Digitaliseringsdirektoratet - Anbud og avtaler

Digitaliseringsdirektoratet
Grev Wedels plass 9
Postboks 1382 Vika 0114 Oslo

0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 991825827
Informasjon:

Anbud fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) er et norsk statlig direktorat som har ansvar for digitaliseringen av offentlig sektor. Digdir benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess.

Er du på utkikk etter anbud fra Digdir? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling og sikkerhetstest 17.03.2027
Dynamisk innkjøpsordning - Informasjonsarkitektur 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjekt- og prosessledelse 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Strategisk og organisasjonsfaglig rådgivning 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Drift og forvaltning av skytjenester 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Brukeropplevelse, design og universell utforming 23.09.2024
P 03-20 Oppdrag: Sammen - for å fullføre og bestå - Bydelen Gruneløkka - StimuLab 28.09.2020
P 04-20 Prekvalifisering: Fra objekt til opplevelse - Kulturrådet - StimuLab 23.09.2020
P 04-20 Oppdrag: Fra objekt til opplevelse - Kulturrådet - StimuLab 19.10.2020
P 05-20 Prekvalifisering: Innbyggerstemmen - Politidirektoratet - StimuLab 30.09.2020
P 05-20 Oppdrag: Innbyggerstemmen - Politidirektoratet - StimuLab 26.10.2020
P 06-20 Oppdrag: Samskaping sammen - Bodø kommune - StimuLab 02.11.2020
P 07-20 Prekvalifisering: Starte og drive en frivillig organisasjon - Brønnøysundregistrene - StimuLab 21.10.2020
P 06-20 Prekvalifisering: Samskaping sammen - Bodø kommune - StimuLab 07.10.2020
P 07-20 Oppdrag: Starte og drive en frivillig organisasjon - Brønnøysundregistrene - StimuLab 09.11.2020
P 08-20 Prekvalifisering: Livshendelsen Alvorlig sykt barn - Helsedirektoratet - StimuLab 28.10.2020
P 08-20 Oppdrag: Livshendelsen Alvorlig sykt barn - Helsedirektoratet - StimuLab 16.11.2020
Dynamisk innkjøpsordning - Prosessutvikling 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Gevinstrealisering 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Forvaltning (Service management) 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Kunnskapsforvaltning 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Virksomhetsarkitektur 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Teknologiarkitektur 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Sikkerhetsrådgivning 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Testing/testledelse 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - Teknisk prosjektleder/Smidig utviklingsleder 23.09.2024
Dynamisk innkjøpsordning - System-, web- og testutvikler 23.09.2024
Oppdrag: Innovasjonsbarometer for statlig sektor 29.09.2020

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Salg og generelle henvendelser

21 01 88 00