Drift av Haugestad

Informasjon

02 - Frivillig kunngjøring til Doffin
12.12.2016
08.02.2017
01.02.2017
08.02.2017

Innkjøper

Lier Kommune Lier Kommune
Marianne Lagerstrøm Marianne Lagerstrøm
Vestsideveien 2
Postboks 205

3401 LIER
Norge
857566122

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Lier kommune ønsker å konkurranseutsette en tjenestekonsesjonskontrakt for drift av Haugestad. Tjenestekonsesjonskontrakter er unntatt fra Forskrift for offentlige anskaffelser (FOA) § 1-3 (2) j.

Avtalens formål og hensikt er å opprettholde og videreutvikle Haugestad som et senter for møter, kurs og konferanser, kulturarrangementer, festligheter m.v. i Lierbyen. Det er fra oppdragsgivers side ikke ønske om vesentlige endringer i driften, men oppdragsgiver ser gjerne at virksomheten utvikles innenfor avklarte rammer og at aktiviteten økes.

 

Haugestad skal være til disposisjon for Lier kommune. Det legges til grunn at Lier kommune skal ha samme tilgang til Haugestad som i dagens avtale:

 

·         Til folkevalgt aktivitet (kommunestyret, to hovedutvalg, ekstraordinære møter, innbyggermøter, valg, folkevalgtopplæring m.m.)

·         Som representasjonslokaler for Lier kommune

·         Til administrasjonens møtebehov (arbeidsmøter, kurs/opplæring, større samlinger m.v.)

 

Det skal være tilbud om servering ved arrangementer, samt servering/bespisning for folkevalgte som har møter i rådhuskvartalet.

Haugestad skal også være åpen og tilgjengelig for ikke-kommunale arrangementer, private, ideelle organisasjoner m.v. Denne delen av Haugestads funksjon ønskes videreutviklet.

 

Haugestad skal fremstå representativt og som kommunens representasjonsbygg skal Haugestad bekle den rollen på en god måte. Haugestad er et vernet bygg og som har en viktig plass i kommunens historie. Bygget ligger synlig plassert i kommunens sentrum og det er derfor viktig å ivareta byggets kulturelle plass og rolle.

Filer

Tittel Størrelse
Brannvernorganisering-Haugestad.pdf 68 KB
Konkurransegrunnlag Haugestad.docx 113 KB
Kontrakt leie- og drift av Haugestad.doc 93 KB
Kravspesifikasjon.docx 98 KB
Vedtekter Haugestadstipendet.pdf 130 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge