Projekteringskonsulter, ramavtal, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen

Informasjon

Innkjøpsplan
06.07.2017 15.53 (GMT+02:00)

Innkjøper

Mora Kommun Mora Kommun
Juhani (Jussi) Halonen Juhani (Jussi) Halonen
Upphandlingsenheten
79280 Mora
Sverige
212000-2213

Kort beskrivelse

Ramavtal avseende tekniska konsulter för projektering av förekommande projekt. Med projektering avses att i samverkan omforma byggherrens vision till bygghandlingar. Visionen kan uttryckas som t ex krav på form, utseende, funktion,
prestanda, egenskaper, men kan också innehålla krav på genomförandetid och  ekonomiska ramar.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00