Anskaffelse av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Informasjon

Kunngjøring av konkurranse
eForm 20 Kunngjøring av konkurranse — Anskaffelsesforskriften, enkelt regime
Konkurranse med forhandling
21.02.2024 19.03 (GMT+01:00)
06.03.2024 12.00 (GMT+01:00)
16.02.2024 14.00 (GMT+01:00)
Nei
Nei

Innkjøper

HELSE SØR-ØST RHF HELSE SØR-ØST RHF
Anne Nygaard Kyllingstad Anne Nygaard Kyllingstad
Postboks 404
Parkgata 36

2303 HAMAR
Norge
991324968

Kort beskrivelse

Helse Sør-Øst RHF (heretter omtalt som Oppdragsgiver) skal inngå rammeavtaler med private leverandører om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Både ideelle og kommersielle leverandører, som kan yte tjenesten innenfor helseregion Sør-Øst, kan levere tilbud. Helseforetakene tilhørende Oppdragsgiver og de fem ikke-kommersielle sykehusene som Oppdragsgiver har driftsavtaler med, kan ikke delta i anskaffelsen, verken som hovedleverandør eller underleverandør.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00