Sykehuspartner HF - Anbud og avtaler

Sykehuspartner HF
Grønland 34
Postboks 3562

3045 DRAMMEN
Norge
Org. nummer: 914637651
Informasjon:

 

Anbud fra Sykehuspartner Helse Sør RHF

Sykehuspartner Helse Sør RHF er et helseforetak som er en fungerende tjenesteleverandør for hele det regionale helseforetaket innen områdene IKT, HR og innkjøp/logistikk. Formålet er å redusere kostnader til administrasjon og frigjøre mest mulig ressurser til pasientbehandling. Sykehuspartner benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehuspartner Helse Sør RHF? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Gjør et valg over for å få opp resultatet.

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00