Stavanger kommune - Anbud og avtaler

Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 STAVANGER
Norge
Org. nummer: 964965226
Informasjon:

Stavanger-regionen er Norges tredje største byregion med 300.000 innbyggere. Byen og regionen byr på et variert kulturliv og flotte naturopplevelser.

Stavanger kommune har vel 9.000 ansatte, og er blant regionens største arbeidsgivere. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver og muligheter for interessant egenutvikling og karriere. Vi jobber aktivt for sikre et godt arbeidsmiljø preget av mangfold i gode fagmiljøer.  Våre medarbeidere har gode pensjons- og forsikringsordninger og attraktive velferdsordninger.

Kontakt: Telefon: +47 51507090
Epost: postmottak@stavanger.kommune.no


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
Dynamisk innkjøpsordning - Tjenestedesign 11.08.2025
DPS - Grunnboring 31.01.2031
Dynamisk innkjøpsordning - Samfunnssikkerhet og beredskap 04.11.2030
DPS Busstransport 02.12.2030
DPS - byggadministrasjon 31.12.2031
Dynamisk innkjøpsordning for samfunns, areal- og transportplanlegging 16.06.2031
Dynamisk innkjøpsordning - Tømrertjenester 01.09.2031
Dynamisk innkjøpsordning Digi Rogaland: IoT-sensorer og -tjenester 10.08.2032
Dynamisk innkjøpsordning for konsulentbistand innen digitalisering 16.08.2032
Reisebestillingsportal med tilhørende tjenester 09.06.2023
Dynamisk innkjøpsordning- innbyggerinvolvering og medvirkning 22.11.2032
Anskaffelse av arkitekttjenester - DPS konkurranse 15.03.2033
Lekeplassutstyr 24.07.2023
Plan- og designkonkurranse på takhage med kafè på Sølvberget kulturhus 15.09.2023
211534 Nytorget Park og VA - VA arbeider 12.06.2023
Torg i Kvernevik 22.06.2023
Askje kirke - renovering 15.06.2023
Arkitekt og Rådgivertjenester 12.06.2023
Konsulentbistand i forbindelse med ERP prosjekt 16.06.2023
Inkassosystem 19.06.2023
Strømming av politiske møter 29.06.2023
Vikevåg Skatepark del 2 30.06.2023
Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN i 2023 12.06.2023
Rehabilitering og omlegging av kunstgressbaner i Stavanger kommune 15.06.2023
Tastaveden ungdomsskole - innkjøp møbler og inventar 26.06.2023
Nye SUS Infrastrukturentreprise K7805 24.08.2023
Prosjekteringsteam - Jåttåvågen Folkebad 26.06.2023
Konsulentbistand gjennomgang ny organisering av stavangerbarnehagen 14.06.2023
Ny utlysning - brannslokkingsutstyr- og service 26.06.2023
Ny utlysning Tastarustå skole - Byggautomasjon og integrasjon SD-anlegg 23.08.2023
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Kurs og opplæring Førstehjelpskurs Rammeavtale med en leverandør Marit Berge Stavanger kommune
Vaskeri og renholdstjenester Vaskeritjenester - Flatt tøy Rammeavtale med en leverandør 16.03.2024 Anita Stangeland Holen Nor Tekstil AS
Byggforvaltning varer og tjenester Ventilasjonsutstyr, -materiell og tilhørende tjenester Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 Alan Kvanvig Habi AS
Håndverkertjenester og materiell Glassarbeider og glassmateriell Rammeavtale med en leverandør 30.09.2023 Marit Fjellanger Bøhm Habi AS
Helse - tjenester Videokommunikasjonsløsning Leasing og leieavtale 16.08.2023 Anita Stangeland Holen Atea AS (Hovedenhet)
Vei og anlegg Forarbeid og reparasjonsarbeid - Asfaltering Rammeavtale med en leverandør 23.10.2023 Marit Fjellanger Bøhm Nordbø Maskin AS
Vei og anlegg Vintervedlikehold på Finnøy kommunedel, Rennesøy kommunedel og Austre Åmøy Kontrakt 20.10.2024 Marit Fjellanger Bøhm Roda Agri Maskin AS
Vei og anlegg VA-materiell i plast og støpejern Rammeavtale med en leverandør 31.10.2023 Marit Fjellanger Bøhm Ahlsell Norge AS (hovedenhet)
Byggforvaltning varer og tjenester Giftfri bekjempelse av gnagere - Stavanger Eiendom, Park og vei, Renovasjon Rammeavtale med en leverandør 04.11.2023 Marit Fjellanger Bøhm Rentokil Initial Norge AS
Byggforvaltning varer og tjenester Giftfri bekjempelse av gnagere - Vann og avløp Rammeavtale med en leverandør 07.11.2023 Marit Fjellanger Bøhm Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS
Vaskeri og renholdstjenester Vaskeritjenester - Bekledningstøy Rammeavtale med en leverandør 16.03.2024 Anita Stangeland Holen Nor Tekstil AS
Byggforvaltning varer og tjenester Brannslokkingsutstyr og service Rammeavtale med en leverandør 31.08.2023 Alan Kvanvig Schou-Andreassen AS
Byggforvaltning varer og tjenester Varmepumper og kjøleanlegg Rammeavtale med en leverandør 31.10.2023 Alan Kvanvig Thermo Control Sør Vest
Kurs og opplæring Kurs i forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 John Rejor Myran Øverås Verge opplæring AS
Møbler og inventar Lyskilder Rammeavtale med en leverandør 15.08.2023 Aslak Ihle Vike Auralight AS
Park og uteområder Lekeplassutstyr Rammeavtale med flere leverandører 30.09.2023 Lin Helliesen Flere
Kjøretøy, drivstoff og tilbehør Drivstoff fra stasjon Rammeavtale med en leverandør 31.08.2023 Marit Berge CIRCLE K NORGE AS
Helse - varer Elektroniske dørlåser - Kjøpsavtalen Kontrakt 01.06.2026 Anita Stangeland Holen Vakt og Alarm AS
Varer diverse Hvitevarer, småelektronikk og lyd & bilde Rammeavtale med en leverandør 31.01.2024 Karen Djuve Vambheim Elkjøp Norge AS
Transport og reise Taxitransport for ansatte Rammeavtale med en leverandør 02.01.2024 Lin Helliesen ROGALAND TAXI AS
Utstyr og rekvisita Kontorrekvisita Rammeavtale med en leverandør 06.02.2024 Aslak Ihle Vike Lyreco Norge as
IT varer og tjenester AV-utstyr og tilhørende tjenester Rammeavtale med en leverandør 02.01.2024 Lin Helliesen Atea AS (Hovedenhet)
Helse - varer Medisinsk forbruksmateriell Rammeavtale med en leverandør 10.01.2024 Emilia Tufto Kjosavik AS (Norengros)
Kjøretøy, drivstoff og tilbehør Leasing av varebiler og større kjøretøy Rammeavtale med en leverandør 22.12.2023 Elvur Hrønn Thorsteinsdottir AUTOPLAN AS
Media, reklame og annonsering Reklamebyråtjenester Rammeavtale med en leverandør 04.01.2024 Emilia Tufto Solv AS
IT varer og tjenester Mobiltelefoner og nettbrett med tilbehør Rammeavtale med en leverandør 31.01.2024 Siri Loen Atea AS (Hovedenhet)
Media, reklame og annonsering Videreutvikling og vedlikehold av Stavanger kommunes eksterne nettsider Driftsavtale 13.02.2024 Lin Helliesen Solv AS
Utstyr og rekvisita Arbeidsklær, fottøy og personlig verneutstyr Driftsavtale 10.09.2023 Aslak Ihle Vike Kyvik Industrivarehuset AS
Mat, catering og kantine Meieriprodukter Rammeavtale med en leverandør 01.10.2023 Marit Berge Tine SA
Mat, catering og kantine Sjømat Rammeavtale med en leverandør 01.10.2023 Marit Berge Domstein Sjømat AS
Mat, catering og kantine Ferske brød og bakervarer Driftsavtale 01.10.2023 Marit Berge Sandnes Bakeri AS
Mat, catering og kantine Egg, frukt og grønt Rammeavtale med en leverandør 14.10.2023 Marit Berge Germann Vervik eftf AS
Undervisningsmateriell og leker Formingsmateriell Rammeavtale med en leverandør 14.10.2023 Aslak Ihle Vike Lekolar AS (Hovedenhet)
