Invitasjon til markedsdialog - Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Informasjon

Denne kunngjøringen er en forhåndsinformasjon
01 - Veiledende kunngjøring
19.06.2018 22.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Trondheim kommune Trondheim kommune
Marianne Stålaker Marianne Stålaker
Erling Skakkes gate 14
Postboks 2399 Torgarden

7004 TRONDHEIM
Norge
942110464

Kort beskrivelse

Trondheim, Oslo, Bærum, Asker, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Lørenskog og Fet kommune, samt KS (Kommunenes organisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) inviterer potensielle leverandører av digitale løsninger innenfor barnevern til dialogkonferanse 22. august og påfølgende 1-til-1-møter.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Ønsker du å bli varslet når relevante anbud publiseres?

Motta samtlige anbud og tildelinger publisert i Doffin samt en rekke unike anbud kun publisert i Mercell.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00