brukergrensesnitt mot Telemator, TelMe Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen MICADO AS
Konsulenttjenester Rammeavtale for ekstern bistand - interncontroller Rammeavtale 29.10.2021 Anette Regine Hartz-Bruun Flere
Kontroll og inspeksjonstjenester Oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter Bistandsavtale 19.11.2022 Kirsten Nordhøy Flere
Sosiale tjenester Kjøp av aktivitetstiltak og tiltak knyttet til aktivitetsplikt Rammeavtale 02.09.2023 Kirsten Nordhøy Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen
Vaskeri og renholdstjenester Kontrakt vaskeritjenester for Drammen Kjøkken Driftsavtale 04.12.2021 Vegard Wendelborg Eiker Vekst AS
Næringsmidler Tjenestekonsesjon for drift av bibliotekskafè i Mjøndalen Tjenestekonsesjonskontrakt 22.01.2024 Ida Marie Eidem Housekeeper AS
Vikar, rekrutteringstjenester Rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester for IKT personell Rammeavtale 08.07.2022 Svein Hilding Aasen Glasspaper People
Programvare Sikker innlogging til utdanning og forskning - Rammeavtale med Uninett om FEIDE Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Uninett AS
Transporttjenester Flyttetjenester til Asker kommune og Drammen kommune (rammeavtale) Rammeavtale 17.02.2022 Kirsten Nordhøy Flere
Konsulenttjenester Rammeavtale - Overvåking av vannkvalitet Rammeavtale 30.05.2022 Kirsten Nordhøy Niras Norge AS
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Telefonitjenester - Abonnement- og tellerskritt for fast og mobiltelefoner Rammeavtale 31.12.2022 Svein Hilding Aasen Telia Norge AS (Hovedenhet)
Programvare Gyldendal Rettsdata (abonnement) Enkeltanskaffelse Kirsten Nordhøy Gyldendal Norsk Forlag AS
Vedlikeholdsavtale på Fotoware (Foto.no er avtalepart) Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Flere
Hovedavtale bruk av KS FIKS tjenestene Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
Bistandsavtale - utvikling på mellomvare Bistandsavtale 07.04.2022 Svein Hilding Aasen Greenbird Integration Technology AS
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Multifunksjonsmaskiner Rammeavtale 31.03.2022 Svein Hilding Aasen Konica Minolta Business Solutions Norway AS
Programvare Vedlikeholdsavtale på Unit4 Business World(UBW) og tilhørende moduler med Unit4 Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Unit4 AS
Finansielle tjenester Avtale med Enovate om DIBS easy internett betalingsavtale for Privatistportalen Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Enovate AS
Rammeavtale – skjøtsel av park- og landskapsanlegg i Drammen sør Rammeavtale 31.03.2022 Sofie Viker Broen Steen & Lund AS
Utsending, behandling og rapportering av vannmåleravlesning, Viascan Enkeltanskaffelse 31.03.2022 Svein Hilding Aasen Viascan AS
Finansielle tjenester Kontanthåndtering Rammeavtale 14.08.2022 Kirsten Nordhøy Loomis Norge AS
Reiser og hoteller Kontrakt om kjøp av hotelltjenester til Drammen kommune grunnet Covid-19 virus ref.nr. 20/30430 Enkeltanskaffelse Anette Regine Hartz-Bruun Flere
SSA-D, Nettverk og sikkerhetsprodukter Driftsavtale Svein Hilding Aasen ECIT DULRAM AS
Programvare Avtale om parkeringsløsningen PIlen Parka med Cowi (SSA-L) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Cowi AS (Hovedenhet)
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Anskaffelse av pasientvarslingssystem Vedlikeholdsavtale 05.07.2027 Ida Marie Skistad Ascom (Norway) AS
Programvare Anskaffelse av ny løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv Enkeltanskaffelse Morten Deol Tieto Norway AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Parallelle rammeavtaler prosjektledelse Rammeavtale 31.03.2022 Kjersti Johansen Flere
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Parallelle rammeavtaler byggeledelse Rammeavtale 31.05.2022 Kjersti Johansen Flere
Konsulenttjenester Rammeavtale Løfte-/bæretjeneste Rammeavtale 30.04.2024 Elin Cathrine Arntsen Drammensregionens brannvesen IKS
System for risikovurdering og systematisk sikkerhetsopplæring for ansatte i barnehagene, Sikkerhetsrommet Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Kompetansetorget AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Samkjøpsavtale for institusjonssenger, madrasser, personløftere og hjelpemidler m.m Rammeavtale 08.03.2022 Ida Marie Eidem Flere
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale tekniske rådgivere Rammeavtale 31.12.2022 Kjersti Johansen Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale skjøtsel av grøntstell kommunedel 3, 4, 6, 7, 8 og 9 Rammeavtale 31.03.2022 Kjersti Johansen Skaaret Landskap AS
Finansielle tjenester Forsikringsmegling og rådgivning Enkeltanskaffelse 26.05.2022 Kirsten Nordhøy Waco Forsikringsmegling AS
Plagiatkontroll til bruk i undervisning Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen RepresentEdTech - Scandinavia AB
