Markedsdialog - Innovasjonspartnerskap knyttet til økt aktivisering og egenmestring for eldre i korttidsopphold

Informasjon

Denne kunngjøringen er en forhåndsinformasjon
01 - Veiledende kunngjøring
26.04.2017 15.14 (GMT+02:00)

Innkjøper

Stavanger Kommune Stavanger Kommune
Elvur Hrønn Thorsteinsdottir Elvur Hrønn Thorsteinsdottir
Kongsgårdbakken 3
4005 STAVANGER
Norge
964965226

Kort beskrivelse

Det inviteres med dette til  markedsdialog for gjennomgang, dialog og diskusjoner rundt innovasjonspotensialet i løsningene Stavanger kommune ønsker utviklet. Det gjennomføres to dialogmøter, 23. mai 2017 og 13. juni 2017 i Stavanger. Deretter blir det kunngjort en konkurranse der målet er å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, som har til formål å utvikle nye løsninger som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Se vedlegg for nærmere informasjon om prosjektet samt informasjon om påmelding til dialogmøtene.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Invitasjon til markedsdialog 11,99 MB
Påmeldingsskjema 33 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00