Undervisningsmateriell og leker Leker Rammeavtale med en leverandør 14.10.2023 Aslak Ihle Vike AV Form A/S
Mat, catering og kantine Dagligvarer og kjøttvarer Leasing og leieavtale 01.11.2023 Marit Berge Servicegrossistene AS
Helse - tjenester Levering av institusjonsplasser for personer med ruslidelser Rammeavtale med en leverandør 05.02.2024 Anita Stangeland Holen Stiftelsen Karmsund ABR senter
Mat, catering og kantine Matvarer til skoler, SFO, barnehager, dagsenter, EMbo og postkjøkken på sykehjem Rammeavtale med en leverandør 29.02.2024 Karen Djuve Vambheim Matvareexpressen AS
Vikartjenester Legevikarer Rammeavtale med flere leverandører 13.03.2024 Anita Stangeland Holen Flere
Byggforvaltning varer og tjenester Vedlikehold av gassanlegg Rammeavtale med en leverandør 30.03.2024 Marit Fjellanger Bøhm Gasskompetanse AS
Håndverkertjenester og materiell Nøkkel, beslag og låsarbeider og materiell Rammeavtale med en leverandør 04.04.2024 Marit Fjellanger Bøhm Låssenteret AS
Finansielle tjenester Forsikringsmeglertjenester Kontrakt 31.12.2023 Marit Berge Waco Forsikringsmegling AS
Språk og tolk Tolketjenester og oversettelse Rammeavtale med flere leverandører 01.01.2024 Emilia Tufto Flere
Byggforvaltning varer og tjenester Internkontroll av elektriske anlegg og utstyr Rammeavtale med en leverandør 01.01.2024 Aslak Ihle Vike Bravida Norge AS (hovedenhet)
Byggforvaltning varer og tjenester Solskjerming Rammeavtale med en leverandør 03.04.2024 Marit Fjellanger Bøhm Atum Prosjekt AS
Byggforvaltning varer og tjenester Trelast og byggevarer Rammeavtale med en leverandør 10.04.2024 Marit Fjellanger Bøhm Optimera AS (hovedenhet)
Transport og reise Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Rammeavtale med en leverandør 01.05.2024 Alan Kvanvig ROGALAND TAXI AS
Byggforvaltning varer og tjenester Kjøkken og garderobe Rammeavtale med en leverandør 28.04.2024 Marit Fjellanger Bøhm Byggmakker Handel
Varer diverse Service og vedlikehold av trening/ styrkeutstyr Rammeavtale med en leverandør 28.04.2024 Marit Fjellanger Bøhm Rogaland Driftsservice AS
Undervisningsmateriell og leker Trykte læremidler til grunnskolen Rammeavtale med en leverandør 01.05.2024 Alan Kvanvig BS Undervisning AS
Kjøretøy, drivstoff og tilbehør Rammeavtale for kjøp, reparasjon, omlegging og montering av dekk til lastebiler Rammeavtale med en leverandør 23.06.2024 Karen Djuve Vambheim Vianor AS
Utstyr og rekvisita Trykkeritjenester, kopieringstjenester og storformatkopiering Rammeavtale med en leverandør 24.04.2024 Karen Djuve Vambheim Kai Hansen Trykkeri AS
Varer diverse Småutstyr til kjøkken Driftsavtale 03.05.2024 Aslak Ihle Vike Chili Kjøkkenutstyr AS
Møbler og inventar Kjøkkenmaskiner og -utstyr Rammeavtale med en leverandør 03.05.2024 Aslak Ihle Vike Norrøna Storkjøkken AS
Utstyr og rekvisita Konvolutter Rammeavtale med en leverandør 31.08.2024 Aslak Ihle Vike Kjosavik AS (Norengros)
Kjøretøy, drivstoff og tilbehør Rammeavtale for kjøp, reparasjon, omlegging og montering av dekk til person- og varebiler Rammeavtale med en leverandør 15.08.2024 Karen Djuve Vambheim FIRST STOP DEKKCENTER FORUS AS
Transport og reise Busstransport - Innføringsskolen Johannes læringssenter Kontrakt dynamisk innkjøpsordning 01.08.2024 Marit Berge ROGALAND TAXI AS
Transport og reise Busstransport - tilfeldig kjøring Kontrakt dynamisk innkjøpsordning 01.08.2024 Marit Berge ROGALAND TAXI AS