Anskaffelse av georefererte gatebilder (fotografering og visningstjeneste) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 31.12.2022 Eskild Torgersen Arntsen Triona AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Medisinsk forbruksmateriell Rammeavtale 10.06.2022 Kirsten Nordhøy Maske AS (Hovedenhet)
Andre tjenester Rammeavtale arbeidstøy Rammeavtale 14.06.2022 Kjersti Johansen Victoria AS
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Samferdselsinfrastruktur Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Andre tjenester Rammeavtale Leie av lyd-, lys- og sceneutstyr til Drammen kommune Rammeavtale 20.07.2022 Ida Marie Eidem Flere
Sosiale tjenester Praktisk bistand - Hjemmehjelp og rengjøring Tjenestekonsesjonskontrakt 31.08.2022 Jan Helge Slettedal Flere
Rammeavtale Overordnet planlegging av vann og avløp Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Vann- og avløpsinfrastruktur Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Dammer Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Elektro og automasjon Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale By- og stedsutvikling Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Planarbeid etter plan- og bygningsloven Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Geoteknikk/geologi Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Prosjekt- og byggeledelse Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale Grunnerverv og taksering Rammeavtale 19.08.2022 Therese Bekkevold Flere
Konsulenttjenester Rådgivningstjenester - Eierstrategisk arbeid Rammeavtale 25.08.2022 Anette Regine Hartz-Bruun Flere
Utvidet drift av Nettverk og sikkerhetsprodukter SSA-D, Dulram Driftsavtale Svein Hilding Aasen ECIT Dulram AS
Næringsmidler Samarbeidsavtale: Innovative og bærekraftige innkjøp av mat og cateringtjenester Rammeavtale Anette Regine Hartz-Bruun Bardu kommune
Programvare Elektronisk handelsløsning og kataloghåndteringsverktøy med støtte/tilleggstjenester Driftsavtale 31.12.2021 Morten Deol Tradeshift AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale - Supportavtale på pasientvarslingssystem Driftsavtale 31.12.2021 Ida Marie Skistad Ascom (Norway) AS
Møbler, inventar og utstyr Bestikk, porselen, glass, kjøkkenutstyr, servering, vogner/oppvask Rammeavtale 15.06.2022 Miriam Undebakke Horeka AS
Vikar, rekrutteringstjenester Vikarer til pleie- og omsorgsektoren Rammeavtale 17.10.2022 Jan Helge Slettedal Flere
Konsulenttjenester Konsulenttjenester for lederutvikling (parallelle rammeavtaler) Bistandsavtale 28.09.2022 Ida Marie Eidem Flere
Anskaffelse av pasientvarslingssystem Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Ascom (Norway) AS
Rammeavtale - Supportavtale på pasientvarslingssystem Driftsavtale Svein Hilding Aasen Ascom (Norway) AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale fastmonterte matter Rammeavtale 12.10.2022 Kjersti Johansen N3Zones Group AS
Andre tjenester Anskaffelse av driver til ny kafé på Knutepunkt Strømsø Tjenestekonsesjonskontrakt 09.10.2022 Mathias Kristian Emil Andersen DRAMMEN MINORITETSRÅD
Rammeavtale, mestrings- og trygghetsskapende tjenester Rammeavtale 15.12.2024 Svein Hilding Aasen Flere
Kjemikalier Rammeavtale 02.12.2022 Anja Husebæk Univar Solutions B.V.
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale vinterdrift Rammeavtale 01.10.2022 Kjersti Johansen Flere
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Rammeavtale for Kontorrekvisita, skolemateriell og kopipapir Rammeavtale 30.11.2022 Kirsten Nordhøy Maske AS (Hovedenhet)
Løsning for votering i politiske møter Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 11.11.2021 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Automatisk opprettelse av nye kunder i UBW Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Konsulenttjenester Rammeavtale for levering av bedriftshelsetjeneste til Drammen kommune Rammeavtale 18.11.2022 Anette Regine Hartz-Bruun Saga BHT AS
Løsning for online booking av kommunale lokaler (treningsflater, møterom etc) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Stavanger kommune
Programvare Unit4 Business World - Avtale om support med Tietoevry Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Andre tjenester Digitale TV-signaler og abbonement på kanalpakke Rammeavtale 15.12.2022 Mathias Kristian Emil Andersen Telia Norge AS (Hovedenhet)
Sosiale tjenester Tjenestekonsesjonsavtale - Praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistent Tjenestekonsesjonskontrakt 28.02.2027 Jan Helge Slettedal Flere
Bygg og anlegg entreprise Rammeavtale tømrer- og snekkerarbeid i Drammen kommune Rammeavtale 05.03.2022 Kjersti Johansen Flere
EA avtale (Microsoft) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 31.12.2023 Svein Hilding Aasen Microsoft Norge AS
Programvare Varsling 24 Online (kontrakt) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Fram Web AS
Programvare Varsling 24 Connect API - CIM (kontrakt) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Fram Web AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale elektrikertjenester Rammeavtale 11.01.2023 Kjersti Johansen Flere
Konsulenttjenester Lederutvikling (minikonkurranse) Bistandsavtale Ida Marie Eidem Agenda Kaupang AS
Utviklingsarbeid ULG (minikonkurranse) Bistandsavtale Ida Marie Eidem Moment organisasjon og ledelse AS
Andre tjenester Fyrverkeri og pyrotekniske tjenester Rammeavtale 05.01.2023 Miriam Undebakke CFC Pyrotechnics AS
Beredskapskart Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Geodata AS
Geografiske informasjonssystemer Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Norconsult Informasjonssystemer AS
Markedsføring & kommunikasjon Design av font til Drammen kommune Bistandsavtale 14.01.2022 Kirsten Nordhøy Melkeveien Designkontor AS
Grus og pukk 2021-2022 (2024) Rammeavtale 31.12.2022 Maria Loe Isachsen Anlegg AS
Responssentertjeneste Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Tellu IOT AS
Medlemskap, samarbeid om informasjonssikkerhetsarbeid for kommuner Driftsavtale Svein Hilding Aasen KOMMUNE-CSIRT IKS
Bygg og anlegg entreprise No Dig Rammeavtale 04.01.2025 Anja Husebæk Steg Entreprenør AS
Sosiale tjenester Alternativ opplæringsarena Enkeltanskaffelse 31.12.2022 Mathias Kristian Emil Andersen RØDBYSÆTRA AKTIVITETSSENTER AS (underenhet)
Finansielle tjenester Forsikring - historisk oversikt over poliser 1991-2020 Enkeltanskaffelse 31.12.2040 Kirsten Nordhøy
Vaskeri og renholdstjenester Rammeavtale rengjøring vinduer utvendig Rammeavtale 17.02.2023 Kjersti Johansen En Verden av Tjenester AS
Reiser og hoteller Reisebyråtjenester - rammeavtale Rammeavtale 31.03.2023 Kirsten Nordhøy Berg-hansen Reisebureau AS Drammen
Andre tjenester Vakt- og sikkerhetstjenester Rammeavtale 31.03.2023 Kjersti Johansen Avarn Security AS(hovedenhet)
Tegnspråkundervisning Rammeavtale 08.03.2023 Elin Cathrine Arntsen NTS Kompetanse
Programvare Trinn 2 konkurranse: Digital booking/billettsystem og produkter for adgangs- og besøkshåndtering til Drammensbadet Vedlikeholdsavtale 18.09.2026 Kristin Langridge Enwa Badeanlegg AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Parallelle rammeavtaler arkitekt Rammeavtale 30.09.2022 Kjersti Johansen Flere
Programvare Varsling 24 Online (kontrakt) Enkeltanskaffelse Vegard Frøysaa Bjerk Fram Web AS
Programvare Varsling 24 Connect API - CIM (kontrakt) Enkeltanskaffelse Vegard Frøysaa Bjerk Fram Web AS
Bygg og anlegg entreprise Drammen Rådhus, teknisk oppgradering og vindusutskifting Enkeltanskaffelse 01.11.2022 Kjersti Johansen Tømrermesterene Bogen og Mathisen AS
Bygg og anlegg entreprise Åskollen HOD - tilrettelagte boliger Bygg og anlegg 01.08.2023 Kjersti Johansen Obas Øst AS
Programvare Elektronisk handelsløsning og kataloghåndteringsverktøy med støtte/tilleggstjenester Driftsavtale 31.12.2021 Anette Regine Hartz-Bruun Tradeshift AS
Bygg og anlegg entreprise Konggata 28, gjenoppbygging etter brann Enkeltanskaffelse 31.05.2023 Kjersti Johansen Trebo AS/ 993185183 - Slettet
Andre tjenester Operasjonell leasingavtale for treningsutstyr til Drammensbadet KF Driftsavtale 30.04.2023 Kirsten Nordhøy Qicraft Norge AS
Programvare Fagsystem for journalføring av fysioterapitjenester for Friskliv Driftsavtale Svein Hilding Aasen Extensor AS
Rammeavtale rørlegger Bygg og anlegg 30.04.2022 Kjersti Johansen Flere
Prosjektleder for "Bedre digitalt samspill" Bistandsavtale 31.01.2022 Svein Hilding Aasen A-2 Norge AS
Vikar, rekrutteringstjenester Rekrutteringstjenester Rammeavtale 31.12.2021 Anette Regine Hartz-Bruun AMROP DELPHI AS
Princh, skyløsning for utskrift for Bibliotek og innbyggertorg Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Princh A/S
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale på møbler til kontor Rammeavtale 11.04.2023 Mathias Kristian Emil Andersen Flere
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale på møbler til skole Rammeavtale 12.04.2023 Mathias Kristian Emil Andersen Flere
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale på møbler til barnehage Rammeavtale 12.04.2023 Mathias Kristian Emil Andersen Flere
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale på møbler til institusjon Rammeavtale 12.04.2023 Mathias Kristian Emil Andersen Flere
Bygg og anlegg entreprise Brandengen skole – nybygg/utvidelse Enkeltanskaffelse 01.08.2022 Kjersti Johansen Hent AS (hovedenhet)
Næringsmidler Brød og bakevarer Rammeavtale 30.03.2023 Vegard Wendelborg Bakermester Klausen AS
Konsulenttjenester Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår mv. for Drammen kommune (minikonkurranse) Bistandsavtale Kirsten Nordhøy KPMG AS (Hovedenhet)
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale for feiing av asfalterte flater Rammeavtale 31.03.2023 Kjersti Johansen Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale maler, byggtapetserer og gulvbelegg Rammeavtale 03.04.2023 Kjersti Johansen Flere
