Flytende svømmebasseng til Kolbotnvannet

Informasjon

52 - Kunngjøring av konkurranse etter del II
Åpen anbudskonkurranse
24.01.2019 15.08 (GMT+01:00)
18.02.2019 12.00 (GMT+01:00)
11.02.2019 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Oppegård kommune Oppegård kommune
Kine Gustafsson Eide Kine Gustafsson Eide
Kolbotnveien 30
PB 510, 1411 Kolbotn

1410 KOLBOTN
Norge
944384081

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Oppegård kommune, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av flytende svømmebasseng til Kolbotnvannet.

Kontrakten vil bli gjennomført som samspill, hvor kontraktene er delt i to ulike faser. Fase 1 gjelder prosjektering og kalkulering til en målsum, og fase 2 gjelder bygging og installering av sluttprodukt. Fase 2 er avhengig av positivt vedtak av politikerne, og er dermed en rett oppdragsgiver har. Leverandøren har plikt til å levere fase 2 dersom prosjektet vedtas.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00