Helse Midt-Norge RHF - Anbud og avtaler

Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
Strandveien 1.

7501 STJØRDAL
Norge
Org. nummer: 983658776
Informasjon:

 

Anbud fra Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF er det statlige regionale helseforetaket som har ansvar for spesialhelsetjenesten i Midt-Norge. Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helse Midt-Norge RHF benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Helse Midt-Norge RHF? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Gjør et valg over for å få opp resultatet.

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00