Næringsmidler Fisk og fiskeprodukter Rammeavtale 29.03.2023 Vegard Wendelborg Bama Storkjøkken AS
Næringsmidler Kjøtt og kjøttprodukter Rammeavtale 29.03.2022 Vegard Wendelborg Asko Øst AS
Næringsmidler Melk og meieriprodukter Rammeavtale 18.04.2023 Vegard Wendelborg Tine SA
Konsulenttjenester Gjennomgang av tjenestetilbudet til personer med behov for heldøgns bemanning (enkeltanskaffelse) Bistandsavtale 19.04.2022 Kirsten Nordhøy Agenda Kaupang AS
Samarbeids og bruksrettsavtale IKA Innsyn Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS971 309 040
MDM for enheter i helse, Workspace ONE Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Oppslag og kredittsjekk av selskaper Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Bisnode Norge AS
Møbler, inventar og utstyr Hvitevarer og småelektriske artikler - rammeavtale for kjøp Rammeavtale 31.05.2023 Elin Cathrine Arntsen Elkjøp Norge AS
Løsning for dokumentasjon av virksomhetsarkitektur, Ardoq Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Ardoq AS
Sikker kommunikasjon, Norsk Helsenett Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Norsk Helsenett SF
Spillbasert læring og simuleringstrening, Attensi Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Attensi AS
Løsning for administrasjon av Fritidskortet Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen FRISKUS AS
Kjøp av tjenester fra fellestjenester i DK Bistandsavtale 31.12.2023 Mathias Kristian Emil Andersen Flere
Microsoft Premier Support Vedlikeholdsavtale 16.06.2022 Svein Hilding Aasen Microsoft Norge AS
Kompetansehevingskurs i programmering for lærere i grunnskolen, rammeavtale Rammeavtale 03.06.2023 Svein Hilding Aasen Vitenparken Campus Ås
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Sykkelservice elsykler Rammeavtale 11.04.2023 Mathias Kristian Emil Andersen SHAREBIKE AS
Konsulenttjenester Tilbudsforespørsel - utvikling og forankring av indikatorer Bistandsavtale 30.11.2021 Kirsten Nordhøy Agenda Kaupang AS
Skråfotografering av kommunene Drammen og Lier Enkeltanskaffelse 15.11.2021 Håkon Løvli Blom Norway
Standard kurs i programmering for lærer i grunnskolen Bistandsavtale 03.06.2023 Svein Hilding Aasen Vitenparken Campus Ås
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale for kjøp av boligmøbler til etablering av boliger for flykninger Rammeavtale 08.06.2023 Elin Cathrine Arntsen DRØMMEROM GALE HOMME
Vaskeri og renholdstjenester Avtale om renholdstjenester kommunedel 5 og 6 Rammeavtale 01.09.2022 Kjersti Johansen 4Service Eir Renhold AS
Elsykler - rammeavtale Rammeavtale 11.05.2023 Mathias Kristian Emil Andersen Norgård Sport AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Kontroll og service av medisinsk utstyr - Rammeavtale Rammeavtale 13.06.2023 Jan Helge Slettedal Unitronic AS
Prosjektbistand på utarbeidelse av IKT-strategi for RfD Bistandsavtale 31.12.2021 Johan Remmen Cgi Norge AS
Vedlikeholdsavtale elektroniske medisinskap Fredholt, Bråta og Legevakta Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen TOUCHPOINT MEDICAL NORDIC AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Legemidler, multidose og farmasøytiske tjenester Rammeavtale 31.07.2023 Jan Helge Slettedal Flere
Sosiale tjenester Delkonkurranse A) Omsorgsendrende tiltak Bistandsavtale 15.08.2023 Kirsten Nordhøy Flere
Sosiale tjenester Delkonkurranse B) Kompenserende tiltak Bistandsavtale 15.08.2023 Kirsten Nordhøy Flere
Sosiale tjenester Delkonkurranse C) Kompenserende tiltak - avlastning Bistandsavtale 15.08.2023 Kirsten Nordhøy Flere
Sosiale tjenester Delkonkurranse D) Kontrolltiltak Bistandsavtale 15.08.2023 Kirsten Nordhøy Flere
Vaskeri og renholdstjenester Renholdstjenester rode Bragernes Øst Rammeavtale 06.10.2021 Kjersti Johansen Insider Facility Solutions AS
Andre tjenester Rammeavtale meglertjenester Rammeavtale 01.08.2023 Kjersti Johansen Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Vedlikehold av gassvarslingsanlegg Vedlikeholdsavtale Vegard Wendelborg GASSAFE AS
Andre tjenester Leie av Kaffemaskiner og vannkjølere, samt kjøp av tilhørende tjenester, tilbehør og ingredienser (Rammeavtale) Rammeavtale 22.08.2023 Elin Cathrine Arntsen Waterlogic Norge AS
Teknisk prosjektstøtte i forbindelse med utarbeidelse av Smart-city plattform Bistandsavtale 31.03.2022 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Databriller (Rammeavtale) Rammeavtale 26.08.2023 Elin Cathrine Arntsen Synsam Group Norway AS (hovedenhet)
Andre tjenester Rammeavtale takseringstjenester Rammeavtale 01.09.2023 Kjersti Johansen Flere
Videoløsning for legevakten, Incendium Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen INCENDIUM APS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale ventilasjonsanlegg, varmepumpeanlegg og kuldeanlegg Rammeavtale 15.09.2023 Kjersti Johansen Flere
Lisens- og vedlikeholdsavtale på verktøy for konvertering av Excel til remitteringsfil Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen ZDATA AS
