NCU-bekledning

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
09.02.2018 08.00 (GMT+01:00)
09.02.2018 13.00 (GMT+01:00)
09.02.2018 12.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

FORSVARSMATERIELL FORSVARSMATERIELL
Solveig Ragnhild Teigen Solveig Ragnhild Teigen
Grev Wedels plass 1
Postboks 800 Postmottak 2617 LILLEHAMMER

0151 OSLO
Norge
916075855

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Soldatbekledning til Norge, Sverige, Danmark og Finland. Viser til kap 1.1 og 1.2 i "Instruction to candidate", som er vedlagt

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00