Vintervedlikehold - Sykehuset Namsos

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
22.05.2023 11.21 (GMT+02:00)
19.06.2023 12.00 (GMT+02:00)
12.06.2023 12.00 (GMT+02:00)
19.06.2023 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Tor-André Eiken Tor-André Eiken
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Helse Nord-Trøndelag HF ved Sykehuset Namsos ønsker å kjøpe tjenester i forbindelse med vintervedlikehold, som blant annet omfatter brøyte- og strøtjenester, feiing, kosting og borttransport av snø, ved og rundt sin bygningsmasse i Namsos. Helikopterlandingsplass inkludert. 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00