Kokegryter (enkeltanskaffelse) Enkeltanskaffelse 30.12.2021 Elin Cathrine Arntsen Norrøna Storkjøkken Oslo AS
HK Oppvekst - vedlikeholdsavtale (SSA-V) Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Vitec HK Data AS
Kjøretøy Rammeavtale -. Biladministrasjon og leasing av biler Rammeavtale 21.10.2021 Jan Helge Slettedal Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Rammeavtale på utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller Rammeavtale 09.08.2022 Miriam Undebakke PGM AS
Oppvekstadministrativt system Driftsavtale Karen Tone Børsum Vigilo AS
Avtale om kjøp av SAAS-tjenester - Framsikt Driftsavtale Svein Hilding Aasen Framsikt AS
Andre tjenester Posttjenester til Drammen og Nedre Eiker kommune (rammeavtale) Rammeavtale 21.05.2022 Kirsten Nordhøy Bypost AS
Transporttjenester Rammeavtale for transport av barnehagebarn Rammeavtale 11.10.2021 Miriam Undebakke Drammen Taxi SA
Vaskeri og renholdstjenester Rammeavtale vaskeritjenester Rammeavtale 30.09.2021 Jan Helge Slettedal Sentralvaskeriet for Østlandet AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale - Lys og varme ved strømstans Rammeavtale 04.12.2021 Jan Helge Slettedal Drammen liftutleie AS
EpiServer - Vedlikeholdsavtale tilleggsmoduler fra Sem og Stenersen Prokom Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Sem & Stenersen Prokom AS
SSA-L Avtale om Sticos Oppslag Kommune - web-basert faglig oppslagsverk til kommuneregnskap, bokføring/KOSTRA, merverdiavgift, lønn, trygderett og arbeidsrett. Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Sticos AS
Barnevernvakt, SSA-L Visma flyt barnevernvakt Driftsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Programvare Bistandsavtale UBW med EVRY Bistandsavtale Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Fjerndriftsavtale UBW (Agresso) Driftsavtale 31.12.2021 Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Rammeavtale på drift, vedlikehold og utvikling av nettsider på Episerver CMS Rammeavtale 01.10.2022 Svein Hilding Aasen Epinova AS
Forvaltningsavtale EpiServer Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Epinova AS
Programvare Bistandsavtale Visma HSPro og Sampro Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Vedlikeholdsavtale for Gerica Vedlikeholdsavtale 31.12.2022 Svein Hilding Aasen Tieto Norway AS Helse og Velferd
Skybasert verktøy for kvalitetssikring av nettsider - Siteimprove Driftsavtale Svein Hilding Aasen Siteimprove AS
Sosiale tjenester Leie av forsterkede sykehjemsplasser Rammeavtale 18.06.2022 Jan Helge Slettedal Villa Skaar AS
Løpende tjenestekjøp over internett - SSA-L - Tilskuddsportalen Driftsavtale Svein Hilding Aasen Osint Analytics AS
Konsulenttjenester Rammeavtale konsulenttjenester IKT Rammeavtale 19.11.2021 Svein Hilding Aasen Flere
Programvare Rammeavtale for Programvarelisenser, Lisensadministrasjon, Dataromsutstyr og Tekniske konsulenter Rammeavtale 02.12.2022 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Programvare Rammeavtale Nettverk- og Sikkerhet Rammeavtale 18.12.2022 Svein Hilding Aasen ECIT Dulram AS
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Avtale om levering av IKT utstyr, med tilhørende tjenester Rammeavtale 30.10.2021 Svein Hilding Aasen Dustin Norway AS
Strategisk arbeidsplanlegging Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS avd Porsgrunn
Bøker, leker og formingsmateriell Bøker til skole Rammeavtale 04.10.2021 Miriam Undebakke BS Undervisning AS
Kafeteriadisk og kjøleserveringsdisk (enkeltanskaffelse) Vedlikeholdsavtale 24.12.2021 Elin Cathrine Arntsen Metos AS
Markedsføring & kommunikasjon Skilt og foliering (rammeavtale) Rammeavtale 03.12.2022 Kirsten Nordhøy Ide Systemer AS
Markedsføring & kommunikasjon Print av storformat og dekor (rammeavtale) Rammeavtale 04.07.2022 Kirsten Nordhøy Byråservice AS
Markedsføring & kommunikasjon Trykkeritjenester (rammeavtale) Rammeavtale 05.07.2022 Kirsten Nordhøy Rk Grafisk AS
Programvare KGV og KAV Rammeavtale 30.11.2022 Anette Regine Hartz-Bruun Mercell Holding AS
Sosiale tjenester Rammeavtale - Avlastnings- og heldøgnstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne Rammeavtale 30.11.2021 Jan Helge Slettedal Flere
Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Cappelen Damm AS
Datafangst i felt, braFelt Driftsavtale Svein Hilding Aasen Geomatikk IKT AS
Forvaltning av veinett og parker Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Sweco Asset Management Technologies AS
Avtale om bruk av KOSTRAhjelp.no Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen DIBKUNNSKAP AS
Online- og ajourtjenester - kartlegging av omfang og gjennomføring av endringer for sammenslått kommune Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Avtale om tjenester på informsskjermer Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Favo AS
Supportavtale på styringssystem for gatevarme Aiwell Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Aiwell AS
