Helse Midt-Norge RHF - Anbud og avtaler

Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
Wessels veg 75

7501 STJØRDAL
Norge
Org. nummer: 983658776
Informasjon:

 

Anbud fra Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF er det statlige regionale helseforetaket som har ansvar for spesialhelsetjenesten i Midt-Norge. Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helse Midt-Norge RHF benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Helse Midt-Norge RHF? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
Pasientreiser St.Olavs Hospital HF, Trondheim og Malvik Kommune. 24.06.2024
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 30.06.2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00