NOR 011-2013 Opprusting Herlandsvegen bro

Informasjon

Åpen prosedyre
30.04.2013 18.38 (GMT+02:00)
07.06.2013 12.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Bergen kommune Bergen kommune
Gard Watnedal Gard Watnedal
Postboks 7700,
5020 Bergen
Norge
964338531

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Holagjel bro er en fagverksbuebro i stål med betongdekke bygget i 1932. Samlet

brolengde er ca. 48 m, stålbuen har spennvidde 30 m og pilhøyde ca 8 m.

Broen skal rustes opp i henhold til den tekniske beskrivelsen.

Stålbuen er preget av tiltagende overflaterust og skal blåserenses og males. Betongdekket

har en del mindre skader med avskallende armeringsoverdekning. Det skal utføres

punktreparasjoner under dekket og langs sidekanter på begge sider av kjørebanen.

I begge ender av broen skal det etableres asfaltfuger i overgang til landkar.

Rekkverk skal overfaltebehandles og flettverksnetting skiftes ut.

Det skal utføres vegetasjonsrydding på begge sider av broen. Holagjelet som broen

krysser er et bratt og trangt juv som stiller klare krav til sikring og planlegging for at

arbeidene skal kunne utføres på en trygg og sikker måte.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=292067.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Konkurransegrunnlag.pdf 422 KB
Orginaltegning_1.pdf 8,45 MB
Orginaltegning_2.pdf 8,31 MB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00