Stimulab 2023 - Anmodning om informasjon

Informasjon

Veiledende kunngjøring
01 - Veiledende kunngjøring
22.06.2023 09.06 (GMT+02:00)

Innkjøper

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Geir-Kristian Slydahl Geir-Kristian Slydahl
Lørenfaret 1C 0585 Oslo
Postboks 1382 Vika

0114 Oslo
Norge
991825827

Kort beskrivelse

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og DOGA vil inviterer leverandører til anbudskonkurranse om fire nye prosjekter i Stimulab (For mer informasjon om Stimulab se vedlagt dokument "Mer informasjon om Stimulab"). Dette er en henvendelse om innspill (RFI) fra leverandører om Stimulab-prosjektet - "Alvorlig sykt barn" (Helsedirektoratet).

Vi vil derfor åpne for at dere, leverandørene, kan komme med skriftlig innspill til nettopp dette:
  • Hvilket «nivå» bør tilbud fra dere ligge på, for å åpne for en samskaping av detaljeringen – ved oppstart av prosjektet?
  • Hva har dere behov av informasjon i oppdragsbeskrivelsen, når man legger opp til en detaljeringsfase ved oppstart?

Vi ber om innspill så fort som mulig, men senest innen utgangen av 4. juli 2023. Innspillene sendes gjennom kommunikasjonsmodulen i denne anmodningen.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00