Lisenser for digitalisering og publisering av deponerte arkiv, braArkiv Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen Geomatikk IKT AS
Programvare KF-Skjema - Løpende tjenestekjøp over internett - SSA-L Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Kommuneforlaget AS
Bygg og anlegg entreprise 10318 Brandengen skole - nybygg/utvidelse Enkeltanskaffelse 14.08.2022 Kjersti Johansen Bermingrud Entreprenør AS
Programvare Løsning for administrasjon av idrettsanlegg Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Hano AS
Programvare Løsning for administrasjon av kulturskole Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen SpeedAdmin ApS
Programvare Forvaltning av personlig økonomi - NAV Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Flexi Soft AS
Styring og overvåkning av utendørsbelysning Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Datek Light Control AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Avtale om søppelrydding av Landfalltjern, Spiralen, Kloptjern, Gamledammen og Blektjern Driftsavtale 31.12.2021 Lise Davanger Häusler Lier Asvo as
Programvare Systematisk internkontroll - EQS Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Extend AS
Andre tjenester Eksternt varslingsmottak Rammeavtale 31.12.2021 Kirsten Nordhøy Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Faghjelp Infotjenester - SSA-L Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Simployer AS
Avrop på rammeavtale DSB-CIM (krisestøtteverktøy) med One Voice Rammeavtale 30.09.2022 Svein Hilding Aasen F24 Nordics AS
Programvare PocketCONTROL, Mobility Workspace og Alarmmodul for parkering (SSA-L) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Giant Leap Technologies AS
Rammeavtale PLS-programmering Rammeavtale 27.08.2022 Anja Husebæk Flere
Utsending av SMS, Link Mobility Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Link Mobility AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Vedlikehold av utearealer renseanlegg og utestasjoner. Sommer og vinter Rammeavtale 15.05.2022 Anja Husebæk Bekkevold Drift AS - JØRN BEKKEVOLD
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Internkontroll elektriske installasjoner Rammeavtale 14.05.2022 Anja Husebæk Ingeniør Ivar Pettersen AS
Andre tjenester Rammeavtale - Fellingskjemikalier til avløpsrenseanlegg Rammeavtale 31.12.2021 Anja Husebæk Kemira Oyj
Andre tjenester Transport, behandling og avsetting av avløpsvann Rammeavtale 02.07.2024 Anja Husebæk Lindum AS
Rammeavtale - Laboratorietjenester Rammeavtale 30.05.2022 Anja Husebæk Eurofins Environment Testing Norway AS
Service, vedlikehold og kjøp av pumper med utstyr Rammeavtale 31.05.2022 Anja Husebæk Flere
Transporttjenester Konkurranse Sone 1 DPS Transport til og fra dag- og arbeidssentre Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.12.2021 Jan Helge Slettedal Drammen Taxi SA
Transporttjenester Konkurranse Sone 2 DPS Transport til og fra dag- og arbeidssentre Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.12.2021 Jan Helge Slettedal Drammen Taxi SA
Transporttjenester Konkurranse sone 3 DPS Transport Dag- og kveldssentre Drammen kommue Dynamisk innkjøpsordning 31.12.2021 Jan Helge Slettedal Drammen Taxi SA
Transporttjenester Konkurranse Sone 4 DPS Transport til og fra dagsentre Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.12.2021 Jan Helge Slettedal Drammen Taxi SA
Transporttjenester Konkurranse Sone 5 DPS Transport til og fra dag- og arbeidssentre Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.12.2021 Jan Helge Slettedal Drammen Taxi SA
Transporttjenester Konkurranse sone 6 DPS Transport til og fra avlastning Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.12.2021 Jan Helge Slettedal Drammen Taxi SA
Transporttjenester Konkurranse Sone 8 DPS Transport VTA Drammen kommune Dynamisk innkjøpsordning 31.12.2021 Jan Helge Slettedal Drammen Taxi SA
Feedback Informerte tjenester Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 11.12.2021 Svein Hilding Aasen ACE Health
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Bassengkjemikalier, vannrensingsutstyr og service på renseanlegg (rammeavtale) Rammeavtale 22.08.2022 Kirsten Nordhøy Enwa Badeanlegg AS
Serviceavtaler for posisjoneringsutstyr - Trimble Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Norgeodesi AS
Løsning for anbudsbeskrivelser - ISY Beskrivelse Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Norconsult Informasjonssystemer AS
Virksomhetssystem for måltidsorganisasjon - Mathilda Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Matilda Foodtech Norge AS
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Renholdskjemikalier og verneutstyr til Drammensbadet Rammeavtale 31.12.2021 Kirsten Nordhøy Wj Business Partner AS
Konsulenttjenester Rammeavtale for konsulenttjenester offentlige anskaffelser Rammeavtale 13.02.2022 Kirsten Nordhøy Innkjøpskontoret AS
