Utredning - Feltutbyggingsprosjekter - Norsk sokkel

Informasjon

03 - Kontraktstildeling
Åpen prosedyre
10.10.2018 09.08 (GMT+02:00)

Innkjøper

Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet
Astrid Rygg Johnsen Astrid Rygg Johnsen
Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 STAVANGER
P.O. Box 599

4003 STAVANGER
Norge
986174613

Kort beskrivelse

Det skal gjennomføres en studie av tre feltutbygginger på norsk sokkel de senere årene, for å identifiser lærepunkter med relevans for helse, miljø og sikkerhet.
 
Det skal utarbeides en rapport som identifiserer utfordringene, bakenforliggende årsaker og anbefalinger til forbedringstiltak i alle faser av en feltutbygging.
 
Rapporten skal kunne brukes til læring og forbedring både i næringen og av myndighetene.
 
Studien skal ferdigstilles innen 1. juni 2019. Prosjektet har en økonomisk ramme på 3 MNOK.


Mer informasjon om anskaffelsens formål og omfang er tatt inn i Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon.

Ønsker du å bli varslet når relevante anbud publiseres?

Motta samtlige anbud og tildelinger publisert i Doffin samt en rekke unike anbud kun publisert i Mercell.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00