Prekvalifisering - Kostholdsfloken. Kosthold for sunn og bærekraftig folkehelse

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
30.01.2019 09.38 (GMT+01:00)
25.02.2019 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning og IKT
Pirjo Grüner Jo Gran Hottran
Grev Wedels plass 9
Postboks 8115 Dep 0032 Oslo

0151 OSLO
Norge
991825827

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Prosjektet
Dette prosjektet ønsker å utforske hvordan et land som Norge kan få den gjennomsnittlige innbygger til å endre kostholdet fra å være kilde til de store helse- og miljøproblemene, til å gjøre riktig kosthold til en del av løsningen.

Gjennom prosjektet ønsker Folkehelseinstituttet (FHI), i samarbeid med EAT, å teste ut og forstå hvilke samarbeidsformer som er best egnet for å omsette kunnskap om et sunt og bærekraftig kosthold til varige kostomlegginger på individnivå og som på sikt kan bidra til bedre folkehelse og miljø på befolkningsnivå.  Vi tror en slik endring krever arbeid på system- og individnivå parallelt, der samhandling på tvers av sektor, fag og nivå med utgangspunkt i innbyggernes ressurser og behov vil stå sentralt.

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Salg og generelle henvendelser

21 01 88 00