Sosiale tjenester Gårdsaktiviteter for barn og unge Rammeavtale 02.05.2022 Elin Cathrine Arntsen Grytebakke gård AS
Vikar, rekrutteringstjenester Rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester Rammeavtale 09.07.2022 Anette Regine Hartz-Bruun Flere
Næringsmidler Rammeavtale - Jobbfrukt Rammeavtale 18.10.2022 Miriam Undebakke SØRVANGEN NÆRINGSPARK AS
Løsning for registrering av kunst - Primus Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen KulturIT AS
Programvare Vedlikeholdsavtale på Unit4 Business World(UBW), med Evry inkl. Webcruiter og InfoCaption Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Kundeoppfølgingssystem for servicetorg/innbyggertorg Bistandsavtale Svein Hilding Aasen SuperOffice Norge AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Svevestøvmåler PM10 og PM2,5, klimaskap og serviceavtale Vedlikeholdsavtale Jan Helge Slettedal ACOEM AB
Service og vedlikehold Vannkiosk Driftsavtale Svein Hilding Aasen KZ Handels as
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Svevestøvmåler PM10 og PM2,5 Vedlikeholdsavtale Jan Helge Slettedal ACOEM AB
Andre tjenester Ny driver av kaffebar ved biblioteket i Drammen 2019 Tjenestekonsesjonskontrakt 01.03.2024 Ida Marie Eidem Hos Solveig AS
Løsning for avstemming av konti - Adramatch Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Adra Software AS
Digital læringresurs for grunnskole og barnehage - Salaby Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Gyldendal Norsk Forlag AS
Digital løsning for matematikkundervisning - Kikora Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Kikora AS
Læringsplattform for omvendt undervisning - Campus inkrement Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Inkrement AS
Løsning for forvaltning av kommunale gebyrer - KOMTEK Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Norkart AS
Løsning for forvaltning av vann- og avløp - Gemini VA Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Flere
Løsning for læringsstøtte - Conexus Relemo og Conexus Engage Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Conexus AS
Digital ordbok for bruk i undervisning - Clarify Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Clarify AS
Løsning for måling av trivsel - Klassetrivsel Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen SKOLEVISJONER AS
Programvare Løsning for anskaffelser og avtaleforvaltning - Mercell Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Mercell Norge AS
Løsning for legejournal - CGM Legevakt, Vision og Allmenn (Fengselshelsetjenesten) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen CompuGroup Medical Norway AS
Produkter og alarmoverføring for Brann-, Heis-, Innbrudd- og Tekniske alarmer, AddSecure Vedlikeholdsavtale Kjersti Johansen Addsecure AS
System for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg, Facilit Vedlikeholdsavtale Kjersti Johansen Facility Management AS
Løsning for overvåkning av luftkvalitet - NILU Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen NILU - Norsk institutt for luftforskning
Forvaltning av renhold, Clean Pilot fra Datec Vedlikeholdsavtale Kjersti Johansen Datec AS
Løsning for stoffkartotek og eksponeringsregister - EcoOnline Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen EcoOnline AS
Løsning for rapportering fra renseanlegg - VA Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Gurusoft AS
Programvare Vedlikeholdsavtale Socio med Tieto Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Tieto Norway AS Helse og Velferd
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Såpe-, plast-, tørkepapir-, catering- og emballasjeprodukter Rammeavtale 30.04.2022 Kirsten Nordhøy Maske AS (Hovedenhet)
Programvare Fagsystem for barneverntjenesten i kommunen - Vedlikeholdsavtale Visma Familia Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Programvare Fagsystem for flyktningetjenesten og voksenopplæring i kommunen - Vedlikeholdsavtale Visma Flyktning og voksenopplæring Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Næringsmidler Rammeavtale for levering av dagligvarer til Drammen kommune Rammeavtale 05.11.2021 Elin Cathrine Arntsen ODA NORWAY AS
Storhusholdning og kolonial Rammeavtale for levering av melk Rammeavtale 16.10.2021 Miriam Undebakke Tine SA
Programvare Fagsystem for helsestasjonene og skolehelsetjenesten - Vedlikeholdsavtale Visma HsPro Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Programvare Avtale om løpende tjenestekjøp over internett Visma Flyt SamPro IP/IOP Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Jan Fredrik Mulder Røste Visma Enterprise AS
Næringsmidler Ferske grønnsaker frukt og poteter Rammeavtale 16.02.2022 Miriam Undebakke Bama Storkjøkken AS
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale for kjøp av arbeidstøy og verneutstyr Rammeavtale 01.12.2021 Miriam Undebakke Flere
System for registrering av historiske arkiver, Asta Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Stiftelsen Asta