Transport og reise Busstransport - Svømmehall/idrettshall kjøring Kontrakt dynamisk innkjøpsordning 01.08.2024 Marit Berge ROGALAND TAXI AS
Mat, catering og kantine Administrasjonssystem for organisering og produksjon av mat Kontrakt 01.01.2026 Karen Djuve Vambheim Cgi Norge AS
Transport og reise Skoleskyss og ledsagerskyss - Delkontrakt 1 Rammeavtale med en leverandør 31.08.2026 Marit Berge Flere
Transport og reise Skoleskyss og ledsagerskyss - delkontrakt 2 Rammeavtale med en leverandør 31.08.2026 Marit Berge Sandnes Taxi AS
Transport og reise Skoleskyss og ledsagerskyss - Delkontrakt 3 Rammeavtale med en leverandør 31.08.2026 Marit Berge ROGALAND TAXI AS
Park og uteområder Blomster til kommunale bed Driftsavtale 15.08.2024 Karen Djuve Vambheim AS Blomsterringen Engros, Hovedkontoret
Undervisningsmateriell og leker Digitale læringsressurser til grunnskolen Rammeavtale med en leverandør 08.08.2024 Alan Kvanvig Skolon AS
Byggforvaltning varer og tjenester Alarmmottak fra heis, innbrudd og tilknyttede utrykningstjenester Driftsavtale 31.08.2024 Marit Fjellanger Bøhm VAKTCOMPANIET AS
Mat, catering og kantine Cateringtjenester til Sandvigå kurssenter Rammeavtale med en leverandør 01.09.2024 Karen Djuve Vambheim Ability FM Vest AS
Tjenester diverse Postombæring - reservert kontrakt Rammeavtale med en leverandør 31.10.2024 Marit Berge Allservice AS
IT system Betalingsløsning til ungdomsskoler Kontrakt 15.09.2024 Karen Djuve Vambheim Espos Norge AS
Helse - varer Medisinsk-teknisk utstyr Rammeavtale med en leverandør 01.11.2024 Anita Stangeland Holen Kjosavik AS (Norengros)
Byggforvaltning varer og tjenester Maling, tapet, gulvbelegg og tilhørende tjenester Rammeavtale med en leverandør 31.10.2024 Alan Kvanvig Didrik Nysted AS
Håndverkertjenester og materiell Elektrotjenester med tilhørende materiell - Finnøy Rammeavtale med en leverandør 08.09.2024 Marit Fjellanger Bøhm Flere
Håndverkertjenester og materiell Elektrotjenester med tilhørende materiell - Rennesøy Rammeavtale med flere leverandører 08.09.2024 Marit Fjellanger Bøhm Flere
Håndverkertjenester og materiell Rammeavtale rørmateriell Rammeavtale med en leverandør 23.09.2024 Marit Fjellanger Bøhm Ahlsell Norge AS (hovedenhet)
Vei og anlegg Skilt og skiltmateriell Rammeavtale med en leverandør 30.09.2023 Aslak Ihle Vike EUROSKILT AS
Mat, catering og kantine Pakkemaskiner og emballasje Rammeavtale med en leverandør 21.09.2024 Aslak Ihle Vike Empakk as
Håndverkertjenester og materiell Elektrotjenester med tilhørende materiell for skole Rammeavtale med flere leverandører 02.10.2024 Marit Fjellanger Bøhm Flere
Byggforvaltning varer og tjenester Elektrotjenester med tilhørende materiell for alle typer institusjons- og administrasjonsbygg Rammeavtale med flere leverandører 02.10.2024 Marit Fjellanger Bøhm Flere
Vintervedlikehold - Delkontrakt 1 Driftsavtale 14.04.2024 Marit Fjellanger Bøhm Nordbø Maskin AS
Vintervedlikehold - Delkontrakt 2 Driftsavtale 14.04.2024 Marit Fjellanger Bøhm Martin Hove Jr
Vintervedlikehold - Delkontrakt 3 Driftsavtale 14.04.2024 Marit Fjellanger Bøhm Martin Hove Jr
Helse - tjenester Rammeavtale om vektertjenester Rammeavtale med en leverandør 01.12.2024 Anita Stangeland Holen Avarn Security AS(hovedenhet)
Ettersyn, vedlikehold og reparasjoner av heis og løfteinnretninger Rammeavtale med en leverandør 31.01.2025 Marit Fjellanger Bøhm TK Elevator Norway AS
