Avfall Sør AS - Anbud og avtaler

Avfall Sør AS
Postboks 4094
4633 KRISTIANSAND S
Norge
Org. nummer: 995646137
Informasjon:

Avfall Sør eies av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla og ivaretar kommunenes lovpålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling. Avfall Sør har også næringsaktivitet rettet mot privat og annen offentlig virksomhet og er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall fra mer enn 120.000 innbyggere. Avfall Sør driver Støleheia Avfallsanlegg, Mjåvann Bruktbutikk, fire gjenvinningsstasjoner og har over 70 returpunkter for glass- og metallemballasje. Selskapet har rundt 80 ansatte og en omsetning på vel 220 millioner kroner. Avfall Sørs visjon er smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering

Er du på utkikk etter anbud fra Avfall Sør AS? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.

 


Gjør et valg over for å få opp resultatet.

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00