Konsulenttjenester Deltagelse i Nettverk for miljømerket innkjøp Bistandsavtale Ida Marie Eidem Stiftelsen Miljømerking i Norge
Løsning for samordnet gravemelding Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Geomatikk AS
System for koordinering av gravemeldinger, KGrav, Geomatikk Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Geomatikk AS
Løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg - ISY JobTech Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Norconsult Informasjonssystemer AS
Løsning for overvåkning av renseanlegg - Guard Automation Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Guard Automation AS (hovedenhet)
Rapporteringsprogram for rørinspeksjon - WinCan Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Rosim AS
Sykesignaleringsanlegg - iq messenger Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen NetNordic Norway AS
Løsning for øvelsesbank for fysioterapitjenesten - Exor Live Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Exorlive AS
Programvare E-læringsprogram for Helse, sosial og omsorg Rammeavtale 31.12.2021 Svein Hilding Aasen Gyldendal Norsk Forlag AS
Telefonsupportavtale - PCFuel Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen PETRO-UTRUSTNING AS
Publiseringsløsning for dokumenter på nett - Jupiter Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen Jupiter System Partner AS
Drift av mellomvare - Camel Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Flere
Programvare Anskaffelse av ny løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen Tieto Norway AS
Programvare Tjenesteshop - bookingløsing for kommunale tjenester Driftsavtale Svein Hilding Aasen Proventus AS
Løsning for oppfølging av opplæringsloven §13.10, Moava Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Moava AS
Vikar, rekrutteringstjenester Vikartjenester til skole og barnehage Rammeavtale 01.09.2022 Miriam Undebakke Flere
Næringsmidler RAMMEAVTALE PÅ LEVERING AV FERSKE GRØNNSAKER, FRUKT OG POTETER. FUGL, FJÆRKRE, EGG OG PRODUKTER AV DISSE. Rammeavtale 16.02.2022 Vegard Wendelborg Bama Storkjøkken AS
El. materiell Fartstavler (enkeltanskaffelse) Enkeltanskaffelse 12.03.2023 Bjørn Christian Westby Amparo Solutions AS
Transporttjenester Samarbeidsavtale skyss av skolebarn etter opplæringsloven §13-4 Enkeltanskaffelse Miriam Undebakke Brakar AS
Programvare Databehandleravtale Visma - Nye Drammen Kommune Rammeavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS
Løsning for innkreving av kommunale gebyrer - Procasso Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Banqsoft Credit Management AS
Oppvekstadministrativt system Driftsavtale Svein Hilding Aasen Vigilo AS
Oppstart av legemiddelsystem på Fredholt Driftsavtale Svein Hilding Aasen TOUCHPOINT MEDICAL NORDIC AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Elektronisk legemiddelhåndtering Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen VINGMED AS
Support avtale Aiwell (Gatevarme styringssystem) Driftsavtale Bjørn Christian Westby Aiwell AS
Rammeavtale forarbeider for asfalt Rammeavtale 31.12.2021 Bjørn Christian Westby Flere
Bysykkel Enkeltanskaffelse 01.05.2022 Bjørn Christian Westby Clear Channel Norway AS
Byrenovasjon Drammen Driftsavtale 31.12.2021 Sofie Viker Broen FUNDER RENOVASJON AS
Drift av klimaanlegg heishus (GK inneklima) Driftsavtale Bjørn Christian Westby GK Inneklima AS (hovedenhet)
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Skjøtsel av park- og landskapsanlegg Drammen nord (Rode 1 og 2) Rammeavtale 31.03.2022 Sofie Viker Broen Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS
Drift klimastasjon Jalsbergveien Driftsavtale Bjørn Christian Westby Flere
Avtale JCDecaux toalett bragernes torg og reklamevitriner Tjenestekonsesjonskontrakt 06.01.2022 Bjørn Christian Westby JCDecaux Norge AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Kontroll av lekeplassutstyr Rammeavtale 31.03.2022 Sofie Viker Broen Lekeplasskontrollen DA
Metrologisk institutt - Værrapport Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Christian Westby Meteorologisk Institutt
CPOS - Norgeodesi Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Christian Westby Norgeodesi AS
Kontroll og inspeksjonstjenester Trafikksikring og arbeidsvarsling Rammeavtale 31.12.2021 Maria Loe Ramudden AS
Hovedinspeksjon av kommunale bruer Rammeavtale 31.12.2021 Bjørn Christian Westby Safe Control Engineering AS
Vedlikeholdskontrakt Heis Bybrua (Schindler Scheis) Vedlikeholdsavtale Bjørn Christian Westby Schindler AS (hovedenhet)
Avtale drift trafikklys Driftsavtale Bjørn Christian Westby Statens Vegvesen
Andre tjenester Avtale om kjøp av tilgang til Gjeldsregisteret for gjeldsinformasjon til vurdering av søknader til startlån Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Gjeldsregisteret AS
Metrologisk institutt - Vinterrapport Driftsavtale Bjørn Christian Westby Meteorologisk Institutt

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00