Vikartjenester Rammeavtale for innleie av vikarer til barnehage og SFO Rammeavtale med en leverandør 31.01.2025 John Rejor Myran Øverås Adecco Norge AS (hovedenhet)
Vedlikehold av svakstrømsanlegg Driftsavtale 27.02.2025 Marit Fjellanger Bøhm Rønning Elektro AS
Byggforvaltning varer og tjenester Utstyr og kjemikalier til kommunens svømmeanlegg Rammeavtale med en leverandør 29.02.2024 Alan Kvanvig Bwt Birger Christensen AS
Vikartjenester Helsevikarer Rammeavtale med flere leverandører 01.03.2025 Alan Kvanvig Flere
Byggforvaltning varer og tjenester Elektrotjenester med tilhørende materiell for kommunale boliger Rammeavtale med en leverandør 02.10.2024 Marit Fjellanger Bøhm Flere
Kurs og opplæring Brannvernkurs Rammeavtale med en leverandør Marit Berge Rogaland brann og redning IKS
Utstyr og rekvisita Renholdsprodukter Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Aslak Ihle Vike Kjosavik AS (Norengros)
Byggforvaltning varer og tjenester Skilt og foliering Rammeavtale med en leverandør 25.01.2024 Marit Fjellanger Bøhm Rumag Skilt og Reklame AS
Transport og reise Transport dagsenter for eldre personer (deloppdrag A) Rammeavtale med en leverandør 18.01.2024 Anita Stangeland Holen ROGALAND TAXI AS
Transport og reise Transport dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming (deloppdrag B) Rammeavtale med en leverandør 18.07.2023 Anita Stangeland Holen Boreal Travel AS
Transport og reise Transport for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne (deloppdrag C) Rammeavtale med en leverandør 18.01.2024 Anita Stangeland Holen ROGALAND TAXI AS
Transport og reise Transport barnehager (deloppdrag D) Rammeavtale med en leverandør 18.01.2024 Marit Berge ROGALAND TAXI AS
Transport og reise Transport Rennesøy og Finnøy (tidl. Rennesøy og Finnøy kommune) (deloppdrag E) Rammeavtale med en leverandør 18.01.2024 Marit Berge Rock Taxi
Rørleggertjenester med tilhørende materiell Driftsavtale 28.02.2025 Marit Fjellanger Bøhm Flere
Tømming av slamavskillere Kontrakt 27.03.2025 Marit Fjellanger Bøhm JTR Gruppen AS
Asfalt og asfaltering Rammeavtale med en leverandør 23.05.2025 Marit Berge NCC Industry AS (hovedenhet)
391876334 Roaldsøy Etappe 7 - Vann og Avløp Kontrakt 01.11.2023 thomas walther Nordbø Maskin AS
Helse - tjenester Persontransport til og fra aktivitetssenter Kontrakt 19.06.2025 Anita Stangeland Holen Sandnes Taxi AS
IT system Testverktøy til rekrutteringsprosesser Kontrakt 19.02.2025 Lin Helliesen Assessio Norge AS
Vaskeri og renholdstjenester Levering av renholdstjenester for Sølvberget KF Kontrakt 31.03.2024 Elvur Hrønn Thorsteinsdottir ISS Facility Services as (Hovedenhet)
Varer diverse Avfallsbeholdere Rammeavtale med en leverandør 01.12.2023 Marit Fjellanger Bøhm EnviroPac AS
Park og uteområder NIS Innleie lift og andre maskiner og utstyr Rammeavtale med flere leverandører 14.03.2024 Marit Fjellanger Bøhm Flere
Kjøretøy, drivstoff og tilbehør Rammeavtale biladministrasjon og langtidsleie av bil Rammeavtale med en leverandør 27.04.2024 Anita Stangeland Holen AUTOPLAN AS
Transport og reise Reisebyråtjenester Rammeavtale med en leverandør 01.09.2023 Siri Loen G Travel AS
Håndverkertjenester og materiell Tømrertjenester med tilhørende materiell Rammeavtale med en leverandør 31.08.2023 Anita Stangeland Holen Polygon AS (Hovedenhet)
Varer diverse Filter kjøp, levering og retur Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 Alan Kvanvig Vito Teknisk Entreprenør AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00