Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - Anbud og avtaler

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Sykehusveien 10
1474 NORDBYHAGEN
Norge
Org. nummer: 976634438

Tittel Tilbudsfrist
Krokbil som utrykninskjøretøy til brann- og redningsvesen 16.03.2020

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00