Anskaffelse av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Informasjon

Kunngjøring av konkurranse
eForm 20 Kunngjøring av konkurranse — Anskaffelsesforskriften, enkelt regime
Konkurranse med forhandling
14.12.2023 10.26 (GMT+01:00)
13.02.2024 12.00 (GMT+01:00)
16.01.2024 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

HELSE SØR-ØST RHF HELSE SØR-ØST RHF
Anne Nygaard Kyllingstad Anne Nygaard Kyllingstad
Postboks 404
Parkgata 36

2303 HAMAR
Norge
991324968

Konkurransen er kansellert

Kort beskrivelse

Helse Sør-Øst RHF (heretter omtalt som Oppdragsgiver) skal inngå rammeavtaler med private leverandører om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Kun ideelle leverandører, som kan yte tjenesten innenfor helseregion Sør-Øst, kan levere tilbud. Helseforetakene tilhørende Oppdragsgiver og de fem ikke-kommersielle sykehusene som Oppdragsgiver har driftsavtaler med, kan ikke delta i anskaffelsen, verken som hovedleverandør eller underleverandør.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00