Sikring av muntlige kilder

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
28.06.2017 15.18 (GMT+02:00)
10.08.2017 12.00 (GMT+02:00)
03.08.2017 12.00 (GMT+02:00)
10.08.2017 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Finnut Consult AS Finnut Consult AS
Tollbugata 7
9811 VADSØ
Norge
981539885

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Finnmarkskommisjonen mandat er å kartlegge eksisterende bruks‐ og eierrettigheter til Finnmarkseiendommens grunn som folk i Finnmark har ervervet med grunnlag i langvarig bruk.

Kommisjonen har etter finnmarksloven § 32 et selvstendig ansvar for sakens opplysning. En kan derfor ikke alene basere seg på innkomne krav og hva partene måtte anføre for å underbygge sine krav, men vil også måtte kartlegge bruk og rettsoppfatninger i de aktuelle områdene på selvstendig grunnlag. For å bidra til at kommisjonen har tilstrekkelig grunnlagsdata for sine beslutninger, er det derfor besluttet å gjennomføre intervju av eldre muntlige kilder i 3 områder for perioden 2017‐2018. 

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Samtykkeerklæring 53 KB

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel
Konkurransegrunnlag - Sikring av muntlige kilder

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00